Mapy pomoci – kde ve světě pomáhá česká církev

Papežská misijní díla v ČR byla iniciátorem „zmapování“ všech projektů české církve na pomoc potřebným ve světě.

Na webových stránkách www.cirkev.cz je spuštěna aplikace nazvaná „Mapa pomoci ve světě“. Zde jsou na jednom místě v mapě označeny barevnými body všechny podporující a misijní aktivity nejen Papežských misijních děl, ale i Charity ČR, Likvidace lepry či jednotlivých řádů a řeholních společenství české katolické církve. Pomocí odkazů se lze snadno dostat na webové stránky jednotlivých projektů. Zároveň stránky slouží jako rozcestník pro ty, kdo hledají podrobné a ucelené informace o aktivitách české církve v zahraničí.

Papežská misijní díla jsou zde zastoupena žlutou barvou. „Rozkliknutí“ žluté značky na jednotlivých místech mapy podrobněji upřesní druh pomoci s odkazem na stránky missio.cz, kde je projekt podrobně popsán. Mapa zobrazuje data za uplynulý rok, každoročně je aktualizována k poslednímu březnu.

Aktuální Mapu pomoci naleznete na stránkách České biskupské konference.

mapa-pomoci