Sbírka na misie

Misijní neděle je každoročně spojena s tzv. sbírkou na misie, kostelní sbírkou určenou na podporu činnosti Papežského misijního díla šíření víry (PMD ŠV). Sbírka na misie je vyjádřením solidarity všech katolických křesťanů za sebe navzájem, protože probíhá ve všech farnostech a diecézích po celém světě (i v nejchudších zemích) a vybrané prostředky následně slouží k podpoře v místech, kde je církev dosud mladá nebo chudá.

Tato pomoc se dostává do misijních oblastí na základě žádostí od místních odpovědných lidí. Vedoucí projektů, jež PMD podporují, jsou povinni vždy doložit způsob využití darovaných finančních prostředků na příslušný generální sekretariát v Římě. Papežská misijní díla vždy vyžadují od místních lidí  spoluúčast, vedou lidi z misijních oblastí k umění hospodařit a k postupné samostatnosti. Systematické zlepšování situace v těchto krajinách je koordinováno skrze místní biskupy, kteří jsou garanty jednotlivých projektů. Národní ředitelé Papežských misijních děl spolu s jejich diecézními řediteli a spolupracovníky na celou pomoc dohlížejí a koordinují ji.

Papežská misijní díla apelují na správce farností, aby v souladu s instrukcemi Kongregace pro evangelizaci národů odevzdali celou sbírku PMD dle pokynů jednotlivých diecézí a nekonali ve stejný den žádnou jinou sbírku nebo nevybírali prostředky na vlastní misijní aktivity. Abychom byli schopní rozpoznat dary farností z celé ČR a zařadit je do správné diecéze a místa, prosíme farnosti, aby při posílání finančních darů za farnost vyplňovaly specifický symbol, jejichž přehled naleznete zde.

Vzhledem k různě dlouhé době od Misijní neděle, kdy PMD obdrží sbírku od všech farností a diecézí z ČR, nezveřejňujeme zde údaje o výsledku sbírky ve Vaší farnosti či děkanátu. Pokud chcete zjistit přesnou výši sebraných financí, obraťte se na svého duchovního správce nebo kontaktujte pracovníky Národní kanceláře, rádi Vám částky sdělíme.

Přiložené dokumenty