Členství v PMD

Právě Vaším přispěním mohou misie rozkvést!
– můžete se zapojit do několika typů misijních aktivit
– můžete přispět svou modlitbou, osobním příkladem nebo finančním darem

Děti se mohou zapojit do Misijního klubka, pro dospělé je otevřen Misijní klub či Dárcovství, podle svých možností se mohou do Misijní růže a Adorace pro misie zapojit všechny generace. Pokud jste služebníkem církve nebo laikem zapojeným do některé z církevních aktivit a cítíte v sobě misijní zápal, pak právě pro Vás je určena Misijní unie.

ČLENOVÉ PMD

  • Jsou ti, kteří nám zašlou vyplněnou přihlášku a snaží se podle svých možností podporovat misie.
  • Obdrží členské číslo, které slouží jako specifický symbol v případě posílání darů.
  • Modlí se za sebe navzájem, denně je za ně po celém světě sloužena mše svatá a také se za ně modlí lidé z misií.
  • Dostávají Misijní zpravodaj a další materiály.
  • Patří do společenství nejbližších spolupracovníků PMD a mají přímou účast na misiích církve.

 

Bližší informace naleznete v rubrice Staňte se členy.