Misijní neděle

Světový den misií – Misijní neděle 22. října 2023

Malá misijní zamyšlení na měsíc říjen

Misijní most modlitby 2023 – 21. října

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 22. října 2023

Poselství papeže Františka k Světovému dni misií – 22. října 2023

Světový den misií – Misijní neděle 23. října 2022

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 2022

Poselství papeže Františka k 96. světovému dni misií – 23. října 2022

Světový den misií – Misijní neděle 24. října 2021

Misijní most modlitby 2021