Dárcovství

Dárci jsou dobrodinci misií – pravidelně finančně podporují bohoslovce na misiích, chudé děti, sirotky a další potřebné.
Může jím být kdokoliv: jednotlivci, rodiny, mladé páry, farnosti, studenti, školy, třídy, oddíly, skupiny zaměstnanců…

Být dárcem znamená rozhodnout se pro aktivní finanční podporu misií skrze PMD.

 • Prostřednictvím variabilních symbolů lze rozhodnout o tom, na podporu koho bude dar využit.
 • Výše, počet i četnost finančních darů pro misie se může měnit a záleží zcela na dárci.
 • Je možné si vyžádat potvrzení o přijatém daru pro daňové účely.
 • Zájemci též mohou věnovat finanční dar na mešní intence misionářům. Konkrétní úmysly se neposílají, na misiích se slouží mše na dobrý úmysl dárce. Aby tato aktivita byla opravdovou pomocí, je dobré na jednu intenci přispět částkou alespoň 250 Kč. Na tento účel není možné uplatnit odpočet od základu daně.

Způsoby zaslání platby:  

 • poštovní poukázkou typu A
 • platebním příkazem
 • on-line platbou (platební kartou)

Údaje k zaslání daru: 

 • číslo účtu 72540444/2700 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)
 • variabilní symbol: určuje účel daru (aktuální přehled zde)
 • specifický symbol: členské číslo

Co členstvím v Dárcovství získáte?

 • Za všechny živé a zemřelé členy a dobrodince PMD (včetně členů Dárcovství) je ve vatikánské bazilice sv. Petra denně v 17:00 sloužena mše svatá.
 • Modlí se za ně také lidé z misií a denně přináší oběť mše svaté mnoho misionářů ve všech kontinentech.
 • Každý člen PMD obdrží členskou průkazku s číslem, které je vhodné uvádět při komunikaci s Národní kanceláří a zároveň toto číslo slouží jako specifický symbol při posílání darů. Dále bude dostávat aktuální informační misijní materiály jako je Misijní zpravodaj. V online katalogu je možné objednávat další materiály např. Misijní kalendář…

Chcete se stát dárcem misií a svým příspěvkem podpořit naše projekty? Přihlaste se zde