Příspěvky se štítkem Misijní klubko

Misijní putování s živým radostným růžencem

Opět po roce pro vás Papežská misijní díla připravila univerzálně využitelný program pro skutečné i duchovní putování s misijním přesahem. Zatímco loni jste s námi mohli putovat k Panně Marii, letos se zaměřujeme na radostný růženec v misijním pojetí, po jehož tajemstvích nás provází zakladatelka Papežského misijního díla šíření víry a Živého růžence Pauline Jaricot, která byla 22. května ve svém rodišti v Lyonu prohlášena za blahoslavenou.

Pod odkazem níže  se dostanete na hlavní stránku Misijního putování s radostným růžencem, kde se dozvíte více informací a kde si také budete moci stáhnout pdf soubor s inspiračními kartami, které si můžete vytisknout, vzít s sebou na výlet a doporučenými aktivitami si putování na libovolné místo obohatit, zejména pokud plánujete jít s dětmi. Kartičky označené čísly lze rozmístit v přírodě a vytvořit jejich pomocí adorační nebo zábavnou poznávací modlitební cestu, kdy např. jednotlivé části na přeskáčku rozvěsíte po lese (farní zahradě, kostele…), pak je společně budete hledat podle pořadí a vždy, než dojdete k dalšímu číslu, se pomodlíte určenou část modlitby.

Chcete-li tuto růžencovou pouť vykonat pouze v prostředí svého domova, je možné si pdf soubor otevřít v mobilu nebo tabletu a každý den se věnovat jedné kartě. Postupně se tak pomodlíte celý růženec s radostnými tajemstvími. K dispozici je také listovací verze pro jednorázové prohlížení online.

Misijní putování vám dobře poslouží i jako prázdninový program nebo příprava na Misijní neděli. Jeho platnost i využití jsou neomezené – absolvujte ho kdykoliv, kdekoliv, a to jak ve společenství, tak individuálně.

Modlitbou, případně finančním darem lze podpořit i misijní projekty. Některé aktivity pro děti jsou soutěžní. Když zašlete správné odpovědi na , můžete získat drobný dárek.

Pro více informací a materiály ke stažení klikněte sem:

Putovat s námi můžete od května až do října. Pro účast v soutěži své odpovědi posílejte do konce září 2022. Jméno výherce oznámíme v podzimním Misijním magazínu.

 

Misijní putování 2022 PJ plakátek web s QR

Misijní putování 2022 PJ plakátek web bez QR

 

 

Missio magazín – duben 2022

Perlou indického oceánu je ostrovní stát, který se ve tvaru slzy rozprostírá u jižního cípu Indie – Srí Lanka. Její přírodní krásy vám zprostředkujeme v krátké reportáži. Vážné ekonomické a společenské krizi v této zemi se bude následně věnovat telefonát do misií, komentovat aktuální dění bude P. Basil Rohan Fernando, místní národní ředitel Papežských misijních děl. V samostatném příspěvku představíme náplň práce dalšího našeho spolupracovníka – do svého domova nás pozvala asistentka Bronislava Halbrštátová. Jak děti z Misijních klubek prožívaly postní dobu a oslavy Velikonoc přiblíží zaslané fotografie. Malý František se tentokrát dozví, co to znamená, když je někdo blahoslavený. Nenechte si ujít animovanou rubriku s názvem Můžu se zeptat. Pořadem provází moderátorka Kateřina Rýznarová.

Premiéra Missio magazínu je v neděli 24. dubna v 19.20 na televizi Noe.

Další termíny vysílání: pondělí 25. 4. v 9:10, čtvrtek 5. 5. v 10:50, pátek 20. 5. v 9:40.
Přejeme Vám pěkné chvíle s Missio magazínem!

Postní misijní kalendář pro děti 2022

Pro blížící se postní dobu, která začíná Popeleční středou 2. 3. 2022 jsme pro Vás připravili oblíbený Postní misijní kalendář pro děti, který obsahuje na každý den úkoly a výzvy (nejen) pro děti.
Kalendář se může stát inspirací pro práci s dětmi doma, ve škole, v Misijním klubku a ve farnosti a každý dospělí může dětem úkol upravit podle věku a potřeby. V postním kalendáři jsou opět připomínány závazky mladých misionářů zapojených v Papežském misijním díle dětí, kterými jsou každodenní modlitba za misie, šetření Misijního bonbónku a zapojování do tradičních aktivit Papežských misijních děl, jakým je např. Misijní jarmark. Dětem můžete úkoly rozšířit i o texty nedělních evangelií liturgického cyklu C a přiblížit dětem symboly velikonoční doby. Kalendář namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel.
K práci s Postním misijním kalendářem můžete využít tyto materiály: Křížovou cestu za děti v misijních zemíchKřížovou cestu pro malé misionářeMisijní růženec – brožurka

Dále materiály, myšlenky, katecheze papeže Františka a misijní filmy v Misijním kinu zde, na Facebooku Papežských misijních děl, Youtube missio a Instagramu PMD .

O Vašem postním snažení nám můžete napsat a poslat fotografie z plnění úkolů, které rádi zveřejníme na Faceooku PMD nebo Instagramu PMD.

Kalendář je ke stažení v barevné a černobílé verzi.

Přejeme Boží radost a požehnání po celou dobu postní doby!

Vánoční misijní omalovánky – misijní betlém

Začal čas adventního očekávání a příprav na Vánoce.
V letošním adventu si mohou děti k Adventnímu misijnímu kalendáři, k šetření Misijního bonbónku a k organizaci Jednoho dárku navíc připravit misijní betlém. Připravili jsme pro Vás Vánoční misijní omalovánky.
Vytiskněte si jednotlivé obrázky postaviček a Svaté rodiny, nejlépe na tvrdší papír. Připravte si podložku pro Betlém, kam budou figurky přibývat. Podle možností v rodině nebo na Misijním klubku vybarvujte jednotlivé postavičky představující děti ze všech kontinentů a popovídejte si o životě dětí v misiích. Nakonec můžete nakreslit betlémskou hvězdu podle své fantazie.
Vybarvený Betlém si můžete vystavit doma, vyrobit ho pro někoho blízkého nebo ho dát v kostele s pokladničkou pro dary na Jeden dárek navíc. O tomto projektu, který pomáhá postiženým dětem na Papui Nové Guinei se dočtete zde
A k čemu nás vybízí papež František?
“V den Narození Páně se zastavte v modlitbě a s úžasem pastýřů hleďte na Jezulátko, jež přišlo na svět, aby přineslo Boží lásku, která činí všechny věci nové. Ježíš se ve svém narození učinil mostem mezi Bohem a lidmi, smířil zemi s nebem, navrátil jednotu celému lidskému rodu. A dnes On žádá také od vás, abyste byli malými “mosty” na místech, kde žijete. Jistě si uvědomujete, že je vždycky zapotřebí budovat mosty, že? Někdy to není snadné, ale jsme-li sjednoceni s Ježíšem, můžeme to dokázat. Prosím Ježíšovu Matku a naši Matku Marii, aby vás na této cestě doprovázela. Od Ní se učte, co znamenají „Vánoce“. On a sv. Josef nás mohou skutečně naučit, jak přijmout Ježíše a jak ho uctívat a následovat den za dnem.”
Děti z Papežského misijního díla dětí staví MOSTy – Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí. Buďme jim při této stavbě velkou oporou a pomocí!
Co jsou Vánoce?
25. prosince se slaví narození Ježíše Krista. Při sčítání lidu v římské říši se vydal Josef s Marií z Nazareta do Betléma. Maria tam v chlévě porodila syna, protože jinde nebylo místo… Tak se narodil dlouho očekávaný Boží syn, jehož jedním z jmen je “Bůh s námi”.
Víte, co znamená slovo jesličky a Betlém?
Papež František zdůrazňuje že “jesličky jsou domácím evangeliem”. Slovo jesličky znamená doslova „koryto, žlab“, zatímco město jesliček Betlém znamená „dům chleba“. Jesle jsou domovem chleba. Jesličky jsou tam, kde sdílíme naše pocity a kde se také dělíme o jídlo, kde si připomínáme Ježíše, který je základní stravou, chlebem života. On je ten, který sytí naši lásku, dává nám sílu v našich rodinách, abychom pokračovali dál. Nesme Boží lásku do celého světa – to je největším úkolem misionáře!
A nezapomínejme, že máme pozvat Ježíše do svého života. Před jesličkami můžeme svěřovat Bohu svůj život a život všech našich přátel v misiích!
Napište nám o Vaší stavbě misijního betléma, který namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel! Budeme se těšit i na fotografie na adrese Národní kanceláře PMD, kterou najdete zde.
Vaše fotografie vystavíme na Facebooku Papežských misijních děl
Vánoční misijní omalovánky jsou ke stažení zde: Vanocni_misijni_omalovanky
Přejeme vám krásný a klidný adventní čas a velikou radost z Ježíšova narození!

Uspořádejte vánoční Pohled pro misie 2021

Blíží se čas, kdy budeme posílat vánoční pohlednice, radovat se z Ježíšova narození a z Boží lásky k lidem. Budeme přát druhým pokoj a požehnání a přinášet jim prostřednictvím pohlednice krásu Vánoc.

Namalujte proto s dětmi hezký originální vánoční obrázek na předtištěné pohlednice, které si můžete objednat v Národní kanceláři Papežských misijních děl, u svých diecézních ředitelů nebo v Katalogu misijních materiálů zde. Získané finanční dary z nabídky pohlednic posílejte pod variabilním symbolem 140  na náš účet číslo 72540444/2700. Výtěžek akce přispívá na chudé děti v misiích.

V roce 2020 se prostřednictvím aktivity Pohled pro misie vybralo 34.215,-  Kč. Částka přispěla k financování projektů Papežského misijního díla dětí, například na zdravotní péči, oblečení a vzdělání chudých dětí v misiích.

Člověk misijního ducha by měl myslet na ty, pro které hmotný ani duchovní dostatek není samozřejmostí. Pohledem od nejmladších spolupracovníků Papežského misijního díla dětí můžete potěšit i ty, kteří pro misie pracují i v naší republice.

Napište nám své zážitky z malování pohlednic a z akcí, při kterých jste pohledy nabízeli. Budeme se na ně těšit i s fotografiemi na adrese Národní kanceláře PMD, kterou najdete zde.

Adventní misijní kalendář 2021

Přinášíme Vám oblíbený Adventní misijní kalendář 2021, který provede děti adventní dobou ke svátkům Narození Pána Ježíše. Od 28. listopadu, kdy začíná adventní doba, se děti mohou pomocí úkolů ve spolupráci s dospělými co nejlépe připravit na Vánoce.

Rodiče, prarodiče, katecheté, učitelé a vedoucí Misijních klubek mohou zadání úkolů upravovat podle věku dítěte a aktuálních možností. Dětem připomene kalendář i důležité svátky adventní doby, pomůže jim uvědomit si, jak je důležité umět obdarovávat a nemyslet jen na sebe a žít ve stálém spojení s Bohem skrze modlitbu.

Děti zapojené v Papežském misijním díle dětí upozorní kalendář na jejich závazky: každodenní modlitbu za děti v misiích a šetření Misijního bonbónku (finanční částky za týden v hodnotě jednoho bonbónku).

Kalendář namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel.

V příloze naleznete ke stažení barevnou a černobílou verzi kalendáře.

Přejeme Vám radostný a požehnaný čas s Adventním misijním kalendářem!

Adventni_misijni_kalendar_2021

 

Kalendář pro děti Misijní říjen 2021

Pro malé misionáře jsme i letos připravili kalendář Misijní říjen 2021, který je bude provázet misijním měsícem a připraví na oslavu Světového dne misií 24. října!

Letošní Misijní neděle se nese v duchu slov ze Skutků apoštolů: „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“. (Sk 4,20)

Z Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií:

Jako apoštolové a první křesťané, také my říkáme ze všech sil: „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20). Všechno, co jsme od Pána dostali, nám daroval proto, abychom to dali k dispozici druhým. Jako apoštolové, kteří viděli a slyšeli
Ježíšovu spásu a dotkli se jí (srov. 1 Jan 1,1–4), stejně tak se i my dnes můžeme dotýkat trpícího a oslaveného Kristova těla v každodenním běhu dějin a mít odvahu podělit se se všemi o úděl plný naděje. Tato neochvějná naděje vychází z vědomí, že nás doprovází Pán. My, křesťané, si nemůžeme nechat Pána pro sebe. Žít misijní poslání znamená troufnout si učit se postojům Ježíše Krista a s ním věřit, že i ten, kdo je vedle mne, je můj bratr, moje sestra. Kéž by jeho soucitná láska probudila i naše srdce a udělala z nás Kristovy učedníky a misionáře. Maria, první učednice a misionářka, ať probudí ve všech pokřtěných touhu být světlem a solí naší země (srov. Mt 5,13–14). 

Z dopisu národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta k Misijní neděli 2021:

“Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. Svět je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a nadšením. Slovy papeže Františka: „Výzvou pro misijní poslání je pochopit, co nám v této době říká Bůh. Nemoc, utrpení, strach, izolace nás nenechávají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají v osamocení, kdo jsou ponecháni na pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo nemají domov a nemají co jíst.“ Záleží jen na nás, jak zareagujeme na Boží výzvy této jistě nelehké doby. 

Kalendář Misijní říjen 2021 můžete využít pro práci s dětmi v Misijních klubkách, při výuce náboženství, v rodinách a různých společenstvích. Rodiče, katecheté a vedoucí Misijních klubek mohou dětem jednotlivé úkoly upravovat podle věku dítěte, intenzitě setkávání, časových možnostech ap. Kalendář si mohou děti vybarvovat po splnění úkolu, tvořivé aktivity můžete s dětmi dělat společně…. záleží jen na Vás, jak kalendář využijete. Namaloval jej náš výtvarník Tomáš Velzel.

Přejeme Vám hodně radosti s kalendářem!

Kalendář je ke stažení níže v barevné i černobílé verzi.

misijni_rijen_2021 (1)

 

 

Missio magazín – únor 2021

S krásami i bolestmi vnitrozemského státu jižní Afriky vás seznámí dokument o Zambii. Tamní seminář sv. Dominka v Lusace byl vybrán jako projekt měsíce. Aktuální informace z jezuitské misie v jihoamerické Guyaně přinese telefonický rozhovor – o slovo se přihlásí P. Britto Arockiam SJ z Georgetownu. Věnovat se budeme také čerstvé statistice zabitých misionářů v uplynulém roce a vyhlásíme postní duchovní aktivitu na podporu bohoslovců. V animované rubrice „Můžu se zeptat“ se malý František tentokrát dozví, co znamená „něco si odřeknout“. Pořadem provází moderátorka Kateřina Rýznarová.

Premiéra pořadu je v neděli 14. února ve 20.05 na Televizi Noe.

Termíny vysílání: úterý 16. 2. v 12:05, čtvrtek 18. 2. v 9:15, neděle 21. 2. v 19:25, čtvrtek 25. 2. v 14:35.

Přejeme Vám pěkné chvíle s únorovým Missio magazínem!

Postní misijní kalendář pro děti 2021

Pro postní dobu, která začíná Popeleční středou 17. února 2021, jsme pro děti opět připravili oblíbený Postní misijní kalendář plný obrázků s úkoly do Velikonoční neděle 4. dubna. Kalendář má dětem pomoci prožít postní dobu intenzivněji a hlouběji, a tak se co nejlépe přichystat na slavení největších křesťanských svátků, jimiž jsou Velikonoce.

Kalendář je vhodný pro práci s dětmi v rodině, v hodinách náboženství, v Misijním klubku, ve farnosti a každý dospělí může úkol upravit podle věku dítěte a potřeby. V postním kalendáři jsou opět připomínány závazky mladých misionářů zapojených v Papežském misijním díle dětí, kterými jsou každodenní modlitba za misie, šetření Misijního bonbónku a zapojování do tradičních aktivit Papežských misijních děl, jakým je např. Misijní jarmark. Dětem můžete úkoly rozšířit i o texty nedělních evangelií liturgického cyklu B a pohovořit s dětmi o symbolech velikonoční doby.

K práci s Postním misijním kalendářem můžete využít tyto materiályKřížovou cestu za děti v misijních zemíchKřížovou cestu pro malé misionářeMisijní růženec – brožurka.

Dále materiály, myšlenky, katecheze papeže Františka a misijní filmy v Misijním kinu zde, na Facebooku Papežských misijních dělYoutube missio.

Kalendář namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel.

Kalendář je ke stažení v barevné a černobílé verzi.

 O Vašem postním snažení nám můžete napsat a poslat fotografie, které rádi zveřejníme.

Přejeme Vám požehnanou postní dobu!

Postní_misijní_kalendár_color_web

Postni_misijni_lalendar_2021_cb

.

Nový Missio magazín – leden 2021

Papežská misijní díla připravila pro diváky Televize Noe nový, pestřejší Missio magazín. Dvacetiminutový pořad v úvodu představí jednu ze zemí, kam směřuje pomoc českých dárců a konkrétní misijní projekt. Aktuální informace a dění v zahraničí přiblíží telefonát do misií. Zajímavosti z domova zprostředkuje reportáž z misijních aktivit v našich diecézích. Novinkou měsíčníku bude původní animovaná rubrika s názvem „Můžu se zeptat?“ věnovaná především dětem, která jim jednoduchou hravou formou nabídne krátkou katechezi. Pořadem provází známá tvář moderátorky Kateřiny Rýznarové.

Nový Missio magazín bude mít premiéru v neděli 17. ledna ve 20.05 na Televizi Noe.

Krátký dokument představí divákům základní informace o Guyaně a o tom, jak Papežská misijní díla v této jihoamerické zemi pomáhají. V telefonickém spojení představí Marie Misařová misijní stanici Talitha Koum pro děti s autismem v africkém Burundi. Kamera zavítá také do Husova sboru v Žamberku a přinese živé svědectví o konkrétní spolupráci mezi křesťany. Animované okénko s názvem „Můžu se zeptat“ se pokusí odpovědět dětem na otázku „Co je to Misijní klubko“.

Termíny vysílání:

Úterý 19. 1. v 7:00, čtvrtek 21. 1. v 13:30, středa 27. 1. v 18:45, čtvrtek 4. 2. 13:10.

Přejeme Vám pěkné chvíle s novým Missio magazínem!