O projektech PMD

Projekty Papežských misijních děl  se zaměřují na pomoc  potřebným lidem v chudých zemích při šíření víry, dále podporují kněžský a řeholní dorost a jsou nablízku chudým a trpícím dětem. 

Papežská misijní díla pomáhají:

 • v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování
 • dětem postiženým, zneužívaným, unášeným, ohroženým a nakaženým onemocněním AIDS
 • systematicky pečovat o nejzákladnější potřeby dětí, chránit jejich práva a důstojnost, vychovávat je tak, aby se v dospělosti uměly o sebe postarat
 • potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, vyznání či národnost
 • formovat křesťanská společenství, ve kterých mohou lidé prožívat svoji víru v pokoji a spravedlnosti
 • podporovat a povzbuzovat četná povolání v místních komunitách
 • skrze katechetické, vzdělávací, sanitární, charitativní, sociální a život zachraňující projekty
 • stavět a udržovat provoz mateřských a základních škol, domovů pro sirotky, leprostředisek
 • budovat infrastrukturu, stavět a opravovat kaple, řeholní domy, pastorační a vzdělávací centra, kostely a domovy pro seniory
 • učit lidi v misiích hospodařit, vést je ke spoluúčasti a respektovat jejich důstojnost
 • spolu se stovkami biskupů a mnoha tisíci kněží, řeholníků, katechetů, bohoslovců a laických spolupracovníků zajišťovat v misijních diecézích kvalitní a systematickou péči o nejchudší
 • i na místech, kam by se jinak pomoc nedostala, kde domorodci i misionáři nasazují život pro dobro nejpotřebnějších

Jak jsou projekty vybírány?

Autory projektů jsou spolehliví lidé přímo z konkrétní misijní oblasti. Dobře znají domácí situaci a hovoří jazyky chudých. Projekty PMD jsou garantovány místním biskupem, který zaručuje, že pomoc přijde skutečně nejpotřebnějším. Dohled nad využitím pomoci vykonává také místní apoštolský nuncius, národní ředitel PMD a ředitelé jednotlivých diecézí v misijních oblastech. Tato spolupráce umožňuje velkou finanční úsporu, protože náklady na projekty jsou velmi nízké.

Ze všech misijních oblastí jsou k dispozici tisíce žádostí a na celosvětovém generálním shromáždění v Římě jsou projekty porovnávány, pečlivě vybírány, schvalovány a pomoc spravedlivě rozdělována.
Včasné podávání zprávy o využití darů je povinností odpovědných osob za jednotlivé projekty. Vždy musí doložit i spoluúčast, aby se místní lidé postupně stávali nezávislými a samostatnými. Pomáháme vždy celé skupině a vedeme je k solidaritě. Vztah mezi pomáhajícími a těmi, kterým je pomáháno, je vždy rovnocenný.