Mimořádný misijní říjen 2019

Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká, protože „z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen.“ Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že On už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí…” (Papež František, Evangelii Gaudium)

30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání apoštolského listu Maximum illud, kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu nový impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu zdůrazňuje, že jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky (úryvky z dokumentu si můžete přečíst na konci této sekce nebo v Misijním zpravodaji č. 26). Papež František klade opět důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen, a proto si přeje, aby se v celém světě slavil říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc, kterému by měla předcházet celoroční příprava.

Připravili jsme proto materiály,se kterými se můžete na Mimořádný misijní říjen 2019 připravovat celý rok ve svých farnostech, školách či oddílech. Pro každý měsíc přípravného roku přinášíme jedno téma, které by mělo rezonovat celou církví.
Materiály nejsou závazným doporučením. Témata vycházejí z obecných témat církevního roku, aktivit Papežských misijních děl včetně Papežského misijního díla dětí a struktury navržené Svatým otcem pro přípravu Mimořádného misijního měsíce 2019. Témata jsou jen návrhy, je možné z nich vybírat nebo si zvolit zcela jiné podle místních potřeb a možností.

Pro každý den Mimořádného misijního měsíce října 2019 jsme vydali brožurku drobných Misijních úvah. V papírové podobě si ji můžete objednat v Národní kanceláři nebo přes online katalog misijních materiálů.

Přejeme každému, kdo se bude na Misijní říjen 2019 připravovat, dostatek darů Ducha svatého a uši i srdce vždy otevřené Jeho působení.

 

 

Vatikánská kongregace pro evangelizaci zveřejnila propagační video, které vám přinášíme v češtině.

 

 

Pro Mimořádný misijní měsíc říjen jsme připravili také vlastní reklamní spot Pokřtění a poslaní.

 

 

Oficiální vatikánská stránka Mimořádného misijního měsíce

Veškeré informace ve světovém kontextu najdete na vatikánské internetové stránce www.october2019.va a také na facebookových stránkách agentury Fides.

Modlitba Pokřtění a poslaní

Kartičku s oficiální modlitbou vydanou u příležitosti Mimořádného misijního měsíce října 2019 si můžete vyžádat u svého kněze.