Specifické symboly farností

Tyto specifické symboly uvádějí jen farnosti (právnické osoby), nikoliv jednotlivci. Soukromí dárci a přispěvatelé misiím uvádějí buď své členské číslo nebo specifický symbol nevyplňují.

Hledáte-li specifický symbol pro farnost, vyberte v obrázku nebo v odkazech níže svou diecézi, po kliknutí se Vám otevře pdf soubor, kde následně budete moci přidělený kód (specifický symbol) jednoduše vyhledat.

Ostravsko-opavská diecéze Olomoucká arcidiecéze Brněnská diecéze Českobudějovická diecéze Plzeňská diecéze Pražská arcidiecéze Litoměřická diecéze Královéhradecká diecéze

diecéze českobudějovická | diecéze královéhradecká | diecéze litoměřická | diecéze plzeňská | arcidiecéze pražská

diecéze brněnská | arcidiecéze olomoucká | diecéze ostravsko-opavská