Misijní neděle

Světový den misií – Misijní neděle 24. října 2021

Misijní most modlitby 2021

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 2021

Poselství papeže Františka k 95. světovému dni misií – 24. října 2021

Blahořečení Pauline Jaricot bylo oznámeno na květen 2022

Co je Misijní neděle

Náměty ke slavení

Sbírka na misie