Misijní neděle

Papež František slavil ve Vatikánu Misijní neděli

Světový den misií – Misijní neděle 20. října 2019

Co je Misijní neděle

Náměty ke slavení

Sbírka na misie