Mešní intence misionářům

  1. Za jak dlouho a jak se intence dostane ke knězi, který bude mši sv. sloužit?
  2. Dozvím se, ve které zemi a kdy bude mše svatá odsloužena?
  3. Podle čeho se určí, kdo intence dostane?
  4. Dozví se kněz, z které země mu byla intence zaslána?
  5. Kam mám napsat úmysl mše svaté?
  6. Jakou částkou je dobré na intence přispět?
  7. Kam mohu peníze na mešní intence misionářům poslat?
  8. Mohu za zaslanou částku na mešní intence misionářům dostat potvrzení pro daňové účely?

 

 

1. Za jak dlouho a jak se intence dostane ke knězi, který bude mši sv. sloužit?

Peníze vybrané na tento účel jsou předávány kněžím v chudých misijních oblastech většinou jednou nebo dvakrát ročně.

 

2. Dozvím se, ve které zemi a kdy bude mše svatá odsloužena?

Při zasílání částky dárce neví, do jaké země se jeho intence dostane a kdy bude mše sv. odsloužena, ale jsme schopni mu zpětně sdělit, do jaké země byly intence předány.

 

3. Podle čeho se určí, kdo intence dostane?

Intence jsou předávány vždy do nejchudších oblastí v misiích, kam Papežská misijní díla z ČR pomáhají. Země vybírá Národní kancelář PMD.

 

4. Dozví se kněz, z které země mu byla intence zaslána?

Ano, kněží v misiích vědí, že intence jsou z České republiky.

 

5. Kam mám napsat úmysl mše svaté?

Mše sv. jsou slouženy vždy na dobrý úmysl dárce, psaný text úmyslu se kněžím nepředává. Je to i z toho důvodu, že překládání textů do mnoha cizích jazyků by celou věc dost zkomplikovalo. Kněží v misiích tedy slouží tyto mše sv. na úmysl, který zná Bůh a osoba, která intenci věnovala. Toto je běžná praxe ve světě. Tímto krásným způsobem jsme skrze oběť mše svaté spojeni s Bohem a lidmi, kteří se bohoslužeb účastní.

 

6. Jakou částkou je dobré na intence přispět?

Na jednu intenci je dobré věnovat alespoň 250 Kč. Částka je stanovena na základě celosvětové praxe. Jedná se však o dobrovolný dar, a proto záleží na Vás, jakou částkou budete chtít přispět. Z finančních částek posílaných na mešní intence je poskytovaná pomoc potřebným. Pro místní kněze je to často jediná možnost příjmu, protože většinou nedostávají žádný plat. Navíc z toho pomáhají chudým a nemocným, staví a opravují kostely apod.

 

7. Kam mohu peníze na mešní intence misionářům poslat?

Adresa: Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1, Hradec Králové 500 03
Číslo účtu: 72540444/2700
Variabilní symbol: 321
Specifický symbol: členské číslo, pokud máte
Do zprávy pro příjemce uveďte počet intencí.

 

8. Mohu za zaslanou částku na mešní intence misionářům dostat potvrzení pro daňové účely?

Ano. Pokud však nejste členem PMD (nemáte přiděleno členské číslo), je potřeba do Národní kanceláře nahlásit potřebné údaje.  Bez uvedení adresy dárce nelze dar identifikovat, a tudíž  ani vystavit potvrzení či odeslat poděkování.