Národní rada Papežských misijních děl na Hostýně

Ve dnech 17. – 18. dubna 2024 proběhlo setkání Národní rady Papežských misijních děl tentokrát na poutním místě Hostýn. Jednání předsedal národní ředitel PMD ICLic. Mgr. Leoš Halbrštát a zúčastnili se ho diecézní ředitelé PMD Čech a Moravy.

V prvním bloku seznámil národní ředitel s hospodařením PMD a účetní závěrkou za rok 2023. Byla schválena výroční zpráva za rok 2023 a rozpočet na rok 2024. V diskuzi o financích národní ředitel odpověděl na dotazy diecézních ředitelů.

V druhém bloku jednotliví diecézní ředitelé informovali o své činnosti ve svých diecézích a plánech na další rok. P. Morávek referoval o proběhlém setkání CEME v Bukurešti v Rumunsku, kterého se zúčastnil s Janou Trojovskou a také o přípravě Kongresu Papežského misijního díla dětí v Litoměřicích.

Na závěr všichni shlédli film Řádoví bratři na Islandu, který byl natočen PMD a vysílala ho Česká televize.