Podpořte

Naše činnost a pomoc potřebným na celém světě je zcela závislá na štědrosti dárců. Nepobíráme žádné dotace, neprodáváme výrobky ani nepodnikáme, aby se evangelium mohlo šířit bez závislosti na penězích a dovednostech jednotlivců. Proto si Vás tímto způsobem dovolujeme oslovit a jménem chudých světa předem vyjádřit naši upřímnou vděčnost za Vaše modlitby, oběti i finanční dary, kterými se nám rozhodnete přispět.

Finanční dary

Darujte on-line

Svůj dar misiím můžete zaslat prostřednictvím platební karty přímo z našich stránek. Vaše pomoc je jednoduchá, bezpečná a rychlá. Tento on-line platební terminál můžete použít, vlastníte-li debetní nebo kreditní platební kartu s povolenými platbami na internetu.

Dary převodem, složenkou, v hotovosti

Činnost Papežských misijních děl je zcela závislá na štědrosti dárců a vzájemné solidaritě. Patřit k dárcům a podpořit misie můžete také Vy, protože je mnoho těch, kteří naši pomoc opravdu potřebují. Přispějte darem dle svých možností, žádný dar není malý. Děkujeme! Pokud nechcete pro dar využít on-line platbu platební kartou, můžete nám přispět převodem na účet, platbou složenkou nebo v hotovosti. Všechny způsoby jsou popsány níže.   Údaje pro platbu Číslo účtu: 72 540 444/2700 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Hradec Králové Variabilní symbol: účel daru (viz rozpis níže) Specifický symbol:  přidělené členské číslo nebo číslo farnosti (přidělený kód)…

Mešní intence misionářům

Pokud chcete pomoci kněžím v misiích, můžete nechat odsloužit mši svatou v misijních krajinách na Váš úmysl a na tuto odslouženou mši zaslat finanční příspěvek. Pro místní kněze je to často jediný příjem, protože nemají žádný plat a žijí z darů dobrodinců. Překonávají velké vzdálenosti a do jednotlivých farností se dostanou mnohdy jen několikrát za rok. Navíc řeší problémy bídy, nemocí, hladu i pronásledování a často z přijatých darů pomáhají chudým. Jak přispět zašlete PMD částku, kterou jste se rozhodli věnovat (v součtu za všechny úmysly) – číslo účtu 72540444/2700, variabilní symbol 321, specifický symbol členské číslo (pokud máte přiděleno).…

Další pomoc

Tradiční aktivity

Významným zdrojem financí pro Papežské misijní dílo dětí jsou tradiční dobročinné aktivity PMD. Uspořádat je lze v rámci farnosti, školy, společenství… a s velkým zaujetím a malými náklady podpořit záchranu dětí v misijních zemích. Tvořte, pečte, kreslete, nabízejte a šetřete s námi. Misijní jarmark® Tato aktivita přináší nejen finanční podporu těm nejchudším, kterým jsou pak vybrané dary skrze projekty PMD posílány, ale zároveň je možností mezigenerační spolupráce. Jarmark totiž zapojuje do misijní činnosti doslova celou farnost. Děti se svými babičkami mohou napéci dobré cukroví, vymodelovat něco z keramiky nebo vyrobit jiné drobné dárečky. Tátové a maminky zase rádi pomohou s organizací.…

Členství v PMD

Právě Vaším přispěním mohou misie rozkvést! – můžete se zapojit do několika typů misijních aktivit – můžete přispět svou modlitbou, osobním příkladem nebo finančním darem Děti se mohou zapojit do Misijního klubka, pro dospělé je otevřen Misijní klub či Dárcovství, podle svých možností se mohou do Misijní růže a Adorace pro misie zapojit všechny generace. Pokud jste služebníkem církve nebo laikem zapojeným do některé z církevních aktivit a cítíte v sobě misijní zápal, pak právě pro Vás je určena Misijní unie. ČLENOVÉ PMD Jsou ti, kteří nám zašlou vyplněnou přihlášku a snaží se podle svých možností podporovat misie. Obdrží členské…

Modlitba

„Modlitba je klíč, který otevírá Boží srdce. Ona jediná dokáže stále znovu přivádět Boha do tohoto našeho světa a stejně tak pouze ona jediná umí stále znovu přivádět člověka a svět k Bohu – jako marnotratného syna ke svému otci, který v plnosti své lásky k synovi nečeká nic jiného, než že jej bude moci znovu obejmout.“ (Papež František)

Časté dotazy

Misijní pomoc

Jakou formou probíhá misijní pomoc v chudých zemích? Kdo misijní projekty připravuje a realizuje? Kdo je garantem projektu? Kdo projekty vybírá? Jaké projekty mohu podpořit? Jak jsou jednotlivé projekty kontrolovány? Jak velké jsou režijní náklady a kolik stojí provoz PMD?   1. Jakou formou probíhá misijní pomoc v chudých zemích? Každá misijní země může požádat Papežská misijní díla o podporu. Jednou ročně se v Římě schází hlavní rada Papežských misijních děl se zástupci z celého světa, kde si země vybírají z připravených projektů misijní pomoci podle množství shromážděných prostředků v předchozím roce. Vytváří se tak partnerství podporovatelské a misijní země.…

Finance

Jsou dary věnované na Papežská misijní díla odpočitatelné ze základu pro výpočet daně? Komu a jak často posíláte daňové potvrzení za přijaté dary? Může potvrzení o přijatém daru uplatnit jiná osoba, než která dar zaslala? Když při posílání daru uvedu své rodné číslo, dostanu od Vás automaticky potvrzení o přijatém daru? Mohu dostat potvrzení o přijatém daru, když na Misijní neděli přispěji v kostele do sbírky? K čemu slouží členské číslo a jak ho získám? Může dar zaslat nečlen? Proč je dobré se přihlašovat k Dárcovství? K čemu se přihlášením k Dárcovství zavazuji? Na jaké účely je možno finančně přispět?…

Mešní intence misionářům

Za jak dlouho a jak se intence dostane ke knězi, který bude mši sv. sloužit? Dozvím se, ve které zemi a kdy bude mše svatá odsloužena? Podle čeho se určí, kdo intence dostane? Dozví se kněz, z které země mu byla intence zaslána? Kam mám napsat úmysl mše svaté? Jakou částkou je dobré na intence přispět? Kam mohu peníze na mešní intence misionářům poslat? Mohu za zaslanou částku na mešní intence misionářům dostat potvrzení pro daňové účely?     1. Za jak dlouho a jak se intence dostane ke knězi, který bude mši sv. sloužit? Peníze vybrané na tento účel…

Misijní materiály

PMD přichází s nabídkou misijních materiálů, ve kterých se dozvíte zajímavé informace z misií, získáte inspiraci pro misijní výchovu dětí a můžete je použít i jako vhodný dárek. Věříme, že se Vám budou líbit. Jejich přehled naleznete na tomto místě, materiály jsou rozčleněny do několika kategorií a můžete si je přímo objednat. Rádi Vám je budeme zasílat až do vyčerpání zásob.
Materiály jsme vydali na vlastní náklady s cílem větší podpory misijní činnosti, proto u nich nejsou uvedeny ceny. Naše činnost a pomoc potřebným na celém světě je však zcela závislá na štědrosti dárců. Proto si Vás tímto způsobem dovolujeme oslovit a jménem chudých světa předem vyjádřit naši upřímnou vděčnost za Vaše modlitby, oběti i finanční dary, které se rozhodnete přispět za odebrané materiály.