Pomoc světovým misiím

V rámci Papežského misijního díla šíření víry (PMD ŠV) podporujeme činnost katechistů, stavby a opravy kostelů, kaplí, formačních center, far a řeholních domů, misijní a evangelizační programy. Na tyto projekty je věnována sbírka z Misijní neděle. Přispívat je možné i během roku a to na variabilní symbol číslo 10.

Důležitou součástí projektů je vždy (alespoň minimální) spoluúčast místní diecéze, farnosti, komunity. Místní lidé tak postupně přebírají zodpovědnost za rozvoj svého křesťanského společenství. Druhým významným aspektem je solidarita – při sbírce na Misijní neděli přispívají dle svých možností i chudí lidé a dělí se tak o své málo s dalšími potřebnými.

Projekty Díla šíření víry podporované z ČR v roce 2018

V roce 2018 přispíváme na 38 projektů v pěti zemích na třech kontinentech celkovou částkou 667 tisíc USD. Přehled všech podpořených misijních činností naleznete níže. V případě zájmu o bližší informace můžete kontaktovat Národní kancelář PMD.

AFRIKA

Uganda

Diecéze: Fort Portal – 2 projekty

 • běžná podpora
 • podpora katechistů

Diecéze: Lira – 2 projekty

 • běžná podpora
 • podpora katechistů

Zambie

Rok 2018, podpora 7 projektů

Diecéze: Chipata

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • nákup tiskového zařízení pro Kolbe Press
 • formace diecézních kněží – duchovní + zaměřená na posílení manažerských dovedností při správě farnosti

Diecéze: Lusaka

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • Radio Maria Yatsani Voice – školení pro vytváření komunikačních týmů a koordinátorů rozhlasového vysílání (zpravodajství, editace, propagace)

ASIE

Bangladéš

podpora 8 projektů

Diecéze: Mymensingh

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • Výstavba kaple ve vesnici Nolgora ve farnosti Dhairpara
 • Oprava a renovace kostela Ježíše Krista Krále ve farnosti Dorgachola

Diecéze: Rajshahi

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • Výstavba kaple v Kolimnagar subcentru (Je plánováno vytvořit z tohoto subcentra plnohodnotnou farnost.)
 • Výstavba fary v subcentru Chamravisa, farnosti Chandpukur

Srí Lanka

Diecéze: Badulla – 4 projekty

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • budování centra sociální komunikace – mediální programy pro lepší pochopení církevní mise
 • výstavba diecézní nemocnice v Badulle (3. fáze) – Tato nemocnice zajišťuje díky bezplatné mobilní službě zdravotní péči pro venkov a oblast čajových plantáží.

Diecéze: Chilaw – 7 projektů

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • komunikační centrum Sudasuna – mediální trénink, výroba pořadů
 • renovace kostela v Ratnagiriya
 • výstavba kostela v Maikkulama
 • výstavba misijního domu v Kottapitiya
 • výstavba kláštera u Mudukatuwa

 

JIŽNÍ AMERIKA

Paraguay

Rok 2018, podpora 8 projektů

Diecéze: Chaco Paraguayo

 • podpora katechistů
 • Asociace katolických komunikátorů Paraguaye – formace: formační programy pro mládež
 • Vzdělávání a podpora pastoračních aktivit pro mládež.

Diecéze: Pilcomayo

 • běžná podpora
 • podpora katechistů
 • nákup automobilu
 • pomoc pro pastoraci indigenního obyvatelstva ve vikariátu
 • pomoc pro pastoraci indigenního obyvatelstva ve vikariátu – oblast Boquerón