Dopis z filipínské Calamby

Drazí z Papežských misijních děl!

Dnes na památku Panny Marie Lurdské svěřujeme vaši misijní cestu na Srí Lanku Naší Paní. Dovedu si představit, jak velkou radost jste místním lidem svou návštěvou přinesli.

Při našich lednových oslavách slavnosti Dítěte Ježíše přišlo do kostela opravdu hodně dětí a každé z nich obdrželo na památku obrázek Dítěte Ježíše. Náš otec měl pro děti připravenou opravdu pěknou promluvu, která je měla inspirovat k společnému životu a vrůstání do důvěrného spojení s Ježíšem. Na konci mše svaté se zasvětily Dítěti Ježíši.

Díky vaší podpoře děti obdržely svoje denní jídlo – velmi horkou polévku.

Stále jsme s vámi spojeny v modlitbě!

Kéž nás Panna Maria stále inspiruje v pomoci dětem, jako milovaným dětem Božím.

Sr. Gilda a Claudia, Filipíny, Calamba