Misijní klub

je společenství lidí, kteří se snaží podle svých možností pomáhat potřebným v rámci Papežských misijních děl. Vznikl v naší vlasti během Jubilejního roku 2000. Člen Misijního klubu je zároveň členem PMD a přímo podporuje světové misie. Je určen pro dospělé, jednotlivce i skupiny. 

 Členové Misijního klubu: 

 1. denně se modlí za misie (např. Otčenáš a Zdrávas Maria) 
 2. týdně spoří na Chléb pro misie – finanční dar pro chudé v rámci projektů PMD (získaný obnos se zasílá na PMD nejlépe jednou ročně, variabilní symbol: 888) 
 3. podporují aktivity PMD 

Pro ty členy, kteří by si chtěli vybrat a zapojit se ve svém volném čase do misijní činnosti, přinášíme několik nápadů:  

 • aktivně podporovat činnost PMD, získávat podporu projektů PMD 
 • nabízet ve svém okolí misijní materiály: misijní kalendáře, knihy, trička, filmy apod. 
 • vzdělávat se v misijní tématice např. účastí na misijních setkáních
 • přispívat k misijní činnosti ve vlastní rodině, farnosti, škole, vést skupinku dětí v Misijním klubku 
 • podpořit modlitební setkání s misijní tématikou: růženec, adoraci, křížovou cestu, novénu, pouť 
 • pořádat Misijní jarmark®, Misijní koláč®, Misijní štrúdlování®, Pohled pro misie®, Jeden dárek navíc®, benefiční koncerty, plesy, výstavy, soutěže či jiné dobročinné akce ve prospěch misií  
 • pomáhat při výrobě misijních materiálů, vytvářet animační misijní programy, pořádat besedy, výstavy, promítat videa, prezentace 
 • spolupracovat s médii na úrovni farností, obce, diecéze 
 • udržovat kontakt s misionáři, s dobrovolníky v misijních stanicích 

Co členstvím v aktivitě získáte? 

 • Za všechny živé a zemřelé členy a dobrodince PMD (včetně členů Misijního klubu) je ve vatikánské bazilice sv. Petra denně v 17:00 sloužena mše svatá.  
 • Modlí se za ně také lidé z misií a denně přináší oběť mše svaté mnoho misionářů ve všech kontinentech. 
 • Každý člen PMD obdrží členskou průkazku a bude dostávat aktuální informační misijní materiály jako je Misijní zpravodaj. V online katalogu je možné objednávat další materiály např. Misijní růžence, svíčky, kalendář… 

 Nejhezčím dárkem je být darem pro druhé

Chcete se stát členy misijního klubu? Pak se přihlaste zde.