Misijní neděle

Misijní most modlitby 2022 – 22. října

Světový den misií – Misijní neděle 23. října 2022

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 2022

Poselství papeže Františka k 96. světovému dni misií – 23. října 2022

Světový den misií – Misijní neděle 24. října 2021

Misijní most modlitby 2021

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 2021

Poselství papeže Františka k 95. světovému dni misií – 24. října 2021

Co je Misijní neděle

Náměty ke slavení