Příspěvky se štítkem Mexiko

Dopis z Mexika

Milí přátelé v Papežských misijních dílech a dobrodinci misií,

srdečně Vás zdravím z Májského regionu v jihovýchodním Mexiku na Yukatánském poloostrově.

Od listopadu 2015 zde působím jako kaplan a před rokem jsem byl jmenován farářem. Spolu s jedním třiaosmdesátiletým kaplanem máme na starosti asi 45 000 obyvatel zde a v okolních 35 vesničkách, které patří k naší farnosti.

Sousední farnosti jsou vzdáleny 80 – 120 km. Rozlohou má naše farnost 5000 km², tedy skoro velikost ostravsko-opavské diecéze.

Některé obce jsou dosažitelné jen polními cestami po desítky kilometrů. Snad si tedy dokážete představit, co to znamená pro dojíždění do vesniček a hromadu pastoračních aktivit. Do vesniček přijde kněz jen jednou za měsíc. Mnoho lidí žije v opravdových chýších, se střechou z palmových listů. Teplota se zde pohybuje mezi 20 – 38 stupni. V létě bývá v noci 22 – 25 stupňů, v zimě někdy 18° C – a tomu říkají zima!

Dnes Vám píši unaven po intenzivním dni, kdy jsem navštívil dvě velice vzdálené vesničky. Lidé ale tolik touží po Bohu, že toho člověk nelituje.

Minulý týden jsme zde slavili Misijní neděli. I zde, v misiích, slavíme, modlíme se a pamatujeme na misijní oblasti. Jelikož nám pršelo, nemohli jsme mít plánované misijní procesí. Alespoň jsme se setkali v kostele na misijní růženec v barvách kontinentů, každá kaple v naší farnosti má svoji barvu.  Letos jsme zde měli růžence, placky a balonky českého Papežského misijního díla dětí. Děti připravily růženec z balónků z naší vlasti. Při obětním průvodu byly přineseny všechny kontinenty a děti dostaly na památku misijní růženec. Modlili jsme se za šíření a růst víry ve všech kontinentech – i na tom evropském.

Během týdne jsem navštívil některé vesničky. Uviděl jsem tam, jak pyšně nosí odznak Papežského misijního díla dětí. Vesničané nemají internet, aby se podívali na webové stránky PMD v ČR. Ale myslím si, že jsme prožili duchovně a mnohem intenzivněji tento “misijní most“. A v naší vlasti byl říjnový Missio magazín věnován dění zde v naší farnosti. Tím byli diváci televize Noe spojeni s námi zde.

 Děkuji za modlitby a všem velkorysým dobrodincům za podporu misijní činnosti. Pán Bůh zaplať!

S mým kněžským požehnáním

Váš P. Jiří Brabec LC