Mešní intence misionářům

Pokud chcete pomoci kněžím v misiích, můžete nechat odsloužit mši svatou v misijních krajinách na Váš úmysl a na tuto odslouženou mši zaslat finanční příspěvek. Pro místní kněze je to často jediný příjem, protože nemají žádný plat a žijí z darů dobrodinců. Překonávají velké vzdálenosti a do jednotlivých farností se dostanou mnohdy jen několikrát za rok. Navíc řeší problémy bídy, nemocí, hladu i pronásledování a často z přijatých darů pomáhají chudým.

Jak přispět

  • zašlete PMD částku, kterou jste se rozhodli věnovat (v součtu za všechny úmysly) – číslo účtu 72540444/2700, variabilní symbol 321, specifický symbol členské číslo (pokud máte přiděleno). Do zprávy pro příjemce uveďte požadovaný počet odsloužených mší.

Praktické informace

  • Psaný text úmyslu se nepředává. Kněží v misiích slouží tyto mše svaté na úmysl, který zná Bůh a osoba, která intenci věnovala. Toto je ve světě běžná praxe.
  • Mešní intence rozděluje jednotlivým zemím Národní kancelář PMD a to vždy za určité období
  • Pro opravdovou pomoc je dobré na 1 intenci přispět alespoň 250 Kč
  • Pro usnadnění administrativy a komunikace ohledně darů nám pomůže, když se přihlásíte do programu Dárcovství. Pokud nejste členem PMD (nemáte přiděleno členské číslo) a máte zájem o vystavení potvrzení o přijatých darech, je třeba do Národní kanceláře nahlásit potřebné údaje.

Připravili jsme pro Vás také nejčastější otázky a odpovědi k mešním intencím.

práce misionářů misionáři misijní práce s mládeží venkovská mše mše - communio