Pomoc bohoslovcům v misiích

Skrze Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola (SPA) směřuje naše pomoc do kněžských seminářů. Budoucí kněze lze podporovat finančním darem i modlitbou. Výdaje na roční studium jednoho bohoslovce činí přibližně 15 000 korun. Dárcům, kteří chtějí seminář podpořit minimálně touto částkou, nabízíme dárcovský program a zprostředkovaný kontakt s konkrétním bohoslovcem.

Variabilní symbol tohoto díla je číslo 30.

 

V letošním roce podporujeme 773 studentů v pěti afrických zemích skrze 8 podpůrných projektů. Celková částka zaslaná na jejich podporu přesahuje 174 tisíc USD.

Keňa

Rok 2019, podpora 112 studentů

Diecéze: Eldoret

Velký seminář St. Matthias Mulumba Tindinyo

  • Počet bohoslovců: 112

Přispíváme na podporu studia bohoslovců.

Uganda

Rok 2019, podpora 195 studentů

Diecéze: Fort Portal

Velký seminář St. Paul Kinyamasika

  • Počet bohoslovců: 195

Přispíváme na podporu studia bohoslovců.

Zambie

Rok 2019, podpora 124 studentů

Arcidiecéze: Lusaka

Velký seminář St. Dominic

  • Počet bohoslovců: 124

Přispíváme na podporu studia bohoslovců.

 

Jižní Súdán

Rok 2019, podpora 100 studentů

Diecéze: Yei

Malý seminář St. Augustine

  • Počet studentů: 100

Přispíváme na běžnou podporu studia bohoslovců

Demokratická republika Kongo

Rok 2019, podpora 242 studentů

Arcidiecéze: Kinshasa

Velký seminář Jean Paul I

  • Počet studentů: 27

Přispíváme na běžnou podporu studia.

 

Diecéze: Kasongo

Velký seminář Mgr Cleire

  • Počet studentů: 36

Přispíváme na běžnou podporu studia.

Propedeutický seminář Abbe Kaumo

  • Počet studentů: 60

Přispíváme na běžnou podporu studia.

 

Diecéze: Kisantu

Malý seminář Robert Bellarmin Mayidi

  • Počet studentů: 119

Přispíváme na běžnou podporu studia.