Říjnové aktuality z Mexika od P. Jiřího Brabce

Milí přátelé,

Posílám srdečný pozdrav z Mexika a zvláštní vzpomínku v modlitbě v tomto měsíci říjnu, kdy také vy pamatujete na misie.

Zde na jukatánském poloostrově je říjen misijním měsícem, ale také obdobím tropických bouří a hurikánů.  Dva jsme mohli pocítit z dálky, prakticky se nám ale vyhnuly, díky Bohu. Jeden z nich zasáhl Kubu, potom zpustošil Floridu a vyžádal si přes 100 obětí.

Letos jsem měl konečně příležitost zúčastnit se naší diecézní pouti k Panně Marii Guadalupské. Jedná se o největší mariánské poutní místo na světě odtud vzdálené přes 1000 km. Nachází se v Mexiko-City a každý rok tam připutuje kolem 8 miliónů věřících. Každá diecéze v Mexiku má každoročně vyhraněn svůj den pro diecézní pouť.  Letos jsme připutovali s velkou radostí ze všech koutů naší diecéze, s prapory farností a v různých tradičních krojích. Byl to odlesk naší pestrobarevné diecéze, kde kromě mayské tradice najdeme komunity z různých oblastí Mexika, které přinesly svoje zvyky a tradice. A byla cítit radost, že pandemie zeslábla a mohlo se opět putovat. Panně Marii jsme předložili naše úmysly: ty osobní, farní, ale obzvláště diecézní. Jsme nová diecéze, založená před dvěma lety a máme co dělat, aby se u nás všude zřídily obvyklé farní, děkanské a diecézní struktury. Kromě toho jsme dali do chodu diecézní synod, souběžně s celosvětovým synodem svolaným papežem Františkem. V diecézi analyzujeme situaci a hlavní úkoly a perspektivy do budoucnosti.  Příští rok bude všeobecné zasedání, ze kterého má vzejít dokument s programem do příštích let. Náš pan biskup svěřil zvláštním způsobem tento úmysl Panně Marii.

V Guadalupe se právě slaví jubilejní rok 100 let od ochrany milostného obrazu před atentátem. U vchodu je vystaven zcela ohnutý ocelový kříž, který při výbuchu stál před obrazem Panny Marie, kterému se však vůbec nic nestalo.

Před několika lety navštívil baziliku také papež František. Požádal si, aby mu nechali čas pod milostným pohledem Panny Marie. V tichu, bez jiných pobožností. A tak seděl půl hodiny před obrazem Panny Marie. Nechal, aby na něho hleděla a on našel něhu, oporu a povzbuzení v jejím pohledu. Když papež mluví o Matce a jejím pohledu, tak je to spojeno s tímto setkáním s Pannou Marií Guadalupskou. A tak jsem si při pouti kromě mše svaté a společného růžence s naším biskupem také našel půlhodinku, abych hleděl na Pannu Marii a ona hleděla na mě. A přitom jsem pamatoval na všechny, kdo se svěřují do mých modliteb. A domů jsme si dovezli onen Mariin pohled, co nás povzbuzuje v pokračování každodenní misijní práce.

Panna Maria Guadalupská má svůj svátek 12. prosince a Mexiko se v ty dny ukáže ve všech svých barvách. Je to neuvěřitelná slavnost ve všech městech a vesnicích, kde lidé vyjdou do ulic s vlajkami, šátky, přehozy, sochami a obrazy, ozdobenými auty, trojkolkami či koly, se sochami na zádech, houkačkami a světly… Panna Maria Guadalupská je hvězdou evangelizace. Od 16. století umožnila přijetí evangelia a dodnes je ochránkyní katolické identity mexického národa.

Kéž i Vy pocítíte blízkost a něhu mateřského pohledu Panny Marie!

Děkuji za spojení, modlitbu a veškerou podporu.

P. Jiří Brabec LC

říjen 2022, Quintana Roo, Mexiko