Dary převodem, složenkou, v hotovosti

Činnost Papežských misijních děl je zcela závislá na štědrosti dárců a vzájemné solidaritě. Patřit k dárcům a podpořit misie můžete také Vy, protože je mnoho těch, kteří naši pomoc opravdu potřebují. Přispějte darem dle svých možností, žádný dar není malý. Děkujeme!

Pokud nechcete pro dar využít on-line platbu platební kartou, můžete nám přispět převodem na účet, platbou složenkou nebo v hotovosti. Všechny způsoby jsou popsány níže.

 

Údaje pro platbu

Číslo účtu: 72 540 444/2700 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Hradec Králové
Variabilní symbol: účel daru (viz rozpis níže)
Specifický symbol:  přidělené členské číslo nebo číslo farnosti (přidělený kód)
Adresa: Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové,

 

Účel daru – variabilní symbol

Vyberte variabilní symbol a určete účel svého daru:

PROJEKTY PMD
VS 999 Papežská misijní díla (MISSIO) – necháváte rozhodnutí na PMD
VS 10 Podpora základní světové misijní činnosti Církve, Misijní neděle
VS 30 Podpora bohoslovců v misiích
VS 40 Pomoc dětem v misiích
VS 321 Mešní intence misionářům.
(Nahlaste, prosím, počet a částku, kterou na 1 intenci zasíláte.)

TVOŘIVÉ AKTIVITY PMD
Pečte, ochutnávejte, malujte, tvořte, balte, spořte a podporujte misie v tvořivých aktivitách. Jejich výtěžek nám zašlete s uvedenými variabilními symboly:

VS 140 Pohled pro misie
VS 141 Misijní štrúdlování
VS 240 Jeden dárek navíc
VS 640 Misijní jarmark
VS 740 Podpora projektů pro děti v bídě – Misijní kalendář
VS 840 Misijní koláč
VS 888 Chléb pro misie
VS 940 Misijní bonbónek

 

Způsoby darování

Převodem na účet

Pro jednorázový nebo trvalý platební příkaz využijte údajů uvedených výše (číslo účtu, případně variabilní a specifický symbol). Pokud posíláte dar na mešní intence, uveďte do poznámky pro příjemce počet a částku, kterou na jednu intenci zasíláte.

Jste-li v zaměstnaneckém poměru, můžete využít pro dar pravidelné srážky ze mzdy. Zadejte své mzdové účtárně pokyn, aby Vám byla každý měsíc sražena určitá částka ze mzdy ve prospěch misií. Předtisk naleznete zde.

Platy prostřednictvím SIPO vzhledem k finančním nákladům nepodporujeme. Využijte raději trvalého příkazu.

Složenkou

Peníze nám můžete zaslat poštovní poukázkou (složenkou) typu A. Rádi Vám pošleme předtištěné poukázky (neváhejte nás kontaktovat) nebo si je můžete objednat v našich misijních materiálech. V případě, že se rozhodnete využít obyčejných složenek dostupných na každé poště, vyplňte je údaji uvedenými výše.

V hotovosti

Váš finanční dar můžete složit v hotovosti :

  • na jakékoliv pobočce UniCredit Bank v ČR na účet PMD (72540444/2700)
  • v Národní kanceláři do pokladny PMD (jste-li z Hradce Králové nebo máte-li sem v pracovní den cestu)

Platbu v hotovosti na pobočce jiné banky nedoporučujeme, protože si banky účtují za tuto službu vysoké poplatky (od 50 do ca 120 Kč).

 

V případě Vašeho zájmu Vám rádi vystavíme potvrzení o přijetí finančního daru. Neuvedete-li požadavek na zaslání obratem, odesíláme potvrzení standardně dvakrát ročně (preferovaný způsob). Jste-li člen PMD nebo poslali-li jste dar více způsoby, můžete o zaslání potvrzení požádat skrze formulář.

Odkazy

Členství v PMD , Specifické symboly farností , Nejčastější otázky, Žádost o potvrzení k odpočtu daně