Společně s Vámi pomáháme v 14 zemích světa!

Společně s Vámi aktuálně pomáháme v 14 zemích světa!

V letošním roce putuje naše pomoc do těchto zemí: Rwanda, Malawi, Tanzanie, Uganda, Keňa, Zambie, Indie, Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny, Sýrie, Pákistán, Papua-Nová Guinea a Albánie.

Projekty Papežských misijních děl se zaměřují na pomoc potřebným lidem v chudých zemích při hlásání radostné zvěsti, podpoře kněžského a řeholního dorostu a pomoci chudým a trpícím dětem.

Papežská misijní díla pomáhají:

– v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování
– dětem postiženým, zneužívaným, unášeným, ohroženým a nakaženým onemocněním AIDS
– systematicky pečovat o nejzákladnější potřeby dětí, chránit jejich práva a důstojnost, vychovávat je tak, aby se v dospělosti uměly o sebe postarat
– potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, vyznání či národnost
– formovat křesťanská společenství, ve kterých mohou lidé prožívat svoji víru v pokoji a spravedlnosti
– podporovat a povzbuzovat četná povolání v místních komunitách
– skrze katechetické, vzdělávací, sanitární, charitativní, sociální a život zachraňující projekty
– stavět a udržovat provoz mateřských a základních škol, domovů pro sirotky, leprostředisek
– budovat infrastrukturu, stavět a opravovat kaple, řeholní domy, pastorační a vzdělávací centra, kostely a domovy pro seniory
– učit lidi v misiích hospodařit, vést je ke spoluúčasti a respektovat jejich důstojnost
– spolu se stovkami biskupů a mnoha tisíci kněží, řeholníků, katechetů, bohoslovců a laických spolupracovníků zajišťovat v misijních diecézích kvalitní a systematickou péči o nejchudší
– i na místech, kam by se jinak pomoc nedostala, kde domorodci i misionáři nasazují život pro dobro nejpotřebnějších

POMOC DĚTEM V MISIÍCH

Papežské misijní dílo dětí (PMDD) na celosvětové úrovni formuje děti k zájmu o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami a finančně. Děti se tak stávají misionáři druhých v souladu s heslem „Děti pomáhají dětem“. Toto Dílo podporuje kvalitní školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou péči, přispívá k záchraně sirotků bezprizorně žijících na ulici, dětí trpících podvýživou, vážnými nemocemi atd.

Projekty díla dětí podporované z ČR

Aktuálně financujeme 82 projektů ve 13 zemích a 27 diecézích na čtyřech kontinentech. Naše pomoc pomůže přes 160. tisícům dětí.

 Více informací najdete zde

POMOC BOHOSLOVCŮM V MISIÍCH

V letošním roce podporujeme 541 studentů a 39 formátorů v 5 diecézích na dvou světadílech.

Více informací najdete zde

POMOC SVĚTOVÝM MISIÍM

Aktuálně přispíváme na 38 projektů v šesti zemích na třech kontinentech. Důležitou součástí projektů je vždy (alespoň minimální) spoluúčast místní diecéze, farnosti, komunity. Místní lidé tak postupně přebírají zodpovědnost za rozvoj svého křesťanského společenství.

V případě zájmu o bližší informace si prolistujte přílohu s podrobnějším popisem jednotlivých projektů nebo můžete kontaktovat Národní kancelář PMD.

Přehled všech podpořených misijních činností naleznete zde

V rámci Papežského misijního díla šíření víry (PMD ŠV) podporujeme činnost katechistů, stavby a opravy kostelů, kaplí, formačních center, far a řeholních domů, misijní a evangelizační programy. Na tyto projekty je věnována sbírka z Misijní neděle. Přispívat je možné i během roku a to na variabilní symbol číslo 10.

Za Vaši pomoc jménem všech potřebných v misijních zemích ze srdce děkujeme!