Výroční zprávy

Papežská misijní díla vydávají každý rok výroční zprávu, ze které se můžete dozvědět všechny důležité informace o organizaci, její činnosti a hospodaření. Grafy znázorňují, v jaké výši obdržely PMD v ČR dary a jaký podíl připadl jednotlivým dílům nebo jaké mají PMD přímé náklady. Vzhledem ke kvalitní grafické úpravě není listování ve zprávě jen pro milovníky statistik.

Starší výroční zprávy v tištěné podobě si můžete objednat ZDE. Aktuální výroční zpráva je k dispozici pouze v elektronické podobě.