Podpořte

Naše činnost a pomoc potřebným na celém světě je zcela závislá na štědrosti dárců. Nepobíráme žádné dotace, neprodáváme výrobky ani nepodnikáme, aby se evangelium mohlo šířit bez závislosti na penězích a dovednostech jednotlivců. Proto si Vás tímto způsobem dovolujeme oslovit a jménem chudých světa předem vyjádřit naši upřímnou vděčnost za Vaše modlitby, oběti i finanční dary, kterými se nám rozhodnete přispět.

Finanční dary

Darujte on-line

Svůj dar misiím můžete zaslat prostřednictvím platební karty přímo z našich stránek. Vaše pomoc je jednoduchá, bezpečná a rychlá. Tento on-line platební terminál můžete použít, vlastníte-li debetní nebo kreditní platební kartu s povolenými platbami na internetu.

Dary převodem, složenkou, v hotovosti

Činnost Papežských misijních děl je zcela závislá na štědrosti dárců a vzájemné solidaritě. Patřit k dárcům a podpořit misie můžete také Vy, protože je mnoho těch, kteří naši pomoc opravdu potřebují. Přispějte darem dle svých možností, žádný dar není malý. Děkujeme! Pokud nechcete pro dar využít on-line platbu platební kartou, můžete nám přispět převodem na…

Podpora kněžských povolání v misiích

I na Vás záleží, kolik bude kněží v misiích! Podpořte konkrétní bohoslovce v misiích modlitbou a finančním darem – zapojte se do jednoho z našich programů podpory. Přestože počet povolání v misijních zemích v poslední době velmi vzrostl, vzrostla ještě více potřeba katolických kněží. Kvůli nedostatku finančních prostředků však není možné všechny zájemce do místních…

Mešní intence misionářům

Pokud chcete pomoci kněžím v misiích, můžete nechat odsloužit mši svatou v misijních krajinách na Váš úmysl a na tuto odslouženou mši zaslat finanční příspěvek. Pro místní kněze je to často jediný příjem, protože nemají žádný plat a žijí z darů dobrodinců. Překonávají velké vzdálenosti a do jednotlivých farností se dostanou mnohdy jen několikrát za…

Další pomoc

Tradiční aktivity

Významným zdrojem financí pro Papežské misijní dílo dětí jsou tradiční dobročinné aktivity PMD. Uspořádat je lze v rámci farnosti, školy, společenství… a s velkým zaujetím a malými náklady podpořit záchranu dětí v misijních zemích. Tvořte, pečte, kreslete, nabízejte a šetřete s námi. Misijní jarmark® Tato aktivita přináší nejen finanční podporu těm nejchudším, kterým jsou pak…

Členství v PMD

Právě Vaším přispěním mohou misie rozkvést! – můžete se zapojit do několika typů misijních aktivit – můžete přispět svou modlitbou, osobním příkladem nebo finančním darem Děti se mohou zapojit do Misijního klubka, pro dospělé je otevřen Misijní klub či Dárcovství, podle svých možností se mohou do Misijní růže a Adorace pro misie zapojit všechny generace.…

Modlitba

„Modlitba je klíč, který otevírá Boží srdce. Ona jediná dokáže stále znovu přivádět Boha do tohoto našeho světa a stejně tak pouze ona jediná umí stále znovu přivádět člověka a svět k Bohu – jako marnotratného syna ke svému otci, který v plnosti své lásky k synovi nečeká nic jiného, než že jej bude moci znovu obejmout.“ (Papež František)

Časté dotazy

Misijní pomoc

Jakou formou probíhá misijní pomoc v chudých zemích? Kdo misijní projekty připravuje a realizuje? Kdo je garantem projektu? Jaké projekty mohu podpořit? a další dotazy

Finance

Jsou dary věnované na Papežská misijní díla odpočitatelné ze základu pro výpočet daně? Komu a jak často posíláte daňové potvrzení za přijaté dary? Mohu dostat potvrzení o přijatém daru, když na Misijní neděli přispěji v kostele do sbírky? Jak získám jistotu a zpětnou vazbu, že můj finanční dar na účet PMD přišel? A další praktické dotazy…

Mešní intence misionářům

Za jak dlouho a jak se intence dostane ke knězi, který bude mši sv. sloužit? Dozvím se, ve které zemi a kdy bude mše svatá odsloužena? Podle čeho se určí, kdo intence dostane? Dozví se kněz, z které země mu byla intence zaslána? Kam mám napsat úmysl mše svaté? Jakou částkou je dobré na intence přispět?

Misijní materiály

PMD přichází s nabídkou misijních materiálů, ve kterých se dozvíte zajímavé informace z misií, získáte inspiraci pro misijní výchovu dětí a můžete je použít i jako vhodný dárek. Věříme, že se Vám budou líbit. Jejich přehled naleznete na tomto místě, materiály jsou rozčleněny do několika kategorií a můžete si je přímo objednat. Rádi Vám je budeme zasílat až do vyčerpání zásob.
Materiály jsme vydali na vlastní náklady s cílem větší podpory misijní činnosti, proto u nich nejsou uvedeny ceny. Naše činnost a pomoc potřebným na celém světě je však zcela závislá na štědrosti dárců. Proto si Vás tímto způsobem dovolujeme oslovit a jménem chudých světa předem vyjádřit naši upřímnou vděčnost za Vaše modlitby, oběti i finanční dary, které se rozhodnete přispět za odebrané materiály.