Tradiční aktivity

Významným zdrojem financí pro Papežské misijní dílo dětí jsou tradiční dobročinné aktivity PMD. Uspořádat je lze v rámci farnosti, školy, společenství… a s velkým zaujetím a malými náklady podpořit záchranu dětí v misijních zemích. Tvořte, pečte, kreslete, nabízejte a šetřete s námi.

Misijní jarmark®

Misijní jarm

Tato aktivita přináší nejen finanční podporu těm nejchudším, kterým jsou pak vybrané dary skrze projekty PMD posílány, ale zároveň je možností mezigenerační spolupráce. Jarmark totiž zapojuje do misijní činnosti doslova celou farnost. Děti se svými babičkami mohou napéci dobré cukroví, vymodelovat něco z keramiky nebo vyrobit jiné drobné dárečky. Tátové a maminky zase rádi pomohou s organizací. Dary jsou dobrovolné, můžete však doporučit jeho minimální výši s ohledem na hodnotu nabízené věci.

Inspirovat se můžete také těmito videonávody nebo krátkými videoukázkami:

Jak na Misijní jarmark a výrobu zdobených svíček (rozhovor s B. Halbrštátovou, Missio interview)

Misijní jarmark v Žamberku

Misijní akce v Želechovicích

Misijní jarmark může být navázán na společenskou událost, setkání, bohoslužbu, které následně přidá i rozměr pomoci potřebným. Velmi oblíbený je například u příležitosti říjnové Misijní neděle. Kromě podpory misií nabízí také možnost informovat další lidi o činnosti Papežských misijních děl prostřednictvím nabízených misijních materiálů, které si můžete objednat v Katalogu (pokud objednáváte materiály na misijní akci, hodnota materiálu je započítána v celkovém výtěžku, který pak posíláte do PMD, nemusíte tedy předem platit částku, která se vám objeví v košíku Katalogu).

Prostředky vybrané za Misijní jarmark posílejte na číslo účtu 72540444/2700 s variabilním symbolem 640.


Misijní koláč® a Misijní štrúdlování

Jsou zábavnou a atraktivní formou pomoci chudým, kdy dobrovolníci napečou koláče, záviny a jiné sladké či slané dobroty, které pak nabízejí formou pohoštění nebo připravených balíčků za dobrovolný dar s prosbou o pomoc misiím. Do této akce je vhodné zapojit celé společenství – klubko, farnost, třídu…

Pro pořádání Misijního koláče je vhodná 4. neděle postní „Laetare“ – neděle radosti. Nemusí se péci pouze koláče. Podle potřeby lze případně zvolit i jiný termín akce, např. období před Misijní nedělí. Misijní štrúdlování lze uspořádat kdykoliv během roku.

Prostředky vybrané za Misijní koláč posílejte na číslo účtu 72540444/2700 s variabilním symbolem 840.

Misijní štrúdlování má variabilní symbol 141.

Obě tyto aktivity podporují výživové projekty PMD. Malí i velcí misionáři jsou při přípravě a nabídce misijních štrúdlů vynalézaví, a tak můžeme pro Vaši inspiraci nabídnout několik receptů zpracovaných v krátkých videích nebo reportážních zpráv z proběhlých akcí, které najdete na Youtube kanále MissioCZ.


Pohled pro misie®

Tato aktivita je známá také jako Vánoční pohled pro misie a Velikonoční pohled pro misie. Nyní má již jeden společný název a může tak být organizována i při jiných příležitostech – např. jako pohled k narozeninám, k svátku atd. Na předtištěné pohlednice, které si lze objednat v Národní kanceláři nebo přes e-katalog, děti či dospělí namalují obrázek, případně volnou plochu pohledu jinak výtvarně ozdobí. Originální přání lze pak za dobrovolný příspěvek nabízet v kostele, ve škole nebo v rámci jiných misijních akcí.

Prostředky vybrané za Pohled pro misie posílejte na číslo účtu 72540444/2700 s variabilním symbolem 140. Výtěžek této akce přispívá na pomoc pro chudé děti z misií.


Jeden dárek navíc®

Tato časově ohraničená aktivita motivuje dárce k tomu, aby během adventní doby a vánočních nákupů vzpomněli také na děti, které strádají. K této akci je vždy připravován samostatný leták, který přibližuje konkrétní projekt Papežského misijního díla dětí, na nějž výtěžek z Jednoho dárku navíc poputuje.

Prostředky vybrané za Jeden dárek navíc posílejte na číslo účtu 72540444/2700 s variabilním symbolem 240. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno země, které se daný rok Jeden dárek navíc týká.


Chléb pro misie

Chléb je základní potravinou snad ve všech kulturách. Jeden anglický novinář  kdysi provedl poučný test. Koupil bochník chleba a na nejrušnějších křižovatkách světových měst ho nabízel kolemjdoucím za hodinu práce. A tady jsou výsledky: v německém Hamburku se mu vysmáli, v New Yorku ho zatkla policie, v Nigérii se mu nabídlo hodně lidí ochotných pracovat tři hodiny a v indickém Dillí se mu přihlásily stovky lidí, kteří byli ochotní pracovat za chleba celý den.

Členové Misijního klubu každý týden podle možností šetří finanční částku jako dar pro misie  v hodnotě jednoho chleba (tzv. Chléb pro misie).

Variabilní symbol aktivity Chléb pro misie je 888.


Misijní bonbónek

Misijní bonbónek je spořící aktivita určená dětem, které si chtějí něco odříct ve prospěch chudých kamarádů. Do misijní pokladničky, jež si mohou sami vyrobit, střádají peníze za tzv. bonbónek nebo jiné věci, které si mohou dopřát, ale kterých se dobrovolně např. jednou týdně vzdají. Tento nastřádaný „poklad“ pak  pošlou pomocí rodičů nebo vedoucího Misijního klubka na účet PMD, odkud bude odeslán do  misijních zemí a pomůže chudým dětem.  

Variabilní symbol aktivity Misijní bonbónek je 940.