Pomáháme

Činnost Papežských misijních děl formuje křesťanská společenství, ve kterých mohou lidé prožívat svoji víru. Hrajeme podstatnou roli v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování v misijních zemích. Podporujeme a povzbuzujeme četná kněžská a řeholní povolání v místních komunitách. Pečujeme o nejzákladnější potřeby dětí, chráníme jejich důstojnost a pomáháme je vychovávat tak, aby se v dospělosti uměly o sebe postarat.
Umožňujeme, aby se tradice a zvyky domorodců staly darem pro všeobecnou církev.

Aktuálně podporujeme

Společně s Vámi pomáháme v 14 zemích světa!

Společně s Vámi aktuálně pomáháme v 14 zemích světa! V letošním roce putuje naše pomoc do těchto zemí: Rwanda, Malawi, Tanzanie, Uganda, Keňa, Zambie, Indie, Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny, Sýrie, Pákistán, Papua-Nová Guinea a Albánie. Projekty Papežských misijních děl se zaměřují na pomoc potřebným lidem v chudých zemích při hlásání radostné zvěsti, podpoře kněžského a…

Misijní pomoc obětem zemětřesení v Sýrii

Na pomoc obětem ničivého zemětřesení lze přispět také prostřednictvím Papežských misijních děl. V době, kdy začínáme velikonoční přípravy, vás prosíme o jakýkoliv dar na pomoc syrskému Aleppu, zasaženému ničivým zemětřesením. Papežská misijní díla z České republiky tam již od roku 2015 systematicky podporují místní křesťany, proto misijní postní almužna bude věnována na akutní pomoc právě…

Společně s Vámi aktuálně pomáháme v 16 zemích světa

Společně s Vámi pomáháme v 16 zemích světa! V letošním roce putuje naše pomoc do těchto zemí:  Malawi, Tanzanie, Uganda, Keňa, Zambie, Nigerie, Rwanda, Ghana, Indie, Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny, Pákistán, Sýrie, Papua-Nová Guinea a Paraguay. Projekty Papežských misijních děl se zaměřují na pomoc potřebným lidem v chudých zemích při hlásání radostné zvěsti, podpoře kněžského a řeholního dorostu a pomoci chudým a trpícím dětem.…

Projekty šíření víry v Paraguayi

  V postní době jsme vyzýváni, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Papežská misijní díla vám pro období od 2. března do 22. dubna nabízejí možnost zapojit se do postní modlitební aktivity, spojené s podporou projektů Papežského misijního díla šíření víry, u jehož zrodu…

Aktuálně s Vámi pomáháme ve 14 zemích světa

Aktuálně s Vámi pomáháme ve 14 zemích světa. Jsou to tyto země:   Keňa, Malawi, Namibie, Tanzanie, Uganda, Zambie, Jižní Súdán, Papua-Nová Guinea,  Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny, Pákistán, Sýrie, Paraguay. Projekty Papežských misijních děl se zaměřují na pomoc potřebným lidem v chudých zemích při hlásání radostné zvěsti, podpoře kněžského a řeholního dorostu a pomoci chudým…

Společně s Vámi jsme pomohli ve 22 zemích světa

Naše pomoc putovala do těchto zemí:  Rwanda, Malawi, Tanzanie, Uganda, Keňa, Zambie, Mosambik, Jižní Súdán, Jihoafrická republika, Kazachstán, Indie, Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny, Pákistán, Sýrie, Papua-Nová Guinea, Samoa, Suriname, Guyana, Paraguay a Peru. Projekty Papežských misijních děl se zaměřují na pomoc potřebným lidem v chudých zemích při hlásání radostné zvěsti, podpoře kněžského a řeholního dorostu a pomoci…

PMD zřizují na podporu misijních zemí Misijní fond solidarity KORONA

 Misijní země se stejně jako Česká republika potýkají s pandemií koronaviru. Izolace nám znepříjemňuje každodenní život, ale pro chudé lidi v misiích jsou dlouhodobá karanténní opatření ještě mnohem náročnější. Životní podmínky jim neumožňují vytvářet si dostatečné zásoby jídla, ani dodržovat základní nezbytná hygienická opatření, např. časté mytí rukou. Ve slumech téměř není možné zamezit…

Pomoc dětem v misiích

Papežské misijní dílo dětí (PMDD) na celosvětové úrovni formuje děti k zájmu o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami a finančně. Děti se tak stávají misionáři druhých v souladu s heslem „Děti pomáhají dětem“. Toto Dílo podporuje kvalitní školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou péči, přispívá…

Pomoc bohoslovcům v misiích

Naše pomoc do kněžských seminářů směřuje skrze Papežské misijní dílo svatého Petra apoštola. Budoucí kněze lze podporovat finančním darem i modlitbou. Výdaje na roční studium jednoho bohoslovce dnes činí přibližně 30 000 korun. Variabilní symbol plateb pro toto dílo je 30. V rámci podpory bohoslovců se také můžete zapojit do programu Adopce seminaristy. Více informací…

Archiv projektů

Zde naleznete přehled podpory, kterou Papežská misijní díla poskytovala v uplynulých letech v misijních oblastech světa. Pokud máte zájem o starší data nebo další podrobnosti, můžete si o ně napsat pracovníkům Národní kanceláře.

Jak pracujeme

O projektech PMD

Projekty Papežských misijních děl  se zaměřují na pomoc  potřebným lidem v chudých zemích při šíření víry, dále podporují kněžský a řeholní dorost a jsou nablízku chudým a trpícím dětem.  Papežská misijní díla pomáhají: v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování dětem postiženým, zneužívaným, unášeným, ohroženým a nakaženým onemocněním AIDS systematicky pečovat o nejzákladnější potřeby…

Mapa pomoci – kde ve světě pomáhá česká církev

Papežská misijní díla v ČR byla v letech 2012 – 2014 iniciátorem „zmapování“ všech projektů české církve na pomoc potřebným ve světě. Na webových stránkách www.cirkev.cz byla v letech 2014 – 2021 spuštěna aplikace nazvaná „Mapa pomoci ve světě“. Zde v mapě byly označeny barevnými body všechny podporující a misijní aktivity nejen Papežských misijních děl,…

Dopisy z misií

Přinášíme výběr z dopisů od našich přátel v misiích, kam směřuje pomoc z České republiky. Mohou Vám pomoci lépe pochopit situaci v misijních zemích a poznat radosti, starosti i naděje zdejších lidí.