Příspěvky se štítkem Mexiko

Dopisy z misií – Mexiko – misionář P. Jiří Brabec o změně působiště, pandemii i hurikánech

Milí přátelé,
Posílám srdečný pozdrav z Mexika a zvláštní vzpomínku v modlitbě, v této době, kdy všechny kontinenty zasahuje pandemie koronaviru.
Před několika měsíci jsem změnil působiště a jsem nyní kaplanem ve velké farnosti ve městě Cancúnu a zažívám nové pastorační výzvy rychle rostoucího a měnícího se města. A samozřejmě je to velká změna – z pralesa, z venkova do milionového, hektického města. Z farnosti, kde jsem měl na starosti 44 kostelů a kaplí do komunity s jedním velkým kostelem s neustálým proudem lidí. Navzdory koroně (nebo možná dokonce kvůli koroně) zde máme dva, nyní dokonce tři kněží pořád co dělat. A to i v této době, kdy je činnost omezená a setkání skupin mimo bohoslužby není dovoleno.
Od mého příjezdu do města jsme zažili dva hurikány. Jsem pět let v Mexiku a neviděl jsem ani jeden. Až najednou, v době pandemie, zrovna dva v jednom měsíci. Způsobili dost škod, ale cítili jsme Boží ochranu, protože předpovědi vypadaly mnohem hůř. Škody byly pouze hmotné, mnoho spadlo stromů a měli jsme nějaká poškození na kostelích a jeden velký dřevěný kostel byl zcela zničen.
Těsně před pandemií Svatý otec rozhodl, že nadešel čas pro naši prelaturu, aby se stala diecézí. Ke zřízení diecéze však po několik měsíců nemohlo dojít. Konečně se našlo datum, i když bez možnosti účasti davu věřících. Ale Boží Prozřetelnost nás vždy předčí: datum padlo přesně na den, kdy před 50 lety byla zřízena první církevní správa ve formě prelatury. A na oslavách byl přítomen i 91-letý biskup Jorge Bernal, kterému bylo tehdy svěřeno vedení prelatury, která měla sedm farností se 100 tisíci obyvateli na území o třetinu menší než Česká republika. Dnes máme přes 50 farností a dvacetkrát více obyvatel.
Slavnosti založení diecéze předcházely různé oslavy. Nejprve bylo vysvěceno 21 stálých jáhnů – více, než jsme doposud měli. Poznamenám, že dva jsou z mé nové farnosti. Pak jsme dostali dar sedmi novokněží. vysvěcení. Jeden z nich pracoval jako jáhen v naší farnosti, a protože kvůli koroně nemohl zatím navštívit svoje rodiště, slavil svoji primici v naší farnosti. Pro nás všechny byly tyto milosti zvláštním darem a radostí. Ukazuje to také, jak je zde církev duchovně naživu. Povolání jsou známka naděje pro novou diecézi!
Chybí nám mnohé struktury, nejen materiální, co se týče kostelů a farností. Pracujeme na diecézních strukturách: kurie, pastorační rady, církevní soud, dokončení semináře, katedrály, biskupské rezidence atd. Prožíváme historický okamžik. Ale to hlavní je, že na mnoha místech je vidět růst, duchovní život, katecheze, zájem o svátosti i když chybí instalace, není postavena kaple a komunita např. musí bojovat, aby jí nebyl vyvlastněn pozemek. Náš biskup mě požádal, abych se postaral o jednu takovou kapli na okraji města. No, jsem na novém místě, neznám téměř nikoho a mám v ruce projekt, který má být postaven na periferii. Kontrast skutečností turistického střediska je i pro mě burcující. Poznávám město, na jedné straně s moderními hotely, ale přiznám se, že takovou chudobu, jakou jsem zde viděl v předměstí, jsem nezažil ani v bývalé farnosti v pralese.
Na oslavu vzniku diecéze mohl být pozván pouze omezený počet účastníků, ale přesto bylo možné vytvořit dobrou atmosféru a zapojit celou diecézi. Každá farnost poslala auto ozdobené obrazem svého svatého patrona a do katedrály byly umístěny farní prapory. Mexičané umí slavit a vložili srdce do přípravy těchto ozdob, vše bylo pěkně barevné a plné detailů. Průvod jel od rána přes celou diecézi, lidé mohli vyjít na ulici či sledovat přenos prostřednictvím médií. A přestože poblíž katedrály pršelo, měli jsme po celou slavnost pěkné počasí.
V den zřízení diecéze jsem nechal požehnat apoštolským nunciem základní kámen pro kapli svatého Pavla. Začali jsme malé práce a nyní se snažím rozumět všem nutným povolením a městské byrokracii, s kterou jsem doposud neměl co do činění.
A tak se divím, co všechno bylo možné uskutečnit i přes pandemii, která s sebou nese velká utrpení. Slyším také spoustu pozitivních věcí o tom, co pandemie přinesla. Někteří mi říkají, že drží v rodině bližší spolu, že mají více času na modlitbu, že poslouchají více přednášek o víře prostřednictvím médií nebo hledají, jak se přiblížit k Bohu a poznávat učení církve.
Jsme omezeni ve vnější činnosti a nevíme jak dlouho. Očkování zde jde velmi pomalu. Jsme vděční, že alespoň v omezení můžeme slavit společně eucharistii a liturgické svátky. Bůh však nemá omezení a nadále působí v srdcích. A tak se snažíme spolupracovat s Jeho misií.
Děkuji za spojení, modlitbu a podporu.
P. Jiří Brabec LC
Mexiko, 29.dubna 2021

Missio magazín – květen 2021

Na úvod vám představíme zemi jiskřících vod, seznámíme vás vnitrozemským státem jihovýchodní Afriky – Malawi. Odtud bude také vybraný projekt měsíce. Nové zkušenosti a svědectví misionáře přináší videohovor z Mexika, ze svého nového působiště bude s námi ve spojení P. Jiří Brabec. Pozvání k Misijnímu putování k Panně Marii zazní od boromejky Angeliky Pintířové. Co znamená slovo „misijní“ vysvětlí maminka malému Františkovi v animované rubrice pro děti s názvem „Můžu se zeptat“. Pořadem provází moderátorka Kateřina Rýznarová.

Premiéra pořadu je v neděli 16. května ve 20.05 na Televizi Noe.

Termíny vysílání: úterý18. 5. v 13:30, čtvrtek 20. 5. v 17:30, neděle 23. 5. v 22:45, čtvrtek 3. 6. v 0:00.

Přejeme Vám pěkné chvíle s květnovým Missio magazínem!

Film PMD Mexiko, země indiánů

Představujeme Vám krátký televizní dokument, který přináší svědectví českého misionáře Jiřího Brabce z jeho působení v Mexiku. Jak se daří rodilému Moraváku v Mayské kultuře a jaký přístup pastorace vyžadují tamní podmínky a lidová spiritualita?

Dokument vznikl v roce 2018 při cestě Papežských misijních děl, národního ředitele PMD v ČR Leoše Halbrštáta a kameramana Jana Štindla v jihovýchodní části Mexika, na poloostrově Yukatán, ve státě Quintana Roo.

Režie a kamera snímku: Jan Štindl

Film naleznete v našem Missio kinu zde

Aktuality z Mexika od Jiřího Brabce

Přijď království Tvé!

Mexiko, Quintana Roo, 16. října 2020

Milí přátelé misijí,

Srdečně Vás zdravím z jihovýchodního Mexika.

Tento rok je poznamenán na celém světě epidemií korona viru. Zde jsme víceméně v karanténě už sedm měsíců a nikdy jsme nemohli obnovit mše a “normální” farní činnost. Nemohu říci, že se vláda nesnaží řešit situaci pandemie. Ale je poznat, že celková organizace je na úrovni rozvojové země. A fakta mluví sama za sebe: cílem bylo, aby epidemická křivka rostla pomalu. Místo května jsme skutečně dosáhli vrcholu v srpnu. A teď zaznamenáváme pomalý pokles. A některé národní a mezinárodní hlasy již hovoří o možném novém rychlém vzestupu jako v Evropě. Mexiko má 130 milionů obyvatel, téměř milion infikovaných a skoro 100.000 úmrtí – což je velice vysoký počet.  Na konci června jsme byli schopni “dostat se ven z domu” na krátkou dobu, slavili několik veřejných bohoslužeb, když se infekce v naší oblasti začala náhle exponenciálně zvedat a museli jsme zastavit všechny aktivity. Teprve nedávno nám vláda dala povolení pomalu pokračovat v naší činnosti.

Bohoslužby jsou nyní konečně povoleny s 60% účastníků, ale lidé nepřicházejí. V neděli máme asi 20% bývalých účastníků v kostele. Vzhledem k tomu, že financování farnosti zcela závisí na mešních intencích a sbírkách, je tato situace nejen v naší farnosti kritická, obzvláště co se týče výplat zaměstnanců.

Májské vesnice jsou docela ušetřeny, neslyšel jsem o žádném akutním ohnisku viru. A lidé mají tendenci žít jako dříve – vypěstovat kukuřici a fazole (ale mají značné ztráty, protože to nemohou dát na trh).

Někteří spolubratři kněží, a také náš biskup, se nakazili korona virem. Můj předchůdce, otec Francisco, nyní farář v sousední farnosti Tulum, vzdálené rovných 100 km, byl nedávno pozitivně testován. Všichni spolubratři naštěstí přežili, včetně našeho sedmdesátiletého biskupa, který se nyní pomalu vrací do práce. V Mexiku zemřelo přes 100 infikovaných kněží a řeholních sester.

Jako farnost jsme také měli několik bolestivých ztrát mezi našimi spolupracovníky. Virus je nečekaně vyrval z jejich rodin. Myslím především na naši nejlepší katechetku z farního kostela, otce jednoho ministranta, jehož celá rodina byla infikována, a tak nemohli ani pohřbít otce… a dalších rodin, které trpěly podobnými osudy.

A uprostřed těchto okolnosti děkujeme za 50 let ustanovení církevní správy na tomto území a připravujeme se na zřízení diecéze, které se mělo uskutečnit v květnu a nyní se přeložilo na listopad. Minulý měsíc jsme měli za zavřenými dveřmi mši Zeleného čtvrtku se svěcením olejů. Většina aktivit se nyní přenáší přes sociální sítě.

Stále je něco nového, také to, že jsem poprvé zažil tropický hurikán. Byli jsme potom dva dny bez elektřiny, někteří i déle, a bylo zaznamenáno hodně škod, zejména na stromech a sloupech elektrického vedení. Ale jsme Bohu moc vděční, že na poslední chvíli před pobřežím zeslábl ze čtvrté na druhou kategorii, což znamenalo veliký rozdíl. Bylo to právě o svátku Panny Marie Růžencové. Pocítili jsme její ochranný plášť v tomto růžencovém měsíci.

A koncem srpna, hurikán Laura, který způsobil mnoho škod ve Spojených státech, měl také projít naší farností. Před pobřežím se náhle otočil na sever a urazil 250 km kolem našeho pobřeží a zůstal jen nad mořem, potom se vrátil na svoji trajektorii a zamířil do Spojených Států. U nás vůbec nikomu neublížil a doslova se nám vyhnul! A tak máme hodně důvodů být vděční Bohu!

Děkuji také Vám za vaše spojení, modlitbu a podporu.

S mým kněžským požehnáním,

Jiří Brabec LC

 

Speciál Missio interview o situaci kolem COVID-19 v misiích

Zvláštní vydání květnového Missio magazínu se věnuje situaci kolem pandemie koronaviru v misijních zemích. Virtuálními hosty v Missio interview jsou P. Jiří Brabec z Mexika, salesián P. Jaroslav Vracovský z Mongolska, sr. Agáta Žídková z františkánské misie v Paraguay a misionář oblát P. Karel Mec z afrického Zimbabwe. Hovoří národní ředitel PMD Leoš Halbrštát, moderuje Kateřina Rýznarová.

Rozhovor je součástí květnového Missio magazínu na Televizi Noe, celý pořad můžete zhlédnout ve videoarchivu.

Více informací o Misijním fondu solidarity KORONA.

Missio magazín – květen 2020

Zvláštní vydání květnového Missio magazínu se bude věnovat situaci kolem koronaviru v misijních zemích. Hosty v Missio interview budou P. Jiří Brabec z Mexika, salesián P. Jaroslav Vracovský z Mongolska, sr. Agáta Žídková z františkánské misie v Paraguay a misionář oblát P. Karel Mec z afrického Zimbabwe. Hovořit bude i národní ředitel PMD Leoš Halbrštát. Obrázky dětí vykreslí život sv. Klementa Maria Hofbauera v rubrice Svatý misionář. Projekt měsíce nás zavede do Velkého semináře St. Matthias Mulumba Tindinyo v diecézi Eldoret v Keni.

Sledujte květnový Missio magazín na Televizi Noe! Pořadem provází Kateřina Rýznarová.

Termíny vysílání:

Neděle    3. 5.    20:05   PREMIÉRA
Úterý       5. 5.     7:50
Čtvrtek    7. 5.   12:50
Sobota     9. 5.    0:10
Přejeme Vám příjemné chvíle s květnovým Missio magazínem!

Missio magazín – březen 2019

O cestě českého misionáře do afrického Zimbabwe i do řeholní komunity oblátů bude Missio interview, pozvání k rozhovoru přijal P. Karel Mec. Symboliku mayského kříže přiblíží další český misionář, tentorkát P. Jiří Brabec v Mexiku. S dětmi z Misijních klubek vám v rubrice Svatý misionář představíme svatého Patrika. Nebude chybět ohlédnutí za pestrými aktivitami Papežských misijních děl. Pořadem provází Kateřina Rýznarová.

Nenechte si ujít březnový Missio magazín na Televizi Noe!

Termíny vysílání:

Úterý      26. 3.   20:00    PREMIÉRA
Pátek      29. 3.  17:05
Sobota   30. 3.    7:30
Neděle   31. 3.  21:50
Pondělí   1. 4.     8:05
Pondělí   8. 4.   10:20
Pátek     12. 4.  18:45
Po odvysílání premiéry naleznete pořad ve videoarchivu TV Noe.
Přejeme Vám příjemné chvíle s březnovým Missio magazínem!

Missio magazín – únor 2019

 

Světové setkání mládeže v Panamě jako misijní zkušenost přiblíží přímí účastníci setkání. Hosty Missio interview budou kaplan pro mládež P. Jan Barborka, redaktorka Radia Proglas Jana Lokajová a účastnice pouti Anežka Matyášová. První ze série krátkých reportáží z Mexika přiblíží působení P. Jiřího Brabce ve východní oblasti Yucatánského poloostrova. V rubrice Svatý Misionář vám s dětmi z Misijních klubek představíme sv. Josefínu Bakhitu. Pořadem provází Kateřina Rýznarová.

Nenechte si ujít únorový Missio magazín na Televizi Noe!

Termíny vysílání:

Úterý        26. 2. 20:00 PREMIÉRA
Pátek          1. 3. 19:00
Neděle       3. 3. 21:50
Pondělí      4. 3. 12:50
Pondělí    11. 3. 10:35
Neděle     17. 3. 22:50
Pátek       22. 3. 18:40
Po odvysílání premiéry naleznete pořad ve videoarchivu TV Noe.
Přejeme Vám příjemné chvíle s únorovým Missio magazínem!
alt. text

Za misionářem v Mexiku – Leoš Halbrštát a Jan Štindl | Missio interview

Za působením misionáře Jiřího Brabce v Mexiku se v létě letošního roku vydali národní ředitel Papežských misijních děl Leoš Halbrštát spolu s dokumentaristou Janem Štindlem. Vyslechněte si jejich svědectví a zážitky v Missio interview.

Rozhovor je součástí listopadového vydání Missio magazínu na Televizi Noe, celý pořad naleznete ve videoarchivu

Další rozhovory a videa s misijní tematikou naleznete na našem Misijním kině

Dopis z Mexika

Milí přátelé v Papežských misijních dílech a dobrodinci misií,

srdečně Vás zdravím z Májského regionu v jihovýchodním Mexiku na Yukatánském poloostrově.

Od listopadu 2015 zde působím jako kaplan a před rokem jsem byl jmenován farářem. Spolu s jedním třiaosmdesátiletým kaplanem máme na starosti asi 45 000 obyvatel zde a v okolních 35 vesničkách, které patří k naší farnosti.

Sousední farnosti jsou vzdáleny 80 – 120 km. Rozlohou má naše farnost 5000 km², tedy skoro velikost ostravsko-opavské diecéze.

Některé obce jsou dosažitelné jen polními cestami po desítky kilometrů. Snad si tedy dokážete představit, co to znamená pro dojíždění do vesniček a hromadu pastoračních aktivit. Do vesniček přijde kněz jen jednou za měsíc. Mnoho lidí žije v opravdových chýších, se střechou z palmových listů. Teplota se zde pohybuje mezi 20 – 38 stupni. V létě bývá v noci 22 – 25 stupňů, v zimě někdy 18° C – a tomu říkají zima!

Dnes Vám píši unaven po intenzivním dni, kdy jsem navštívil dvě velice vzdálené vesničky. Lidé ale tolik touží po Bohu, že toho člověk nelituje.

Minulý týden jsme zde slavili Misijní neděli. I zde, v misiích, slavíme, modlíme se a pamatujeme na misijní oblasti. Jelikož nám pršelo, nemohli jsme mít plánované misijní procesí. Alespoň jsme se setkali v kostele na misijní růženec v barvách kontinentů, každá kaple v naší farnosti má svoji barvu.  Letos jsme zde měli růžence, placky a balonky českého Papežského misijního díla dětí. Děti připravily růženec z balónků z naší vlasti. Při obětním průvodu byly přineseny všechny kontinenty a děti dostaly na památku misijní růženec. Modlili jsme se za šíření a růst víry ve všech kontinentech – i na tom evropském.

Během týdne jsem navštívil některé vesničky. Uviděl jsem tam, jak pyšně nosí odznak Papežského misijního díla dětí. Vesničané nemají internet, aby se podívali na webové stránky PMD v ČR. Ale myslím si, že jsme prožili duchovně a mnohem intenzivněji tento “misijní most“. A v naší vlasti byl říjnový Missio magazín věnován dění zde v naší farnosti. Tím byli diváci televize Noe spojeni s námi zde.

 Děkuji za modlitby a všem velkorysým dobrodincům za podporu misijní činnosti. Pán Bůh zaplať!

S mým kněžským požehnáním

Váš P. Jiří Brabec LC