Příspěvky se štítkem Mexiko

Speciál Missio interview o situaci kolem COVID-19 v misiích

Zvláštní vydání květnového Missio magazínu se věnuje situaci kolem pandemie koronaviru v misijních zemích. Virtuálními hosty v Missio interview jsou P. Jiří Brabec z Mexika, salesián P. Jaroslav Vracovský z Mongolska, sr. Agáta Žídková z františkánské misie v Paraguay a misionář oblát P. Karel Mec z afrického Zimbabwe. Hovoří národní ředitel PMD Leoš Halbrštát, moderuje Kateřina Rýznarová.

Rozhovor je součástí květnového Missio magazínu na Televizi Noe, celý pořad můžete zhlédnout ve videoarchivu.

Více informací o Misijním fondu solidarity KORONA.

Missio magazín – květen 2020

Zvláštní vydání květnového Missio magazínu se bude věnovat situaci kolem koronaviru v misijních zemích. Hosty v Missio interview budou P. Jiří Brabec z Mexika, salesián P. Jaroslav Vracovský z Mongolska, sr. Agáta Žídková z františkánské misie v Paraguay a misionář oblát P. Karel Mec z afrického Zimbabwe. Hovořit bude i národní ředitel PMD Leoš Halbrštát. Obrázky dětí vykreslí život sv. Klementa Maria Hofbauera v rubrice Svatý misionář. Projekt měsíce nás zavede do Velkého semináře St. Matthias Mulumba Tindinyo v diecézi Eldoret v Keni.

Sledujte květnový Missio magazín na Televizi Noe! Pořadem provází Kateřina Rýznarová.

Termíny vysílání:

Neděle    3. 5.    20:05   PREMIÉRA
Úterý       5. 5.     7:50
Čtvrtek    7. 5.   12:50
Sobota     9. 5.    0:10
Přejeme Vám příjemné chvíle s květnovým Missio magazínem!

Missio magazín – březen 2019

O cestě českého misionáře do afrického Zimbabwe i do řeholní komunity oblátů bude Missio interview, pozvání k rozhovoru přijal P. Karel Mec. Symboliku mayského kříže přiblíží další český misionář, tentorkát P. Jiří Brabec v Mexiku. S dětmi z Misijních klubek vám v rubrice Svatý misionář představíme svatého Patrika. Nebude chybět ohlédnutí za pestrými aktivitami Papežských misijních děl. Pořadem provází Kateřina Rýznarová.

Nenechte si ujít březnový Missio magazín na Televizi Noe!

Termíny vysílání:

Úterý      26. 3.   20:00    PREMIÉRA
Pátek      29. 3.  17:05
Sobota   30. 3.    7:30
Neděle   31. 3.  21:50
Pondělí   1. 4.     8:05
Pondělí   8. 4.   10:20
Pátek     12. 4.  18:45
Po odvysílání premiéry naleznete pořad ve videoarchivu TV Noe.
Přejeme Vám příjemné chvíle s březnovým Missio magazínem!

Missio magazín – únor 2019

 

Světové setkání mládeže v Panamě jako misijní zkušenost přiblíží přímí účastníci setkání. Hosty Missio interview budou kaplan pro mládež P. Jan Barborka, redaktorka Radia Proglas Jana Lokajová a účastnice pouti Anežka Matyášová. První ze série krátkých reportáží z Mexika přiblíží působení P. Jiřího Brabce ve východní oblasti Yucatánského poloostrova. V rubrice Svatý Misionář vám s dětmi z Misijních klubek představíme sv. Josefínu Bakhitu. Pořadem provází Kateřina Rýznarová.

Nenechte si ujít únorový Missio magazín na Televizi Noe!

Termíny vysílání:

Úterý        26. 2. 20:00 PREMIÉRA
Pátek          1. 3. 19:00
Neděle       3. 3. 21:50
Pondělí      4. 3. 12:50
Pondělí    11. 3. 10:35
Neděle     17. 3. 22:50
Pátek       22. 3. 18:40
Po odvysílání premiéry naleznete pořad ve videoarchivu TV Noe.
Přejeme Vám příjemné chvíle s únorovým Missio magazínem!
alt. text

Za misionářem v Mexiku – Leoš Halbrštát a Jan Štindl | Missio interview

Za působením misionáře Jiřího Brabce v Mexiku se v létě letošního roku vydali národní ředitel Papežských misijních děl Leoš Halbrštát spolu s dokumentaristou Janem Štindlem. Vyslechněte si jejich svědectví a zážitky v Missio interview.

Rozhovor je součástí listopadového vydání Missio magazínu na Televizi Noe, celý pořad naleznete ve videoarchivu

Další rozhovory a videa s misijní tematikou naleznete na našem Misijním kině

Dopis z Mexika

Milí přátelé v Papežských misijních dílech a dobrodinci misií,

srdečně Vás zdravím z Májského regionu v jihovýchodním Mexiku na Yukatánském poloostrově.

Od listopadu 2015 zde působím jako kaplan a před rokem jsem byl jmenován farářem. Spolu s jedním třiaosmdesátiletým kaplanem máme na starosti asi 45 000 obyvatel zde a v okolních 35 vesničkách, které patří k naší farnosti.

Sousední farnosti jsou vzdáleny 80 – 120 km. Rozlohou má naše farnost 5000 km², tedy skoro velikost ostravsko-opavské diecéze.

Některé obce jsou dosažitelné jen polními cestami po desítky kilometrů. Snad si tedy dokážete představit, co to znamená pro dojíždění do vesniček a hromadu pastoračních aktivit. Do vesniček přijde kněz jen jednou za měsíc. Mnoho lidí žije v opravdových chýších, se střechou z palmových listů. Teplota se zde pohybuje mezi 20 – 38 stupni. V létě bývá v noci 22 – 25 stupňů, v zimě někdy 18° C – a tomu říkají zima!

Dnes Vám píši unaven po intenzivním dni, kdy jsem navštívil dvě velice vzdálené vesničky. Lidé ale tolik touží po Bohu, že toho člověk nelituje.

Minulý týden jsme zde slavili Misijní neděli. I zde, v misiích, slavíme, modlíme se a pamatujeme na misijní oblasti. Jelikož nám pršelo, nemohli jsme mít plánované misijní procesí. Alespoň jsme se setkali v kostele na misijní růženec v barvách kontinentů, každá kaple v naší farnosti má svoji barvu.  Letos jsme zde měli růžence, placky a balonky českého Papežského misijního díla dětí. Děti připravily růženec z balónků z naší vlasti. Při obětním průvodu byly přineseny všechny kontinenty a děti dostaly na památku misijní růženec. Modlili jsme se za šíření a růst víry ve všech kontinentech – i na tom evropském.

Během týdne jsem navštívil některé vesničky. Uviděl jsem tam, jak pyšně nosí odznak Papežského misijního díla dětí. Vesničané nemají internet, aby se podívali na webové stránky PMD v ČR. Ale myslím si, že jsme prožili duchovně a mnohem intenzivněji tento “misijní most“. A v naší vlasti byl říjnový Missio magazín věnován dění zde v naší farnosti. Tím byli diváci televize Noe spojeni s námi zde.

 Děkuji za modlitby a všem velkorysým dobrodincům za podporu misijní činnosti. Pán Bůh zaplať!

S mým kněžským požehnáním

Váš P. Jiří Brabec LC