Pomoc dětem v misiích

Papežské misijní dílo dětí (PMDD) na celosvětové úrovni formuje děti k zájmu o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami a finančně. Děti se tak stávají misionáři druhých v souladu s heslem „Děti pomáhají dětem“. Toto Dílo podporuje kvalitní školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou péči, přispívá k záchraně sirotků bezprizorně žijících na ulici, dětí trpících podvýživou, vážnými nemocemi atd.

Zdroje finanční pomoci pro Dílo dětí

V České republice veškeré dary na toto dílo pochází od malých i velkých dárců a z tradičních dobročinných aktivit PMDD jako je Jeden dárek navíc®, Misijní jarmark®, Misijní koláč®, Misijní štrúdlování® a Pohled pro misie®. Na pomoc dětem přispívá i výtěžek z Misijního kalendáře. Velký výchovný význam mají také týdenní úspory dětí v rámci Misijního bonbónku.

Na projekty Papežského misijního díla dětí přispějete, pokud uvedete variabilní symbol číslo 40.

Projekty Díla dětí podporované z ČR v roce 2023

V roce 2023 financujeme 82 projektů ve 13 zemích a 27 diecézích na čtyřech kontinentech. Naše pomoc pomůže přes 160. tisícům dětí. V čem konkrétně? Nahlédněte do přehledu níže.

AFRIKA

Keňa

diecéze: Garisa, Kakamega, Eldoret,

7 projektů pro 1400 dětí

 • potraviny, výživový program pro děti
 • školní lavice, školní potřeby
 • provoz speciální školy a školy pro postižené děti
 • stavba zařízení pro děti se zdravotním postižením

 

Malawi

diecéze: Blantyre,

6 projektů pro 6300 dětí

 • podpora dětí ve věznicích
 • katechetické materiály
 • potraviny pro děti
 • generátor elektřiny
 • solární systém pro školu pro hluchoslepé
 • nová školní budova

 

Rwanda

diecéze: Butare, Kibungo,

3 projekty pro 2790 dětí

 • péče o děti z ulice
 • podpora zdravotního pojištění pro chudé rodiny
 • podpora velmi mladých matek a jejich dětí

 

Tanzánie

diecéze: Songoa,

3 projekty pro více jak 3 tisíce dětí

 • katechetické materiály
 • sportovní a herní vybavení
 • školní stravování

 

Uganda

diecéze: Kotido, Kasama – Luweero,

6 projektů pro 90 tisíc dětí

 • školní pomůcky, školní vybavení
 • výstavba učeben
 • dokončení výstavby sálu
 • semináře a školení o ochraně dětí v celé diecézi

 

Zambie

diecéze: Chipata, Kasama, Livingstone,

7 projektů pro více než 24 tisíc dětí

 • vybavení školy
 • potraviny pro děti s virem HIV
 • potraviny, léky, zdravotní potřeby, potravinové doplňky pro děti s podvýživou
 • zajištění pitné vody
 • duchovní, psychologická a emocionální podpora

 

EVROPA

Albánie

oblast: Albania Meridionale

2 projekty pro 450 dětí

 • školné pro chudé děti
 • náklady na vytápění a energie ve škole
 • potraviny a běžné provozní výdaje křesťanského centra

ASIE

Bangladéš

diecéze: Mymensigh,

6 projektů pro 15 tisíc dětí

 • výživové programy pro domorodé děti
 • stravování a léky v chlapeckých a dívčích internátech

Srí Lanka

diecéze: Badula, Jaffna, Kandy,

15 projektů pro více jak 7 tisíc dětí

 • stipendia pro chudé děti
 • stravování a zdravotní péče pro podvyživené děti
 • výdaje na stravu a školní potřeby v různých zařízeních
 • péče o sirotky a postižené děti
 • strava pro děti v nedělní škole
 • formace ministrantů
 • provoz centra pro zneužívané děti
 • provoz centra pro sirotky a postižené děti

Filipíny

diecéze: Bacalod, Imus, Palo, San José, Legazpi, apoštolský vikariát: Puerto Princesa, San José in Mindoro

8 projektů pro více jak dva tisíce dětí

 • strava a školní potřeby pro sirotky a chudé děti
 • podpora vzdělávání chudých dětí
 • provoz sirotčince
 • komplexní podpora dětí ve venkovských oblastech
 • formace domorodých dětí
 • formační a katechetické materiály

 

Pákistán

diecéze: Multan,

10 projektů pro více než 4 tisíce dětí

 • školné a školní potřeby v deseti školách
 • formační aktivity

 

Sýrie

arcidiecéze: Alep, Beroea, Halab Degli Armeni,

5 projektů pro 730 dětí

 • stipendia pro děti, výukové materiály a školní pomůcky v několika školách
 • výživové koše pro děti
 • podpora pro křesťanské centrum

 

OCEÁNIE

Papua – Nová Guinea

diecéze: Daru-Kiunga,

4 projekty pro více jak 5 tisíc dětí

 • vzdělávací materiály a jejich doprava do odlehlých oblastí
 • formační, modlitební a katechetické materiály
 • péče o děti infikované nebo nemocné s AIDS
 • školné pro chudé děti