Pomoc bohoslovcům v misiích

Skrze Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola (SPA) směřuje naše pomoc do kněžských seminářů. Budoucí kněze lze podporovat finančním darem i modlitbou. Výdaje na roční studium jednoho bohoslovce činí přibližně 15 000 korun. Dárcům, kteří chtějí seminář podpořit minimálně touto částkou, nabízíme dárcovský program a zprostředkovaný kontakt s konkrétním bohoslovcem.

Variabilní symbol tohoto díla je číslo 30.

 

V letošním roce podporujeme 773 studentů v pěti afrických zemích skrze 8 podpůrných projektů. Celková částka zaslaná na jejich podporu přesahuje 174 tisíc USD.

Keňa

Rok 2019, podpora 112 studentů

Diecéze: Eldoret

Velký seminář St. Matthias Mulumba Tindinyo

Počet bohoslovců: 112
Přispíváme na podporu studia bohoslovců.


Uganda

Rok 2019, podpora 195 studentů

Diecéze: Fort Portal

Velký seminář St. Paul Kinyamasika

Počet bohoslovců: 195
Přispíváme na podporu studia bohoslovců.

Zambie

Rok 2019, podpora 124 studentů
Arcidiecéze: Lusaka

Velký seminář St. Dominic

Počet bohoslovců: 124
Přispíváme na podporu studia bohoslovců.

 

Jižní Súdán

Rok 2019, podpora 100 studentů

Diecéze: Yei

Malý seminář St. Augustine

Počet studentů: 100
Přispíváme na běžnou podporu studia bohoslovců

Demokratická republika Kongo

Rok 2019, podpora 242 studentů
Arcidiecéze: Kinshasa

Velký seminář Jean Paul I

Počet studentů: 27
Přispíváme na běžnou podporu studia.

Diecéze: Kasongo

Velký seminář Mgr Cleire

Počet studentů: 36
Přispíváme na běžnou podporu studia.

Propedeutický seminář Abbe Kaumo

Počet studentů: 60

Přispíváme na běžnou podporu studia.

Diecéze: Kisantu

Malý seminář Robert Bellarmin Mayidi

Počet studentů: 119
Přispíváme na běžnou podporu studia.