Adopce seminaristy

Adopce seminaristy je dárcovský program pro systematickou podporu studia bohoslovců v misiích, která se realizuje prostřednictvím Papežského misijního díla sv. Petra apoštola.

 

 

„Posláním Papežského misijního díla svatého Petra apoštola, které založila v roce 1889 Jeanne Bigardová, je vychovávat budoucí kněze kdekoli na světě tak, aby zde měla církev hluboké a trvalé kořeny. A nám křesťanům připomíná, že formace duchovních se týká každého pokřtěného člověka, který je zván, aby přispěl dle svých možností…“ Guy Bognon, generální sekretář díla

 

 

Budoucí kněze lze podporovat finančním darem i modlitbou. Výdaje na roční studium jednoho bohoslovce dnes činí přibližně 30 000 korun. Dárcům, kteří chtějí přispět na kompletní studium jednoho či více seminaristů, nabízíme dárcovský program Adopce seminaristy s možností získat informace o konkrétním studentovi.

 

Jak program Adopce seminaristy funguje

Adopce zahrnuje modlitbu za seminaristu a finanční podporu ve výši 15 000 Kč na jeden akademický rok. Podpora pokrývá polovinu nákladů na studium, ubytování a stravování v semináři. Ostatní náklady hradí diecézní biskup a další zahraniční sponzoři. Seminaristu je možné podporovat po dobu jeho teologického studia, které trvá čtyři roky. Dárce tak semináři věnuje na celé studium jednoho studenta celkem 60 000 Kč.

Finanční podporu lze posílat měsíčně (1250 Kč), ročně (15 000 Kč) nebo lze uhradit celé studium najednou (60 000 Kč).

Dárcem zapojeným do programu Adopce seminaristy může být jednotlivec i komunita, která uvede kontaktní osobu pro administrativní úkony. Při registraci si můžete vybrat, zda chcete studium podpořit adresně nebo obecně, tj. máte-li zájem o konkrétní informace o seminaristovi či nikoliv.

Seminární školní rok začíná v říjnu. Po zabydlení studentů následuje rekolekce. Celý proces komunikace se seminaristy je z technických a administrativních důvodů poměrně zdlouhavý, proto přidělení konkrétního bohoslovce může trvat několik týdnů až měsíců. Seminaristy přidělujeme obvykle od prosince do konce ledna.

Co tím získáte vy

Nemalou měrou přispějete k záchraně kněžských povolání ve světě.  V případě, že budete mít zájem o adresnou podporu, získáte od nás také fotografii studenta, základní informace o něm, včetně personalizované modlitební kartičky se jménem a fotografií. Pokud si to budete přát, a dodáte nám podklady, obdrží podobnou modlitební kartičku také student, aby se mohl modlit konkrétně za vás. Za všechny dobrodince Papežských msijních děl je také každodenně sloužena mše svatá ve vatiskánské bazilice sv. Petra.

Jak se do programu zapojit

Vyplňte prosím registrační formulář, na který se dostanete přes tlačítko níže, a počkejte, až se vám informačním dopisem ozveme ohledně dalšího postupu a platebních údajů. Pokud si přejete informace o konkrétním studentovi, budou vám zaslány, až je ze semináře obdržíme. Obvykle je to spíše ke konci roku, proto prosíme v tomto ohledu za shovívavost. S platbou můžete vyčkat až do přidělení studenta.