Misijní unie

Papežská misijní unie je zvláštním druhem členství a podpory misií. Není členskou aktivitou, tak, jako členství v Misijním klubu nebo Misijní růži, ale jedná se  spíše o ponoření a odevzdání se do srdce papežských misií. Členy Unie se mohou stát lidé aktivně působící v církvi – kněží, řeholníci a pověření laici, kteří dále skrze svůj osobní příklad a vnitřní misijní zápal pomáhají šířit poslání k misijní činnosti ve svém okolí, a tam, kde v církvi působí.

Co je Papežská misijní unie?

 • Misijní unie je srdcem Papežských misijních děl
 • jedná se o tzv. Dílo kněží a řeholníků
 • podporuje ostatní tři Díla (Dílo šíření víry, Dílo Petra Apoštola, Dílo dětí) a spolupracuje s nimi

Posláním Papežské misijní unie (PMU) je vést kněze, řeholníky i laiky k aktivnímu zapojení do misijní činnosti církve, inspirovat každého pokřtěného k účasti na misijním poslání církve a upevňovat křesťanskou jednotu.  Hlavním závazkem člena je modlitba na misijní úmysly, prohlubování vlastní misijní formace a probouzení zodpovědnosti za misijní poslání církve u pokřtěných lidí.

Členy PMU mohou být:

 • kněží, řeholníci a řeholnice, včetně kandidátů kněžského a řeholního života
 • členové zasvěceného života a sekulárních institutů
 • laici, kterým byla biskupem svěřena kanonická misie
 • zástupci katolických spolků a hnutí
 • členové pastoračních a ekonomických rad farností

Čím konkrétně mohu jako člen přispívat?

 • modlitbou za misie
 • aktivní účastí ve svém farním nebo řeholním společenství
 • misijní osvětou – přípravou či podílením se na aktivitách pro děti, duchovní obnově nebo modlitebním setkání s  misijním zaměřením
 • podílením se na misijní výchově dětí v rodinách i ve společenství
 • pořádáním besed
 • představováním misijní činnosti církve
 • navazováním kontaktů s misionáři
 • modlitbou misijního růžence
 • propagací Papežských misijních děl

Proč se stát součástí Misijní unie?

 • Dělíte se s ostatními o radostnou zvěst Evangelia.
 • Podporujete mladé církve.
 • Prostřednictvím svého členství a prohlubováním misijního ducha přispíváte k podpoře misijního povědomí ve svých společenstvích.
 • Máte přímou účast na papežských misiích.
 • Denně je za vás sloužena po celém světě mše svatá.
 • Jste součástí modlitebního společenství.
 • V případě zájmu vám mohou být poskytnuty informace, zahraniční kontakty a možnost dalšího misijního vzdělávání.
 • Při dodržení obvyklých podmínek lze až 6x ročně získat plnomocné odpustky.

Jak se mohu přihlásit?

Kontaktujte národní kancelář PMD, kde obdržíte další potřebné informace ke členství v PMU nebo vyplňte přihlášku online.