Příspěvky se štítkem Filipíny

Missio magazín – červenec 2022

Papežská misijní díla z Česka podporují misijní projekty ve 14 zemích světa, jednou z nich jsou i Filipíny. Představíme vám tuto tichomořskou zemi v souvislostech. O květnovém blahořečení zakladatelky Papežského misijního díla šíření víry Pauline Jaricot v Lyonu přinese zprávu národní ředitel Leoš Halbrštát. Kamera zaznamenala také oslavu této události v Kroměříži, kde při této příležitosti děti z farnosti nacvičily malou scénku. Podaří se mamince malého Františka vysvětlit, co je to adorace? Dozvíte se v animované rubrice s názvem Můžu se zeptat. Pořadem provází moderátorka Kateřina Rýznarová.

Premiéra Missio magazínu je v neděli 3. července v 19.25 na televizi Noe.

Další termíny vysílání: čtvrtek 7. 7. v 10:40
sobota 9. 7. v 14:33

úterý 5. 7. v 9:35
středa 13. 7. v 8:25
pondělí 18. 7. v 22:10

úterý 26. 7. v 17:05  a čtvrtek 11. 8. v 17:20

Přejeme Vám pěkné chvíle s Missio magazínem!

 

Podpora dětí v misiích a šíření víry

Projekty Papežských misijních děl (PMD) se zaměřují na pomoc potřebným lidem v chudých zemích při hlásání radostné zvěsti, podpoře kněžského a řeholního dorostu a pomoci chudým a trpícím dětem.

Papežská misijní díla s minimálními náklady provádějí osvětu, získávají prostředky pro konkrétní misijní projekty a financují je v rámci církevní sítě.

Projekty jsou administrativně nenáročné, za jejich plnění odpovídají lokální biskupství. Vše koordinují podle přesně stanovených pravidel národní zástupci PMD a generální sekretariát PMD v Římě.

Do pomoci potřebným je zapojena celá univerzální Církev. I v misijních oblastech věřící shromažďují prostředky dle svých možností na světové misie, což buduje rovnocenný vztah solidarity a uvědomění si vlastní hodnoty.

Papežská misijní díla nejsou humanitární organizací, ačkoliv mnoho jejich aktivit a působení do této oblasti pomoci spadá. V postižených oblastech je totiž nezbytné postarat se nejprve o základní potřeby chudých a trpících a skrze tuto službu prokazovat evangelijní hodnoty všem bez rozdílu barvy pleti nebo vyznání.
Krása i hloubka misií vychází z vnitřního spojení s Bohem a jeho láskou, ke které jsme zváni všichni.

Země, do kterých putuje naše pomoc jsou: RwandaMalawi, Tanzanie, Uganda, Keňa, Zambie, Mosambik, Jižní Súdán, Jihoafrická republika, Kazachstán, Indie, Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny, Pákistán, Sýrie, Papua-Nová Guinea, Samoa, Suriname, Guyana, Paraguay a Peru.

Ze 117 podporovaných projektů jsme pro Vás vybrali těchto 5 konkrétních:

PROJEKTY PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA DĚTÍ (PMDD)

Guyana
Pomoc extrémně chudým domorodým indiánským dětem 
– Výdaje na výživu, zdravotní péči, katechetický materiál, školní pomůcky, dopravu a oblečení. Ve srovnání s jinými etnickými skupinami je velká část těchto lidí klasifikována jako osoba v absolutní chudobě. V některých oblastech pro ně není dosažitelná základní péče, jako je např. zdravotní péče, která se týká především dětí. Vzhledem k situaci ve Venezuele existují také problémy související s migrací. Projekt nabídne určitou míru úlevy a pomůže dětem prohloubit víru a umožní tvůrčí rozvoj. Projekt podpoří 8 000 dětí.
Filipíny – Jose in Mindoro:
 
Výživový program pro domorodé děti 
– Výdaje na realizaci programu výživy pro děti. Děti dostanou 5 jídel týdně po dobu 44 týdnů. Naitan je hornaté místo, kde většinu obyvatelstva tvoří domorodci. Celá oblast San Jose je velmi chudá a nerozvinutá. Lidé žijí pod hranicí chudoby a podvýživa je jedním z hlavních problémů. Projekt velmi pomáhá tělesnému a duševnímu rozvoji, proti riziku infekcí, nemocí a špatného výkonu ve škole. Dětem je poskytována pravidelná duchovní formace, misijní animace a katecheze. Projekt podpoří 70 dětí.
 
Malawi – Mzuzu
 
Péče o zdravotně postižené osiřelé děti v Centru sv. Magdaleny v RUMPHI 
– Výdaje na stravu, vodu, elektřinu, dopravu, mzdy atd. Středisko se stará o vzdělávání zdravotně postižených dětí v důsledku dětské obrny nebo úrazů. Navštěvují nedalekou základní školu. Většina z nich pochází z velmi chudých rodin. Pocházejí ze všech částí diecéze a jsou přijímány všechny tělesně postižené děti bez rozdílu. Projekt podpoří 80 dětí.
 
Papua Nová Guinea – Daru-Kiunga
 
Péče o děti infikované nebo nemocné HIV / AIDS 
– Výdaje na stravu, lékařské prohlídky, podporu výživy, oblečení, školné, knihy, hračky, doprava a základní potřeba pro sirotky, léčba, vzdělávání dětí nakažených a postižených HIV / AIDS. Projekt podpoří 50 dětí,
 
PROJEKTY PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA ŠÍŘENÍ VÍRY (PMD ŠV:
 
Indie
 
– V Indii se v posledních letech daří malou komunitu křesťanů pomalu zvětšovat. Současné podmínky jsou nevyhovující. Aby mohli budovat společenství, potřebují prostor, kde se mohou setkávat. Jako vhodný byl místními vybrán pozemek patřící hinduistické šlechtě ve vesnici Srinagar v diecézi Purnea. Ten je nejprve třeba odkoupit, aby se na něm mohlo vytvořit misijní zázemí pro všechny, kteří mají zájem o radostnou zvěst.
Darem na jejich novou misii přispějete k šíření křesťanských hodnot v této části světa.
Podpořte, prosím, projekty darem na číslo účtu 72540444/2700, VS 40 – u projektů Papežského misijního díla dětí,
VS 10 – u projektu Papežského misijního díla šíření víry.
Jménem všech potřebných ze srdce děkujeme!
 

 

Sestry od Piety se v říjnu modlí za sílu pro všechny misionáře

Z filipínské Calamby, kde dlouhodobě pomáháme práci sester od Piety nám dorazilo krátké říjnové pozdravení. Sestry svoje školáčky navštěvují v rodinách a spolu s námi se v říjnu modlí za sílu pro všechny misionáře vyslané i domácí.

 

 2020-10-04-Calamba-Philippines

 

Drazí!

Moc vás všechny zdravíme!

Těšíme se, že se v tomto měsíci, který prožíváme všichni jako měsíc modlitby a práce pro misie, více propojíme v naší touze milovat Boha a sloužit mu v našich bratřích a sestrách.

Jak se vám daří?

Doufáme, že vám i vašim rodinám dobře, že jste zdraví. Nám se z Boží prozřetelnosti daří dobře. Začali jsme s vyučováním našich maličkých školáčků 7. září v modulovém vyučovacím systému. To pro nás znamená, že jednou za týden navštěvujeme rodiny u nich doma a učíme se společně nebo přineseme nějaké aktivity. Nesloužíme tak jen školáčkům, ale vidíme, že i celým rodinám přinášíme chvilky radosti a oddechu. Mnozí nadále žijí v těžkostech, i přestože se situace obecně pomalu zlepšuje, mnozí si znovu našli práci apod.

Školní docházka celostátně začala 5. října a ponejvíce jako tento modulový system, protože většina obyvatel země nemá přístup k intenetu, obzvlášť ty jako jsou ty naše zde ve slumech a v horách.

Pamatujeme na vás v modlitbách, zvláště v denní modlitbě růžence k oslavě Matky Boží a v prosbách o její ochranu.

Bůh žehnej nám všem! Jsme ve spojení v modlitbě

Sestra Claudia a celý klášter

Dopisy z misií – Filipíny – situace v roce 2020

  1. května 2020 Calamba, Filipíny

Naši milí!

Jsme opravdu rádi za zprávy o tom, jak se vám daří. Bohu díky, že jste v pořádku a máte také více času na rodiny, protože to je náš život.

Naše situace je stále těžká. Země se dostala do karantény (lock down) 13. března, od té doby nefunguje veřejná doprava, vše je zavřené, kromě obchodů s jídlem. Mší svatých se účastníme tak, že je sledujeme v televizi. S dětmi se nesmíme vídat, také z toho důvodu, že mají být doma.

Mnoho, mnoho lidí přišlo o práci, především řidiči tuk-tuků (motorek na rychlou přepravu), řemeslníci, uklízeči, stavební dělníci,… nejchudší lidé trpí nedostatkem jídla, vláda se snaží pomoci. V tuto chvíli se našim lidem v okolí snažíme pomoci z prostředků, které od vás máme skrze Papežské misijní dílo dětí – rozdáváme rýži a pro děti mléko.

Karanténa má trvat do konce května, ačkoli v mnoha oblastech je situace velmi dobrá a případů onemocnění nepřibývá. Nebyly jsme tudíž ani schopné připravit naši oblíbenou květinovou slavnost pro Pannu Marii. Čekáme, že v červnu už se situace zlepší. To vše silně ovlivnilo chod školního roku, vláda doporučuje online výuku a otevření škol po prázdninách. My ale pracujeme s předškolními dětmi z velmi chudých rodin, tady se nedá na takovou možnost vůbec pomýšlet. Proto se stale modlíme a prosíme Boha o moudrost, jak na tuto nouzi odpovědět…

V modlitbě stále nosíme na srdci vás všechny. Bůh vás i vaše blízké ochraňuj!

Claudia, sestry od Piety

P.S. K poslednímu květnovému dnu nám dorazilo přání požehnaného prožití slavnosti Seslání Ducha Svatého a radostná zpráva, že přísná karanténa už byla na Filipínách uvolněná.

 

 

 

  1. června 2020 Calamba, Filipíny

Drazí!

Přijměte naše pozdravy, a to od Ježíšova srdce. Bůh je skutečně dobrotivý a milující.

Na vaši otázku, jak se nám daří, můžeme odpovědět ano, situace se zlepšuje. Už můžeme navštěvovat naši komunitu v jiném městě, navštěvovat mše v kostele, snižuje se počet onemocnění Covid 19. A v našich srdcích pomalu může znovu růst naděje, že z epidemie budeme vyléčeni. Přesně jak píšete, ano, mnoho, velmi mnoho lidí přišlo o práci. Také se ale stali vynalézavými a pokouší se pěstovat různé plodiny pro obživu, hledají nové cesty k obživě.

Naše malé děti ze školy budou mít tento rok alternativní vyučování, protože vláda zakázala výuku ve školách do doby, než bude na Covid 19 vakcína. Připravujeme tedy dětem pracovní listy a nosíme jim je nebo posíláme domů. Rodinám k tomu přidáváme balíčky s jídlem, základními potravinami a mlékem pro děti.

Velmi, velmi mě potěšila zpráva o tom, že jste prožili animátorský kurz na téma misie. A jsem hluboce zasažena vzkazem dvou účastnic, které jsem i mohla vidět na fotografii. Modlíme se a věříme v nárůst duchovních povolání v Evropě, a to se bude dít, pokud budeme sdílet semínka Evangelia, která vyrůstají díky misii.

Jsme jedno v modlitbě! Udržujme pevné naše spojení s Bohem a služme potřebným v Jeho jménu!

Prosím, předejte naše pozdravy svým rodinám, farním kněžím a misijním spolupracovníkům. A naši hlubokou vděčnost za podporu našeho projektu (zdravotní a potravinová pomoc rodinám, výuka předškolních dětí).

Sestra Claudia, sestra Gilda a celá komunita od Piety

 

  1. června 2020 Calamba (San Pablo), Filipíny

Chvála Kristu a Panně Marii!

 Jak se vám daří v těchto dnech rozšířených karanténních opatření? Doufám, že je vše v pořádku a jste zdrávi. Z hloubi srdce vyjadřujeme naši vděčnost za vaši dlouhodobou podporu dětí, o které se staráme. Tento rok je pro nás všechny velmi významný. Část darů, které jsme obdrželi, byla použita na pomoc obětem erupce sopky, ke které došlo 6. ledna 2020, a následně chudým rodinám, které byly silně zasaženy zvýšenou celospolečenskou karanténou kvůli globální pandemii způsobené nemocí COVID-19.  Přikládáme fotografie z našich aktivit.

Ještě jednou děkuji a ujišťuji vás o našich upřímných modlitbách. Bůh nechť vám žehná a ochraňuje vás.

S pozdravem,

Sr. Cecilia Castino Pajo, FdCC, Kanosiánská akademie

 

Klášter sester na Filipínách pomáhá s českými dárci těm nejmenším

POMOZTE S NÁMI DĚTEM NA FILIPÍNÁCH!

Na vzdálené Filipíny dlouhodobě směřuje pomoc dárců z České republiky také k sestrám od Piety, které žijí na okraji
města Calamba a na úpatí hor rozprostírajících se za ním do dálky. Mohou tak být na blízku dětem ze slumu pod klášterem, i rodinám, které žijí roztroušené v divočině nad nimi.
Dětem nabízejí školní a školkovou docházku bez vysokých poplatků a s jedním teplým jídlem denně, školní potřeby a laskavé prostředí kláštera. Nedílnou součástí jejich otevřenosti potřebám rodin je i poskytování základní lékařské péče
nebo alespoň její zprostředkování v těžších případech např. tuberkulózy dětí.
U vchodu do kláštera u sochy Piety najdou příchozí vždy drobné zásoby jídla pro ty, komu v tu chvíli pomohou překlenout
těžké období.

Přispějte darem dle svých možností na číslo účtu: 72 540 444/2700
Variabilní symbol: 40 – FILIPÍNY

ZE SRDCE DĚKUJEME!

Missio magazín – prosinec 2018

Do adventního očekávání vám přinášíme rozhovor s jezuitským knězem a bývalým politickým vězněm. Pozvání k rozhovoru přijal P. Jan Rybář. S kamerou jsme navštívili tvoření Misijního klubka v Dolní Dobrouči a přiblížíme také další aktivity. Spolu s dětmi vám představíme životopis sv. Františka Xaverského. Přečteme vám došlý dopis ze Sýrie, kam v letošním roce můžete věnovat Jeden dárek navíc.
Termíny vysílání:
Pondělí 17.12. 20:00
Středa 19. 12. 12: 50
Pátek 21.12. 10:35
Čtvrtek 27. 12. 7:20
Pátek 4. 1.  2019 8:35
Čtvrtek 10. 1. 8:05
Pořadem provází Kateřina Rýznarová.
Nenechte si ujít Missio magazín, v premiéře v pondělí 17. prosince ve 20 hodin na Televizi Noe. 
Po odvysílání premiéry naleznete pořad ve videoarchivu Tv Noe.
Přejeme Vám příjemné chvíle s prosincovým Missio magazínem!

Recepty z tohoto dílu

KOKA SUŠENKY

  • 4/5 kostky másla (může být i Hera, nebo tuk na na pečení, ale máslo je máslo 😉)
  • 3/4 hrnku cukru moučka
  • 1 hrnek kokosu
  • 2 žloutky
  • 2 lžíce kakaa
  • 1 a 1/2 hrnku hladké mouky

Postup

Vyšlehat máslo s cukrem, přidat zbytek surovin a zase prošlehat. Udělat malé kuličky, které na plechu s pečícím papírem „rozplácneme“ vidličkou. Upéct na 160 °C asi 15-20min. Nechat chvilku vychladnout na plechu (hned po upeceni jsou měkké, ale už po chvilce jdou hezky sundat).

Přejeme vám dobrou chuť!

Šestý ročník misijního Plesu pro Tebe v Ústí nad Orlicí vynesl rekordní částku!

V sobotu 24. 11. 2018 proběhl 6. ročník misijního Plesu pro Tebe. Letošní výtěžek 75 000 Kč bude věnován na projekt Papežského misijního díla dětí věnovaný  vzdělávání dětí na Filipínách. Hlavním podnětem pro nás byl povedený dokumentární film Filipínské Rugby – hra o život režiséra Martina Rýznara. Jen v Manile a jejím předměstí žije na 300 tisíc dětí bez domova, polovina z nich užívá drogy. Zaplněný sál přivítali děkan Vladislav Brokeš, diecézní ředitelka PMD Bronislava Halbrštátová a národní ředitel PMD Leoš Halbrštát, který měl pro zájemce přichystanou projekci a povídání o Filipínách a Mexiku v modrém salónu.
Letos bylo na plese speciální předtančení, které věnoval otec Vladislav. Přijel taneční pár Vojtěch Kovárník a Anička Jišková reprezentující taneční klub CTS Perfect Pardubice. V únoru 2018 se tomuto páru podařilo získat v pražské Lucerně titul Mistrů ČR v latinsko-amerických tancích 2018 kategorie Junior I (12-13 let). Zatančili hned pět tanců, a to sambu, čaču, rumbu, paso doble a jive. Zvláštním hostem večera byl pan Tomáš Velzel herec, scénárista, grafik, ilustrátor, hudebník, pedagog. Tento sympatický mladý člověk s rozmanitými talenty spolupracuje s PMD jako grafik a výtvarník, čtyři své grafiky věnoval do aukce. Během večera vzal do ruky i kytaru a zahrál několik svých písní. Potřetí v rámci plesu proběhla také dobročinná aukce. Ceny věnovali Tomáš Velzel (grafiky), Eva Svobodová (kovový šperk), Vojtěch Dyk LP + CD „Deska“ s autogramem, ta se podařila vydražit za 6 600 Kč.
Atmosféra byla myslím příjemná, uvolněná a veselá. Sál byl zaplněn do posledního místa. Velmi mě těšilo, že se lidé dobře bavili a z jejich úst zněla chvála na další vydařený ročník plesu. Všichni organizátoři si tak můžeme říci, že práce, která za tím je, má smysl a může skutečně pomáhat, a to je hlavní.

S poděkováním za organizační tým Terezie Jakubcová

Šestý ročník plesu vynesl rekordní částku!

Tradici charitativního Plesu pro Tebe, který každoročně pomáhá vybranému projektu Papežských misijních děl, se daří nejen udržovat, ale i úspěšně rozvíjet.
Důkazem byl již šestý ročník této akce, kterou počtvrté hostil orlickoústecký kulturní dům. Po sobotě 24. listopadu si mohli mladí pořadatelé ze zdejší římskokatolické farnosti zapsat do pomyslné kroniky plesu další, enormně vydařený ročník.
 
Počet návštěvníků ještě stoupl
Početný organizační tým může těšit hned několik překonaných rekordů. Tím prvním je ještě vyšší zájem návštěvníků v porovnání s už tak úspěšnými předešlými roky. „Bez deseti lístků jsme zaplnili sál do posledního místa. Atmosféra byla myslím příjemná, uvolněná a veselá. Velmi mě těšilo, že se lidé dobře bavili a z jejich úst zněla chvála. Všichni si tak můžeme říci, že práce, která za tím je, má smysl a může skutečně pomáhat, což je to hlavní,“ hodnotila za pořadatele očividně spokojená Terezie Jakubcová. Jak dále podotkla, pomocnou ruku misijnímu plesu podalo krom farníků také město a jeho příspěvková organizace Klubcentrum.
 
Přes 70 tisíc pro filipínské děti
Zatímco loni putoval výtěžek v řádu desítek tisíc korun na podporu vzdělání v africké Tanzanii, letos podpoří historicky nejvyšší výdělek plesu děti z Filipín. A proč právě je? „Inspiroval nás dokumentární film Filipínské Rugby – hra o život režiséra Martina Rýznara. Jen v Manile žije na tři sta tisíc dětí bez domova, polovina z nich užívá drogy,“ zmínil smutnou realitu asijské země další z pořadatelů Josef Javůrek.
 
Jemu i všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat, přišel poděkovat nejen orlickoústecký děkan Vladislav Brokeš, ale také zástupci Papežských misijních děl – jejich diecézní ředitelka Bronislava Halbrštátová a také národní ředitel stejné organizace Leoš Halbrštát.
 
Stejně jako před rokem byla i letos do programu plesu zařazena aukce vybraných předmětů, letos například kovového šperku autorky Evy Svobodové, čtyř grafik ilustrátora, hudebníka a pedagoga Tomáše Velzela a v neposlední řadě také LP a CD Vojtěcha Dyka s autogramem oblíbeného interpreta. Právě o toto lákadlo se strhla mezi zájemci největší „bitva“, která obohatila výtěžek plesu o dalších bezmála 7 tisíc korun. A celkový součet? Výrazně přes 70 tisíc, přesně 76 382 korun! (jp)

Missio magazín – listopad 2018

Za působením misionáře P. Jiřího Brabce v Mexiku se v létě letošního roku vydali národní ředitel Papežských misijních děl Leoš Halbrštát spolu s dokumentaristou Janem Štindlem. Vyslechněte si jejich svědectví a zážitky v Missio interview. Neochudíme vás ani o příspěvky, které jste nám zaslali z říjnových oslav Světového dne misií. A prostřednictvím dopisu přiblížíme misijní projekt sestřiček na Filipínách.
Pořadem provází Kateřina Rýznarová.
Nenechte si ujít Missio magazín, v premiéře v úterý 20. listopadu ve 20 hodin na Televizi Noe. Po odvysílání premiéry naleznete pořad ve videoarchivu.
Termíny vysílání:
Úterý     20. 11. 20:00
Pátek    23. 11. 17:05
Sobota  24. 11. 10:00
Neděle  25. 11. 22:00
Pondělí 26. 11.   7:50
Sobota    1. 12.  7:30
Pondělí   3. 12. 10:40
Přejeme Vám příjemné chvíle s listopadovým Missio magazínem!

Misijní říjen na Filipínách

Drazí z misijního týmu v Čechách!

Jsme tak potěšené při čtení vaší zprávy o vašem prožití misijního měsíce října a při prohlížení fotografií krásných dětí vaší země, s nimiž se cítíme propojeny jako rodina Božích dětí. Často přemýšlíme nad jejich štědrostí, jak samozřejmě nabízejí své síly a nadšení, o to více pak určitě i dospělí… Rodiny a dobrovolníci, kteří se nasazují pro misii církve. Váš příklad pro nás mnoho znamená a jistě vám v tom všem náš Bůh žehná. Je krásné vidět, jak zasazujete semínka misionářského života do srdcí dětí, rodin a farností.

Co se týká nás tady, máme se s Boží pomocí dobře. Někdy nás potkají tajfuny a klimatické změny, jako tomu bylo v září, kvůli příliš silným větrům a padlým stromům jsme přišly o telefonické spojení. Naše oblast nebyla tak zasažena, ale jiné provincie ano. Mnozí přišli o svůj majetek i životy. Zažíváme také zvýšení cen potravin a komodit, čímž jsou samozřejmě nejvíce zasaženy chudé rodiny. Proto jsme v misijním měsíci říjnu každému dítěti a jeho rodině našetřily na dárek v podobě kila rýže. Tuto tradici sestry v klášteře udržují po celou dobu, co je známe – u sochy s. Josefa v předsíni před kostelem mají košík s naváženými balíčky rýže, aby si nejchudší rodiny mohly odnést tu nejnutnější pomoc, pokud potřebují. Děti přicházejí pomoci v kostele při zpěvu i při liturgii… Školáci se opravdu snaží… Školka běží snad s Boží pomocí dobře…

Posílám také pár fotografií z měsíce října. Modlili jsme se růženec za misie v rodinách dům od domu – byla to pro nás překrásná zkušenost přinášení požehnání naší blahoslavené Matky do domů na úpatí hor rozpínajících se nahoře nad naším klášterem, odkud k nám chodí část dětí. A lidé ze všech míst, kam jsme s růžencem došly, se pak shromáždili zde u nás. Také jsme oslavily Den rodičů našich studentů, protože to jeden z našich cílů – povzbuzovat rodiny v jednotě sdílení víry. Tématem byla „Víra, naděje, radost a láska jako základ rodinného života“. Dokonce se podařilo vytvořit i skupiny pro sdílení a aktivity.

Nepřestáváme být vděčné Bohu za naše spojení jako jedno srdce a mysl… právě včera večer jsme prohlížely fotografie z Čech, které jste nám poslali v minulém dopisu. Stýskalo se nám po vás a chtěly jsme vám poslat nějakou zprávu. A vy jste na druhé straně světa mysleli na to samé a dokonce jste byli rychlejší. Děkujeme vám za fotografie! Ukážeme je dětem, budou šťastné za to povzbuzení dětí z České republiky.

Pozdravy od všech sester od Piety

Stále spojeny v modlitbě

Sr. Gilda a sr. Claudia

Premiéra filmu Filipínské Rugby – hra o život v Ústí nad Orlicí

Chválíme Tě dobrý Bože za celý projekt Papežských misijních děl, kde se angažuje nesmírné množství lidí dobré vůle z celé planety ve prospěch a na pomoc všem potřebným, zvláště dětem.
Děkujeme Ti za pomoc a podporu dětí na Filipínách a prosíme Tě, aby tento film spustil velkou vlnu solidarity vůči všem potřebným.
Požehnej všem, kteří pracují v Papežských misijních dílech a zvláště požehnej tvůrcům tohoto dokumentu.
Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen

Touto modlitbou P. Vladislav Brokeš uzavřel premiéru filmu Filipínské Rugby – hra o život 30. září 2018 na Malé scéně v Ústí nad Orlicí. Dokumentární film z prostředí dětí žijících na ulicích vznikl po misijní cestě týmu Papežských misijních děl na Filipíny. Po projekci čekala návštěvníky beseda  s tvůrcem filmu kameramanem Martinem J. Rýznarem a národním ředitelem PMD v ČR jáhnem Leošem Halbrštátem.