Aktuálně podporujeme

Projekty Papežských misijních děl se zaměřují na pomoc potřebným lidem v chudých zemích při hlásání radostné zvěsti, podpoře kněžského a řeholního dorostu a pomoci chudým a trpícím dětem.

Pomoc dětem v misiích

Pomoc bohoslovcům v misiích

Pomoc světovým misiím