Pomáháme

Činnost Papežských misijních děl formuje křesťanská společenství, ve kterých mohou lidé prožívat svoji víru. Hrajeme podstatnou roli v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování v misijních zemích. Podporujeme a povzbuzujeme četná kněžská a řeholní povolání v místních komunitách. Pečujeme o nejzákladnější potřeby dětí, chráníme jejich důstojnost a pomáháme je vychovávat tak, aby se v dospělosti uměly o sebe postarat.
Umožňujeme, aby se tradice a zvyky domorodců staly darem pro všeobecnou církev.

Aktuálně podporujeme

Společně s Vámi pomáháme v 17 zemích světa

V letošním roce putuje naše pomoc do těchto zemí: Malawi, Tanzanie, Uganda, Keňa, Zambie, Mosambik, Demokratická republika Kongo, Jižní Súdán, Indie, Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny, Pákistán, Sýrie, Papua-Nová Guinea, Guyana a Paraguay. Projekty Papežských misijních děl se zaměřují na pomoc potřebným lidem v chudých zemích při hlásání radostné zvěsti, podpoře kněžského a řeholního dorostu a pomoci chudým a trpícím dětem. Papežská misijní díla pomáhají: – v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování – dětem postiženým, zneužívaným, unášeným, ohroženým a nakaženým onemocněním AIDS – systematicky pečovat o nejzákladnější potřeby dětí, chránit jejich práva a důstojnost, vychovávat je tak, aby…

Pomoc dětem v misiích

Papežské misijní dílo dětí (PMDD) na celosvětové úrovni formuje děti k zájmu o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami a finančně. Děti se tak stávají misionáři druhých v souladu s heslem „Děti pomáhají dětem“. Toto Dílo podporuje kvalitní školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou péči, přispívá k záchraně sirotků bezprizorně žijících na ulici, dětí trpících podvýživou, vážnými nemocemi atd. Zdroje finanční pomoci pro Dílo dětí V České republice veškeré dary na toto dílo pochází od malých i velkých dárců a z tradičních dobročinných aktivit PMDD jako je Jeden dárek navíc®, Misijní…

Pomoc bohoslovcům v misiích

Skrze Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola (SPA) směřuje naše pomoc do kněžských seminářů. Budoucí kněze lze podporovat finančním darem i modlitbou. Výdaje na roční studium jednoho bohoslovce činí přibližně 15 000 korun. Dárcům, kteří chtějí seminář podpořit minimálně touto částkou, nabízíme dárcovský program a zprostředkovaný kontakt s konkrétním bohoslovcem. Variabilní symbol tohoto díla je číslo 30.   V letošním roce podporujeme 773 studentů v pěti afrických zemích skrze 8 podpůrných projektů. Celková částka zaslaná na jejich podporu přesahuje 174 tisíc USD. Keňa Rok 2019, podpora 112 studentů Diecéze: Eldoret Velký seminář St. Matthias Mulumba Tindinyo Počet bohoslovců: 112 Přispíváme na podporu studia…

Pomoc světovým misiím

V rámci Papežského misijního díla šíření víry (PMD ŠV) podporujeme činnost katechistů, stavby a opravy kostelů, kaplí, formačních center, far a řeholních domů, misijní a evangelizační programy. Na tyto projekty je věnována sbírka z Misijní neděle. Přispívat je možné i během roku a to na variabilní symbol číslo 10. Projekty Díla šíření víry podporované z ČR V roce 2019 přispíváme na 39 projektů v šesti zemích na třech kontinentech. Přehled všech podpořených misijních činností naleznete níže. Důležitou součástí projektů je vždy (alespoň minimální) spoluúčast místní diecéze, farnosti, komunity. Místní lidé tak postupně přebírají zodpovědnost za rozvoj svého křesťanského společenství. V případě zájmu o…

Archiv projektů

Zde naleznete přehled podpory, kterou Papežská misijní díla poskytovala v uplynulých letech v misijních oblastech světa. Pokud máte zájem o starší data nebo další podrobnosti, můžete si o ně napsat pracovníkům Národní kanceláře.

Jak pracujeme

O projektech PMD

Projekty Papežských misijních děl  se zaměřují na pomoc  potřebným lidem v chudých zemích při šíření víry, dále podporují kněžský a řeholní dorost a jsou nablízku chudým a trpícím dětem.  Papežská misijní díla pomáhají: v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování dětem postiženým, zneužívaným, unášeným, ohroženým a nakaženým onemocněním AIDS systematicky pečovat o nejzákladnější potřeby dětí, chránit jejich práva a důstojnost, vychovávat je tak, aby se v dospělosti uměly o sebe postarat potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, vyznání či národnost formovat křesťanská společenství, ve kterých mohou lidé prožívat svoji víru v pokoji a spravedlnosti podporovat a povzbuzovat četná…

Přispějte k záchraně kněžských povolání v misiích

I na Vás záleží, kolik bude kněží v misiích! Podpořte konkrétní bohoslovce v misiích modlitbou a finančním darem – zapojte se do Dárcovského programu. Dárci mohou být jednotlivci, rodiny, společenství i farnosti. Přestože počet povolání v misijních zemích v poslední době velmi vzrostl, vzrostla ještě více potřeba katolických kněží. Kvůli nedostatku finančních prostředků však není možné všechny zájemce do místních seminářů přijmout, a tak řada cenných povolání musí být s lítostí odmítána. Kněží v misijních oblastech často nemívají žádný plat, žijí z darů dobrodinců, překonávají velké vzdálenosti, řeší problémy bídy, nemoci, hladu i pronásledování. Bez Vaší pomoci je téměř nemožné,…

Mapy pomoci – kde ve světě pomáhá česká církev

Papežská misijní díla v ČR byla iniciátorem „zmapování“ všech projektů české církve na pomoc potřebným ve světě. Na webových stránkách www.cirkev.cz je spuštěna aplikace nazvaná „Mapa pomoci ve světě“. Zde jsou na jednom místě v mapě označeny barevnými body všechny podporující a misijní aktivity nejen Papežských misijních děl, ale i Charity ČR, Likvidace lepry či jednotlivých řádů a řeholních společenství české katolické církve. Pomocí odkazů se lze snadno dostat na webové stránky jednotlivých projektů. Zároveň stránky slouží jako rozcestník pro ty, kdo hledají podrobné a ucelené informace o aktivitách české církve v zahraničí.

Dopisy z misií

Přinášíme výběr z dopisů od našich přátel v misiích, kam směřuje pomoc z České republiky. Mohou Vám pomoci lépe pochopit situaci v misijních zemích a poznat radosti, starosti i naděje zdejších lidí.