Mapa pomoci – kde ve světě pomáhá česká církev

Papežská misijní díla v ČR byla v letech 2012 – 2014 iniciátorem „zmapování“ všech projektů české církve na pomoc potřebným ve světě.

Na webových stránkách www.cirkev.cz byla v letech 2014 – 2021 spuštěna aplikace nazvaná „Mapa pomoci ve světě“. Zde v mapě byly označeny barevnými body všechny podporující a misijní aktivity nejen Papežských misijních děl, ale i Charity ČR, Likvidace lepry či jednotlivých řádů a řeholních společenství české katolické církve. Stránka sloužila také jako rozcestník pro ty, kdo hledají podrobné a ucelené informace o aktivitách české církve v zahraničí.

Provoz stránky byl ukončen v roce 2021 v souvislost s přechodem portálu cirkev.cz na nový redakční systém.

mapa-pomoci