O nás

Jsme členy mezinárodní rodiny Papežských misijních děl – církevní organizace s takřka dvousetletou tradicí. Pomáháme na všech kontinentech v duchu křesťanské lásky sytit hladové, ošetřovat nemocné, ujímat se opuštěných, zastávat se trpících a šířit radostnou zprávu o Boží lásce k lidem.

Kdo jsme

Papežská misijní díla – Missio

Motto: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28, 19-20) Vykročme z vlastního pohodlí a mějme odvahu vydat se do všech…

Organizační struktura

Papežská misijní díla (PMD) působí ve všech kontinentech a jsou organizována v rámci katolické církve. Na mezinárodní úrovni jsou zastoupena Hlavní radou Papežských misijních děl, na národní úrovni je zastupuje Národní ředitel PMD, ku pomoci jsou mu jmenovaní  diecézní ředitelé, kteří podporují šíření misijního úsilí v jednotlivých místních církvích. -diecézích. Hlavní rada Papežských misijních děl…

Jednotlivá díla

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO ŠÍŘENÍ VÍRY (PMD ŠV) Pomáháme misijním katolickým diecézím na jejich cestě k samostatnosti. PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO ŠÍŘENÍ VÍRY (PMD ŠV) koordinuje misijní aktivity, zajišťuje katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty, podporuje školy, nemocnice, domovy pro staré lidi, realizuje stavby a opravy kostelů a podobně. Dále zajišťuje kvalitní a systematickou pomoc nejchudším v přibližně jedenácti stech misijních…

Více informací

Misijní zpravodaj

Misijní zpravodaj je informační časopis Papežských misijních děl v České republice. První číslo vyšlo v říjnu roku 2006. Od roku 2016 vychází barevně a má zcela novou grafiku i obsahový koncept. Oproti minulosti je více tematicky zaměřen a větší prostor v něm dostávají konkrétní projekty, které jsou aktuálně z ČR podporovány. Více se o novém pojetí zpravodaje…

Výroční zprávy

Papežská misijní díla vydávají každý rok výroční zprávu, ze které se můžete dozvědět všechny důležité informace o organizaci, její činnosti a hospodaření. Grafy znázorňují, v jaké výši obdržely PMD v ČR dary a jaký podíl připadl jednotlivým dílům nebo jaké mají PMD přímé náklady. Vzhledem ke kvalitní grafické úpravě není listování ve zprávě jen pro…

Historie PMD

Vznik Papežských misijních děl Misijní poslání církve vychází z Kristova přikázání apoštolům a veškeré jeho církvi, aby po věky rozšiřovali „dobrou zprávu“, tedy evangelium, po celém světě: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A…