Misijní růže

je modlitba živého růžence, kdy se člen Misijní růže denně modlí jeden desátek růžence za misie. Mohou se zapojit jak jednotlivci, tak skupiny, kteří jsou pak vzájemně spojeni modlitbou v jednu misijní růži, tu tvoří 20 lidí.

S myšlenkou živého růžence přišla již v roce 1826 Pauline Jaricot, zakladatelka Papežského misijního díla šíření víry, aby podpořila misionáře i celé misijní úsilí církve.

Úmysly modlitby: 

Do každého desátku vkládáme misijní úmysly Sv. otce, všechny misionáře, potřeby chudých lidí i své vlastní prosby. Misijní úmysly apoštolátu modlitby jsou uvedeny zde. 

  • Při modlitbě prosíme za celý svět.
  • Každý kontinent má na misijním růženci svou barvu.
  • Každý člen misijní růže dostane svoji kartičku s rozpisem jednotlivých tajemství a členským číslem. Kartička zůstává po celou dobu členství stejná. 

Pro členy se systémem modlitby PMD: 

Každý přihlášený člen Misijní růže dostává kartičku s rozpisem tajemství, která se střídají po měsíci a jsou pro přehlednost řazena od ledna do prosince (kartička je oboustranná a je v pouzdře). Kartička je platná nejen v tomto roce, ale i v letech následujících. Jinou kartičku Vám tedy posílat nebudeme. Každý rok začínáte tajemstvím uvedeným v lednu bez ohledu na to, které tajemství jste měli v prosinci. 

Pro skupiny s vlastním systémem modlitby:

Společenství, která se již živý růženec modlí a pro modlitbu MR si ponechávají svůj vlastní systém rozdělení a střídání desátků, do modlitby navíc přidají úmysl za misie. V tomto případě je s námi v kontaktu jeden zástupce za celou skupinu.  

Co členstvím získáte?

  • Za všechny živé a zemřelé členy a dobrodince PMD (včetně členů Misijní růže) je ve vatikánské bazilice sv. Petra denně v 17:00 sloužena mše svatá.
  • Modlí se za ně také lidé z misií a denně přináší oběť mše svaté mnoho misionářů ve všech kontinentech.
  • Každý člen PMD obdrží členskou průkazku a bude dostávat aktuální informační misijní materiály jako je Misijní zpravodaj. V online katalogu je možné objednávat další materiály jako např. Misijní růžence, svíčky, kalendář…

„Modlitba je jako vzácný pramen,
dokud z něj člověk neochutná,
nemůže být obdarován.“

Živý růženec: 

Přáním Pauline Jaricot (1799–1862), zakladatelky Papežského misijního díla šíření víry, bylo učinit růženec modlitbou všech. Způsob modlitby růžence, tzv. živého růžence, který se roku 1826 začala modlit sama Pauline, byl o 7 let později zahrnut do stanov PMD. Oficiální schválení živého růžence udělil papež Řehoř XVI. V roce smrti Pauline Jaricot měl jen ve Francii 3 milióny členů a brzy se stal známým po celém světě. 

 

Důležité: 

Kvůli ochraně osobních údajů a obtížné koordinaci vzájemného povědomí o dalších členech MR (kdo chce a nechce zveřejnit své jméno či adresu) neposkytujeme členům informace o jiných členech Misijní růže. Děkujeme za pochopení. 

Chcete se stát členy misijní růže? Přihlaste se zde.