Misijní neděle

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 2020

Poselství papeže Františka k 94. světovému dni misií – 18. října 2020

Světový den misií – Misijní neděle 18. října 2020

Papež František slavil ve Vatikánu Misijní neděli

Světový den misií – Misijní neděle 20. října 2019

Co je Misijní neděle

Náměty ke slavení

Sbírka na misie