Dopisy z misií – Filipíny – situace v roce 2020

  1. května 2020 Calamba, Filipíny

Naši milí!

Jsme opravdu rádi za zprávy o tom, jak se vám daří. Bohu díky, že jste v pořádku a máte také více času na rodiny, protože to je náš život.

Naše situace je stále těžká. Země se dostala do karantény (lock down) 13. března, od té doby nefunguje veřejná doprava, vše je zavřené, kromě obchodů s jídlem. Mší svatých se účastníme tak, že je sledujeme v televizi. S dětmi se nesmíme vídat, také z toho důvodu, že mají být doma.

Mnoho, mnoho lidí přišlo o práci, především řidiči tuk-tuků (motorek na rychlou přepravu), řemeslníci, uklízeči, stavební dělníci,… nejchudší lidé trpí nedostatkem jídla, vláda se snaží pomoci. V tuto chvíli se našim lidem v okolí snažíme pomoci z prostředků, které od vás máme skrze Papežské misijní dílo dětí – rozdáváme rýži a pro děti mléko.

Karanténa má trvat do konce května, ačkoli v mnoha oblastech je situace velmi dobrá a případů onemocnění nepřibývá. Nebyly jsme tudíž ani schopné připravit naši oblíbenou květinovou slavnost pro Pannu Marii. Čekáme, že v červnu už se situace zlepší. To vše silně ovlivnilo chod školního roku, vláda doporučuje online výuku a otevření škol po prázdninách. My ale pracujeme s předškolními dětmi z velmi chudých rodin, tady se nedá na takovou možnost vůbec pomýšlet. Proto se stale modlíme a prosíme Boha o moudrost, jak na tuto nouzi odpovědět…

V modlitbě stále nosíme na srdci vás všechny. Bůh vás i vaše blízké ochraňuj!

Claudia, sestry od Piety

P.S. K poslednímu květnovému dnu nám dorazilo přání požehnaného prožití slavnosti Seslání Ducha Svatého a radostná zpráva, že přísná karanténa už byla na Filipínách uvolněná.

 

 

 

  1. června 2020 Calamba, Filipíny

Drazí!

Přijměte naše pozdravy, a to od Ježíšova srdce. Bůh je skutečně dobrotivý a milující.

Na vaši otázku, jak se nám daří, můžeme odpovědět ano, situace se zlepšuje. Už můžeme navštěvovat naši komunitu v jiném městě, navštěvovat mše v kostele, snižuje se počet onemocnění Covid 19. A v našich srdcích pomalu může znovu růst naděje, že z epidemie budeme vyléčeni. Přesně jak píšete, ano, mnoho, velmi mnoho lidí přišlo o práci. Také se ale stali vynalézavými a pokouší se pěstovat různé plodiny pro obživu, hledají nové cesty k obživě.

Naše malé děti ze školy budou mít tento rok alternativní vyučování, protože vláda zakázala výuku ve školách do doby, než bude na Covid 19 vakcína. Připravujeme tedy dětem pracovní listy a nosíme jim je nebo posíláme domů. Rodinám k tomu přidáváme balíčky s jídlem, základními potravinami a mlékem pro děti.

Velmi, velmi mě potěšila zpráva o tom, že jste prožili animátorský kurz na téma misie. A jsem hluboce zasažena vzkazem dvou účastnic, které jsem i mohla vidět na fotografii. Modlíme se a věříme v nárůst duchovních povolání v Evropě, a to se bude dít, pokud budeme sdílet semínka Evangelia, která vyrůstají díky misii.

Jsme jedno v modlitbě! Udržujme pevné naše spojení s Bohem a služme potřebným v Jeho jménu!

Prosím, předejte naše pozdravy svým rodinám, farním kněžím a misijním spolupracovníkům. A naši hlubokou vděčnost za podporu našeho projektu (zdravotní a potravinová pomoc rodinám, výuka předškolních dětí).

Sestra Claudia, sestra Gilda a celá komunita od Piety

 

  1. června 2020 Calamba (San Pablo), Filipíny

Chvála Kristu a Panně Marii!

 Jak se vám daří v těchto dnech rozšířených karanténních opatření? Doufám, že je vše v pořádku a jste zdrávi. Z hloubi srdce vyjadřujeme naši vděčnost za vaši dlouhodobou podporu dětí, o které se staráme. Tento rok je pro nás všechny velmi významný. Část darů, které jsme obdrželi, byla použita na pomoc obětem erupce sopky, ke které došlo 6. ledna 2020, a následně chudým rodinám, které byly silně zasaženy zvýšenou celospolečenskou karanténou kvůli globální pandemii způsobené nemocí COVID-19.  Přikládáme fotografie z našich aktivit.

Ještě jednou děkuji a ujišťuji vás o našich upřímných modlitbách. Bůh nechť vám žehná a ochraňuje vás.

S pozdravem,

Sr. Cecilia Castino Pajo, FdCC, Kanosiánská akademie