Organizační struktura

Papežská misijní díla (PMD) působí ve všech kontinentech a jsou organizována v rámci katolické církve. Na mezinárodní úrovni jsou zastoupena Hlavní radou Papežských misijních děl, na národní úrovni je zastupuje Národní ředitel PMD, ku pomoci jsou mu jmenovaní  diecézní ředitelé, kteří podporují šíření misijního úsilí v jednotlivých místních církvích. -diecézích.

Hlavní rada Papežských misijních děl

Prefekt Kongregace pro evangelizaci národů: kardinál Luis Antonio Gokim Tagle

Sekretář Kongregace pro evangelizaci národů (KEN): arcibiskup Protase Rugambwa

Podsekretář KEN a Prezident Papežských misijních děl: arcibiskup Emilio Nappa

Generální sekretář Papežského misijního díla šíření víry: P. Tadeusz Jan Nowak, O.M.I.

Generální sekretář Papežského misijního díla dětí: Sr. Roberta Tremarelli, SBS

Generální sekretář Papežského misijního díla svatého Petra apoštola: P. Guy Bognon, P.S.S

Generální sekretář Papežské misijní unie: P. Dinh Anh Nhue Nguyen, OFM Conv

Členy jsou dále podsekretáři z kongregací pro biskupy, Východní církve, sekretariátu pro vztahy se státy a národní ředitelé PMD.

 

Národní úroveň – Papežská misijní díla v ČR

Biskup – delegát ČBK pro misie: arcibiskup Jan Graubner

Národní ředitel PMD: ICLic. Mgr. Leoš Halbrštát

 

Diecézní ředitelé

Arcidiecéze pražská: SM. Angelika, SCB – Mgr. et MgA. Ivana Pintířová

Diecéze českobudějovická: Mgr. Ludmila Veselá

Diecéze královéhradecká: Mgr. Bronislava Halbrštátová

Diecéze litoměřická: P. Pavel Morávek

Diecéze plzeňská:

Arcidiecéze olomoucká: RNDr. Olga Loučková

Diecéze brněnská: Mgr. Jana Zehnalová

Diecéze ostravsko-opavská: Mgr. Antonín Glogar

Apoštolský exarchát řeckokatolické církve: PhDr. Ing. Jan Klobušický

 

Asistentky národního ředitele PMD

Mgr. Jana Drahovzalová Trojovská (administrativa, kontakt s dárci, finance)

Bc. Veronika Pavlů, DiS. (misijní materiály, Misijní zpravodaj, administrace webu, překlady a úpravy textů)

Mgr. Bronislava Halbrštátová (web Aktuality, Pozvánky a administrace sociálních sítí, PR)

 

Stanovy

Stanovy popisují předmět a náplň činnosti PMD, jejich účel, poslání a strukturu.

Přiložené dokumenty