Příspěvky se štítkem PMD

Evropské setkání národních ředitelů Papežských misijních děl v Maďarsku

Evropské setkání národních ředitelů PMD v Maďarsku

Od 5. do 9. února 2024 se v hlavním městě Maďarska konalo pravidelné setkání národních ředitelů Papežských misijních děl z Evropy. Českou republiku na setkání reprezentoval národní ředitel PMD ICLic. Mgr. Leoš Halbrštát. Celkem se zúčastnilo 37 zástupců evropských zemí s představiteli Dikasterie pro evangelizaci z Vatikánu.

Na začátku setkání přivítal účastníky apoštolský nuncius v Maďarsku Mons. Michael Wallace Bamach a po něm předseda Maďarské biskupské konference Mons. András Veres. Jeho pracovní část otevřel prezident Papežských misijních děl Mons. Emilio Nappa. Odpoledne představili ředitelé jednotlivých zemí své programy a aktivity spojené s misijní animací. Každá národní kancelář přistupuje k naplňování misijního poslání jedinečným způsobem a může tak svým tvůrčím přístupem inspirovat ostatní.

Během druhého dne vystoupil generální sekretář PMD šíření víry Tadeusz Nowak. Tématem jeho proslovu a následné diskuse byly nové způsoby slavení Světového dne misí (Misijní neděle) jako odpověď na nové chápání misijního poslání církve.

Třetí den byl věnován otázkám vlivu synodality na obnovu papežských misií, hlavní proslov přednesl o. Dinh Anh Nguyen, OFM, generální sekretář Papežské misijní unie a zúčastnění se seznámili se zprávou, kterou vypracovala Komise pro změnu stanov Papežských misijních děl.

Dalším tématem byla i příprava PMD na slavení Misijní neděle (19. října) v Jubilejním roce 2025. V pracovním programu nechyběla společná modlitba a slavení Eucharistie a také návštěva historických památek Budapešti.

Vánoční přání 2023

Milí přátelé misií, 

ze srdce děkujeme za Vaši přízeň a podporu Papežských misijních děl v roce 2023. I tento rok si pro nás připravil spoustu překvapení a zase nebyla všechna příjemná. Nicméně vidíme, že je stále dost lidí, kteří dokážou pomáhat těm, kteří jsou na tom hůře než oni sami. Opět se ukázalo, že v naší společnosti vládne láska a solidarita, a to je pro nás obrovskou nadějí do budoucnosti. Do nového roku vyprošujeme hojnost Božího požehnání, ochrany a pomoci Vám i všem, které nosíte ve svém srdci.

Betlémské Dítě ať nám znovu pomáhá být ochotní
a solidární s lidmi, kteří jsou křehcí, chudí a nemocní.

Přejeme Vám požehnané Vánoce i celý rok 2024!

S úctou a vděčností

Leoš Halbrštát, národní ředitel

a pracovníci Papežských misijních děl v České republice

Příprava na Misijní neděli pro děti a dospělé

Pro malé misionáře jsme i letos připravili kalendář Misijní říjen 2023, který je bude provázet misijním měsícem a přípravami na oslavu Světového dne misií  Misijní neděli 22. října!

Letošní téma Misijní neděle je z Lukášova evangelia: “Kráčejme po cestě s hořícím srdcem” (srov. Lk 24, 13-35)
Kalendář Misijní říjen 2023 můžete využít pro práci s dětmi v Misijních klubkách, při výuce náboženství, v rodinách a různých společenstvích. Rodiče, katecheté, vedoucí Misijních klubek a prarodiče mohou dětem jednotlivé úkoly upravovat podle věku dítěte, intenzitě setkávání, časových možnostech ap. Kalendář si mohou děti vybarvovat po splnění úkolu, tvořivé aktivity můžete s dětmi dělat společně…. záleží jen na Vás, jak kalendář využijete. Namaloval jej náš výtvarník Tomáš Velzel.

Přejeme Vám hodně radosti s kalendářem!

Kalendář je ke stažení níže v barevnéčernobílé verzi.

Kalendar_Misijni_rijen_2023_ barevny

Kalendar_Misijni_rijen_2023_cernobily

 

 

 

 

Malá misijní zamyšlení na měsíc říjen

Pro dospělé jsme připravili Malá misijní zamyšlenísérii denních úvah nad evangeliem, která vás postupně připraví na Misijní neděli.

Dokument je jako pdf soubor ke stažení zde na webu a jednotlivá zamyšlení jsou od 1. října postupně každý den zveřejňována také na misijním Facebooku. Nové misijní úvahy na rok 2023 najdete i v mobilní aplikaci Missio.cz.

Světový den misií – Misijní neděle 22. října 2023

Světový den misií (Misijní neděle) letos vychází na neděli 22. října. V církvi se slaví vždy předposlední říjnovou neděli již od roku 1926, kdy byl vyhlášen papežem Piem XI.

Motto letošní Misijní neděle zní:  “Kráčejme po cestě s hořícím srdcem” (srov. Lk 24, 13-35).

Během Misijní neděle se všichni společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným a mladým církvím ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry (PMD ŠV).

Údaje pro odeslání sbírek na šíření víry: číslo účtu 72540444/2700, VS – 10 Podpora základní světové misijní činnosti Církve, Misijní neděle.  Za Vaše dary a modlitby ze srdce děkujeme!

 

Papež František ve svém Poselství ke Světovému dni misií mimo jiné píše:

“K misijnímu působení může přispět každý z nás: modlitbou, činností, obětováním finančních prostředků i utrpení a vlastním svědectvím. Papežská misijní díla jsou vhodným nástrojem, který usnadňuje koordinaci misijní spolupráce na duchovní i hmotné úrovni. Proto je sbírka během Světového dne misií věnována Papežskému dílu šíření víry.”

“Prvním a hlavním zdrojem misijního poslání jsou lidé, kteří poznali vzkříšeného Krista v Písmu a v eucharistii a nesou ve svém srdci jeho oheň a ve svém pohledu jeho světlo. Oni mohou svědčit o životě, který nikdy nekončí, ani v těch nejobtížnějších situacích a nejtemnějších chvílích.”

Celé Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií naleznete zde

Národní ředitel Papežských misijní děl v ČR k ve svém Dopise k Misijní neděli mimo jiné píše:

“Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských misií v loňském roce. Díky Vaší štědrosti jsme mohli pomoci chudým lidem v šesti zemích čtyř kontinentů částkou více než 17,7 milionů korun. Pomáháme tak v Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance, Papui Nové Guynei a Paraguayi s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací podáváme pomocnou ruku všem potřebným.”

“Vykročme s hořícím srdcem, otevřenýma očima a kráčejícíma nohama, abychom zapalovali Božím slovem srdce ostatních lidí, otevírali jejich oči pro Ježíše v eucharistii a všechny pozvali, aby kráčeli společně na cestě míru a spásy, kterou Bůh daroval lidstvu v Kristu.”

Celý Dopis národního ředitele Papežských misijních v ČR k Misijní neděli najdete zde

Jako každý rok připravila Papežská misijní díla u příležitosti Světového dne misií materiály, které můžete využít při propagaci i oslavách Misijní neděle u vás ve farnosti.

Materiály ke stažení:

Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií_2023

Dopis_národního_ředitele_PMD_ k_ MN_2023

Plakát_Misijní neděle_2023

Malá misijní zamyšlení na říjen 2023

Kalendar_Misijni_rijen_2023_cernobily

Kalendar_Misijni_rijen_2023_ barevny

Misijní zpravodaj 34

Malí misionáři se připravují na Světový den misií celý misijní měsíc říjen pomocí Kalendáře pro děti Misijní říjen 2023.

Malá misijní zamyšlení na měsíc říjen

Pro dospělé jsme připravili Malá misijní zamyšlení – sérii denních úvah nad evangeliem, která vás postupně připraví na Misijní neděli.

Dokument je jako pdf soubor ke stažení zde na webu a jednotlivá zamyšlení jsou od 1. října postupně každý den zveřejňovány také na misijním Facebooku. Nové misijní úvahy na rok 2023 najdete i v mobilní aplikaci Missio.cz.

 

Chcete-li poradit s misijní výzdobou kostela na Misijní neděli, sledujte také naše facebookové stránky, kde najdete další inspirace: Facebook Papežských misijních děl

 

Modlitba papeže Františka za světové misie 

Nebeský otče, když Tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, vstal z mrtvých,
odevzdal svým učedníkům důležité poslání:
„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.“
Připomínáš nám, že mocí křtu máme účast na misijním poslání Církve
a neseme za ni odpovědnost. Dej nám dary Ducha Svatého,
abychom s odvahou a rozhodností svědčili o evangeliu.
Poslání, které svěřil Ježíš Kristus své Církvi, není ještě završené,
proto Tě prosíme o nové myšlenky a účinné formy,
jak přinášet do dnešního světa život a světlo.
Pomoz nám, aby všechny národy zakusily spasitelnou lásku
a milosrdenství Ježíše Krista,
který s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
Amen.

Modlitba zakladatelky Papežského misijního díla šíření víry Pauline Jaricot

Pane, Ty mě vítáš u svého stolu, protože jsem Tvé dítě.
Skrze Eucharistii proměň moji slabost v Tvoji sílu,
moji malost v Tvoji velikost, moji prchlivost v Tvoji mírnost,
moji zlobu v Tvoji svatost, moji bezvýznamnost v Tvé Božství,
moji hloupost, temnotu a nevědomost v Tvoji moudrost, světlo a pravdu.
Spoléhám se na Tebe a vítám Tě ve svém nitru.
Naplň mě, prosím, svou přítomností. Děkuji Ti. Amen.

Přejeme Vám požehnané a radostné prožití misijního měsíce října!

 

 

 

Misijní most modlitby 2023 – 21. října

MISIJNÍ MOST MODLITBY je aktivitou Papežských misijních děl spojenou s oslavou Světového dne misií – Misijní nedělí.

Papežská misijní díla zvou věřící v letošním roce k této aktivitě v sobotu 21. 10. 2023 večer, ideálně v 18 hodin.

Kdo a jak může modlitební most vytvořit a zorganizovat?

Misijní most modlitby mohou připravit celé farnosti, jednotlivci, rodiny, Misijní klubka a společenství prostřednictvím společné modlitby na misijní úmysl ve výše uvedený čas.

Jaká modlitba je vhodná?

Na tento úmysl můžeme věnovat modlitbu růžence nebo jakoukoliv jinou modlitbu za misie, stejně tak své utrpení, skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení s Bohem tak předáme do mnoha potřebných míst světa. Také papež František vybízí celý svět k modlitbě za misie.

Za co se modlit?

Ve svých modlitbách mysleme na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky…, zahrnout můžeme také prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar víry a za papeže Františka.

Jak se na setkání připravit?

K těmto chvílím lze využít svíce vyrobené a požehnané pro tuto příležitost. K hlubšímu prožití společných modliteb mohou pomoci misijní materiály a symboly, které nám připomínají důležitost misií a propojení se všemi potřebnými na celém světě. Více si díky tomu uvědomíme, že misie bez modlitby nemohou existovat.

Čím sobotní modlitební večer před Misijní nedělí naplnit?

Při vytváření náplně setkání v rámci Misijního mostu modlitby se můžete inspirovat třeba těmito nápady:

· modlitba při světle svíček · zapálení svíčky při každém desátku růžence · zpěv písní s mariánskou nebo misijní tématikou · přinášení květin · výroba vlastního růžence, postavení MOSTu (Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost) · promítání videa k Misijní neděli · uspořádání přednášky · využití misijních triček

Čím je Misijní most modlitby možné obohatit?

· noční/víkendovou hrou Pokud pracujete s aktivní skupinkou dětí a chcete pro ně vytvořit atraktivní modlitební setkání, můžete Misijní most modlitby zakomponovat do celodenní, večerní nebo víkendové hry, jejímž vyvrcholením bude nedělní mše svatá. Během hry mohou hledat indicie k objevení misijního pokladu, anebo jim v málo osvětleném kostele poschovávejte úryvky modlitby, z nichž mají sestavit celou verzi, kterou se nakonec společně pomodlíte.

Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15) Jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky. Papež František klade opět důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen.

MODLITBA MISIJNÍHO RŮŽENCE S DĚTMI

Modlitbou růžence se můžeme spojit s těmi, které Papežská misijní díla v České republice podporují.

Na barevném misijním růženci se můžete modlit podle jeho barev, které mají tuto symboliku:

  • zelená je barvou Afriky a připomíná nám barvu tropických pralesů
  • bílá je Evropa – jako barva naší pleti a symbolizuje také stolec Sv. otce
  • žlutá barva je barvou svítání na východě a představuje Asii
  • modrá je barvou oceánů a připomíná ostrovy Oceánie a Austrálie
  • červenou barvu používáme symbolicky pro Ameriku jako barvu pleti jejich domorodých obyvatel

V prvním desátku se budeme modlit za Afriku.

Dítě položí na určené místo kámen symbolizující Afriku. (stejně tak postupuje v dalších desátcích)

Modlitba: Pane Bože, vím, že v Africe mnoho dětí potřebuje lékařskou pomoc nebo trpí hladem a nouzí. Někde dokonce děti musí bojovat ve válce. Dej ať na ně pamatuji v modlitbě a odříkání.

Po přečtení modlitby zanese dítě svíčku k místu, kde skládáme kříž. Následuje modlitba desátku růžence obvyklým způsobem.

Druhý desátek se budeme modlit za Ameriku.

Modlitba: Pane Bože, vím, že život v nouzi je pro mnoho dětí nesnesitelný. Utíkají do ulic a stávají se malými bezdomovci. Podléhají násilí, žijí ve strachu, zakoušejí nespravedlnost. Často jsou zabíjeny nebo nuceny k trestné činnosti. Pomoz mi, Pane, abych dokázal žít skromně a udělal něco dobrého pro ty, kteří jsou na tom hůře než já. Děkuji Ti za všechno, co mám.

Po modlitbě dítě zanese na místo, kde skládáme kříž, zapálenou svíčku. Následuje modlitba desátku růžence obvyklým způsobem.

Třetí desátek obětujeme za Asii.

Modlitba: Učiň, Pane, ať si dospělí uvědomí, že děti nemohou tak těžce pracovat a neberou jim jejich dětství. Dej, ať si mohou hrát jako já.

Po modlitbě dítě zanese ke kříži svíčku. Následuje modlitba růžence obvyklým způsobem. 

Čtvrtý desátek se modlíme za Austrálii a Oceánii.

Modlitba: Pane Bože, děti Oceánie touží poznat Tvého Syna, ale často Ho nemohou potkat. Na malých ostrůvcích je hodně míst pro turisty, ale místo pro Tebe chybí. Pomoz, aby se nalezli misionáři, kteří dětem Oceánie přinesou zvěst o Pánu Ježíši, a mně pomoz být malým misionářem.

Po modlitbě zanese dítě opět svíčku. Následuje modlitba růžence obvyklým způsobem.

Poslední desátek se modlíme za Evropu.

Modlitba: Pane Bože, v bohaté Evropě, která vychovala tolik misionářů, dnes stále více lidí ztrácí víru. Děti často mají všechno, ale chybí jim náboženská výchova. Mnoho z nich trpí osamocením, protože jejich rodiny se rozpadají. Pomoz, aby se do našich rodin vrátil pokoj, radost a soudržnost.

Po modlitbě dítě zanese ke kříži svíčku. Následuje modlitba růžence obvyklým způsobem. Na závěr se pomodlíme Zdrávas Královno.

Knížečku Misijní růženec si můžete objednat v našem Katalogu misijních materiálů zde

Svatá Maria, která jsi na cestě, Matko Kristových učedníků misionářů a Královno misií, oroduj za nás!

PŘÍMLUVY

Pán Ježíš nás vybízí k vytrvalé modlitbě k našemu nebeskému Otci:

– Kéž misijní dílo tvého lidu přispívá k posvěcování světa, aby lidstvo došlo spásy vírou v Krista Ježíše.
– Pomáhej papeži Františkovi, všem biskupům, kněžím a jáhnům v hlásání tvého slova, povzbuzuj je v jejich nelehké službě.
– Nade všemi válkami a zbraněmi světa dej vítězit síle modlitby a poctivé práce.
– Prosíme Tě o pomoc pro opuštěné a nemocné děti, sirotky v misijních oblastech a bezmocné staré lidi.
– Prosíme Tě o požehnání pro všechny, kteří se věnují službě v Papežských misijních dílech, ať o tobě svou vírou, modlitbou a službou lásky pravdivě svědčí a stávají se darem pro své okolí.
– Zemřelým hlasatelům evangelia a služebníkům nejpotřebnějších buď ty sám odměnou a nekonečnou radostí.

Dopis národního ředitele Papežských misijních v ČR k Misijní neděli 2023 najdete zde

Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií 2023 naleznete zde

Těšíme se na Vaše zprávy a fotografie z Misijního mostu modlitby u Vás ve farnostech, ve společenství nebo v rodinách!

Kontakt na Národní kancelář PMD v ČR 

 

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 22. října 2023

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 22. října 2023

Vážení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím.

Následující neděli budeme slavit Světový den misií, u nás známý pod názvem Misijní neděle, letos na téma: “Kráčejme po cestě s hořícím srdcem” (srov. Lk 24, 13-35) Slavíme ho již od roku 1926 ve všech katolických farnostech světa. Během Misijní neděle se všichni společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným a mladým církvím ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry.

Ze získaných prostředků se zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším ve více než tisícovce diecézí světa. Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských misií v loňském roce. Díky Vaší štědrosti jsme mohli pomoci chudým lidem v šesti zemích čtyř kontinentů částkou více než 17,7 milionů korun. Pomáháme tak v Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance, Papui Nové Guynei a Paraguayi s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací podáváme pomocnou ruku všem potřebným.

Papež František ve svém poselství k této neděli zvolil téma, které vychází z vyprávění o emauzských učednících v Lukášově evangeliu (srov. 24,13–35). V tomto evangelijním příběhu vnímáme proměnu učedníků prostřednictvím několika sugestivních obrazů: jejich srdce hořelo, když jim Ježíš objasňoval Písmo, otevřely se jim oči, tak že ho poznali, a nakonec se jejich nohy vydaly na cestu. Zamyslíme-li se nad těmito třemi aspekty, které odrážejí cestu všech učedníků misionářů, můžeme obnovit své nadšení pro evangelizaci v dnešním světě. Tak jako ti dva učedníci vyprávěli ostatním, co se jim cestou přihodilo, může radostně vyprávět o Kristu Pánu, jeho životě a úžasných věcech, které jeho láska vykonala v našem životě.

Vykročme s hořícím srdcem, otevřenýma očima a kráčejícíma nohama, abychom zapalovali Božím slovem srdce ostatních lidí, otevírali jejich oči pro Ježíše a všechny pozvali, aby šli společně na cestě míru a spásy, kterou Bůh daroval lidstvu v Kristu.

Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria.

Ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná

jáhen Leoš Halbrštát

národní ředitel

Papežských misijních děl v České republice

Dopis_národního_ředitele_PMD_ k_ MN_2023

Poselství papeže Františka k Světovému dni misií – 22. října 2023

Poselství papeže Františka k 97. světovému dni misií – 22. října 2023

Drazí bratři a sestry!

Pro letošní Světový den misií jsem zvolil téma, které vychází z vyprávění o emauzských učednících v Lukášově evangeliu (srov. 24,13–35): „Hořící srdce, kráčející nohy.“ Tito dva učedníci byli zmatení a zklamaní, ale setkání s Kristem ve slově a při lámání chleba v nich zažehlo nadšenou touhu znovu se vydat na cestu do Jeruzaléma a hlásat, že Pán byl skutečně vzkříšen. V evangelijním příběhu vnímáme proměnu učedníků prostřednictvím několika sugestivních obrazů: jejich srdce hořelo, když jim Ježíš objasňoval Písmo, otevřely se jim oči, tak že ho poznali, a nakonec se jejich nohy vydaly na cestu. Zamyslíme-li se nad těmito třemi aspekty, které odrážejí cestu všech učedníků misionářů, můžeme obnovit svou nadšení pro evangelizaci v dnešním světě.

1. Hořelo nám srdce „když odhaloval smysl Písma“. Při misijní činnosti Boží slovo osvěcuje a proměňuje srdce

Cestou z Jeruzaléma do Emauz měli oba učedníci sklíčené srdce – jak bylo patrné z jejich tváří –, protože Ježíš, ve kterého věřili, zemřel (srov. v. 17). Tváří v tvář neúspěchu ukřižovaného Učitele se zhroutila jejich naděje, že je Mesiáš (srov. v. 21).

A „jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim“ (v. 15). Tak jako na začátku, když povolal učedníky, i nyní se Pán chopí iniciativy ve chvíli, kdy jsou zmatení, připojí se ke svým učedníkům a kráčí po jejich boku. Ve svém velkém milosrdenství se nikdy neunaví a zůstává s námi navzdory našim selháním, pochybnostem a slabostem, i přes náš smutek a pesimismus, které způsobují, že jsme „nechápaví a váhaví“ (v. 25), lidé chabé víry.

Zmrtvýchvstalý Pán je dnes stejně jako tenkrát nablízku svým učedníkům misionářům a kráčí spolu s nimi, zvláště když se cítí zmatení, zdeptaní a vystrašení tváří v tvář tajemství nespravedlnosti, která je obklopuje a snaží se je přemoci. Proto „si nenechme ukrást naději!“1 Pán je větší než všechny naše problémy, zvláště když se s nimi setkáváme během našeho poslání hlásat světu evangelium, protože taková mise je koneckonců jeho a my jsme jednoduše jeho pokorní spolupracovníci, „neužiteční služebníci“ (srov. Lk 17,10).

Chci vyjádřit svou blízkost v Kristu všem misionářům a misionářkám ve světě, zvláště těm, kteří snášejí jakékoliv těžkosti: moji milí, vzkříšený Pán je stále s vámi a vidí vaši velkorysost a vaše oběti, které přinášíte pro poslání evangelizovat ve vzdálených oblastech. Každý den není prozářený sluncem, ale vždy si připomínejme slova Pána Ježíše, kterými se před svým utrpením obrací na své přátele: „Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět!“ (Jan 16,33).

Poté, co vzkříšený Ježíš naslouchal dvěma učedníkům cestou do Emauz, „začal od Mojžíše, probral dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje“ (Lk 24,27). A srdce učedníků se rozhořela, jak se později jeden druhému svěřili: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ (v. 32). Ježíš sám je živé Slovo, které může zapálit, osvítit a změnit naše srdce.

Lépe tak porozumíme výroku sv. Jeronýma: „Neznalost Písma je neznalost Krista.“2 „Bez Pána, který by nás uvedl, není možné do hloubky pochopit Písmo svaté, ale pravdivý je také opak: bez Písma svatého zůstávají události Ježíšovy mise a jeho církve ve světě neproniknutelné“3 Znalost Písma je tedy důležitá pro křesťanský život a ještě více pro hlásání Krista a jeho evangelia. Co jiného bychom jinak předávali ostatním než své vlastní myšlenky a projekty? Copak chladné srdce dokáže zapálit srdce ostatních?

Nechme se tedy stále doprovázet vzkříšeným Pánem, který nám objasní smysl Písma. Dovolme mu, aby zapálil naše srdce, aby nás osvítil a proměnil, abychom mohli světu hlásat jeho tajemství spásy s mocí a moudrostí, které vycházejí z jeho Ducha.

2. Oči, které „se otevřely a poznaly ho“ při lámání chleba. Ježíš v eucharistii je vrcholem a zdrojem poslání

Srdce, která se rozhořela zásluhou Božího slova, povzbudila emauzské učedníky, aby požádali tajemného Pocestného, aby s nimi zůstal, protože nastával večer. U stolu se jejich oči otevřely a poznali ho, když lámal chléb. Tím rozhodujícím, co otevřelo oči učedníků, je sled činností, které Ježíš vykonal: vzal chléb, požehnal ho, lámal a dal jim. Jsou to běžná gesta židovské hlavy rodiny, ale Ježíš Kristus je vykonal v milosti Ducha Svatého a obnovil jimi pro své spolustolovníky znamení rozmnožení chlebů, především toho eucharistického, svátosti oběti kříže. Ale právě ve chvíli, kdy poznávají Ježíše při lámání chleba, „on jim však zmizel“ (Lk 24,31). Z toho můžeme pochopit jednu podstatnou skutečnost naší víry: Kristus, který láme chléb, se nyní stává lámaným chlebem, sdíleným s učedníky a jimi konzumovaným. Nelze ho spatřit, protože nyní vstoupil do srdcí učedníků, aby je ještě více zapálil a pobídl, aby se bez prodlení vydali na cestu a všem sdělili jedinečnou zkušenost setkání se Vzkříšeným! Zmrtvýchvstalý Kristus je tedy ten-který-láme-chléb a zároveň je Chléb-lámaný-pro-nás. A tak každý učedník misionář je povolán, aby se působením Ducha Svatého stal tak jako Ježíš a v Ježíši tím-který-láme-chléb a tím-který-je-lámaný-chléb pro svět.

Zde je třeba si připomenout, že běžné lámání materiálního chleba s hladovými ve jménu Krista je už misijní křesťanský úkon. Tím spíš je lámání eucharistického chleba, kterým je sám Kristus, dokonalé misijní působení, protože eucharistie je zdrojem a vrcholem života a poslání církve.

Papež Benedikt XVI. to připomenul: „Nemůžeme si nechat pro sebe lásku, kterou v této svátosti [eucharistie] slavíme. Už svou povahou si vyžaduje, abychom ji odevzdávali všem. To, co svět potřebuje, je Boží láska; setkat se s Ježíšem a uvěřit v něho. Proto eucharistie není jen zdrojem a vrcholem života církve, ale je i jejím posláním: ‚Autenticky eucharistická církev je církev misionářská.‘“4

Abychom přinášeli ovoce, musíme být s Ježíšem sjednoceni (srov. Jan 15,4–9). Takového sjednocení dosahujeme každodenní modlitbou, zvláště při adoraci, tichém setrvání v přítomnosti Pána, který zůstává s námi v eucharistii. Učedník misionář se může stát mystikem v činnosti, pěstuje-li s láskou toto společenství s Kristem. Kéž naše srdce stále touží po Ježíšově společnosti, prahne po naléhavém požadavku dvou učedníků z Emauz, především když se připozdívá: „Zůstaň s námi, Pane“ (srov. Lk 24,29).

3. Naše nohy se vydaly na cestu v radosti, že můžeme vyprávět o vzkříšeném Kristu. Věčné mládí církve, která neustále vychází ven

Učedníci „se vydali bez váhání na cestu a vrátili se do Jeruzaléma“ (srov. Lk 24,33) poté, co se jim otevřely oči a poznali Krista při „lámání chleba“. To, že spěchali, aby se s ostatními podělili o radost ze setkání s Pánem, ukazuje, že „radost evangelia naplňuje srdce i celý život těch, kdo se setkávají s Ježíšem. Ti, kdo přijímají spásu od něj, jsou vysvobozeni z hříchu, ze smutku, z vnitřní prázdnoty a z osamění. S Ježíšem Kristem se vždycky rodí a obnovuje radost“.5 Se zmrtvýchvstalým Ježíšem se nemůžeme setkat, aniž bychom hořeli touhou sdělit to všem. Proto prvním a hlavním zdrojem misijního poslání jsou lidé, kteří poznali vzkříšeného Krista v Písmu a v eucharistii a nesou ve svém srdci jeho oheň a ve svém pohledu jeho světlo. Oni mohou svědčit o životě, který nikdy nekončí, ani v těch nejobtížnějších situacích a nejtemnějších chvílích.

Obraz „nohou, které se vydávají na cestu“ nám znovu připomíná trvalou hodnotu missio ad gentes, poslání, které zmrtvýchvstalý Pán svěřil církvi, aby evangelizovala každého člověka a každý národ až po všechny končiny světa. Dnes více než kdy jindy potřebuje lidstvo, zraněné mnoha nespravedlnostmi, rozděleními a válkami, dobrou zvěst o míru a spáse v Kristu. Využívám této příležitosti, abych potvrdil, že „každý má právo slyšet evangelium. Křesťané mají povinnost hlásat jej, aniž by kohokoliv vylučovali, a to nikoli jako někdo, kdo ukládá nový závazek, nýbrž jako někdo, kdo sdílí radost, ukazuje krásné obzory a nabízí lákavou hostinu.“6

Misijní obrácení zůstává hlavním cílem, který si musíme klást jako jednotlivci i jako společenství, protože „misijní působení je paradigmatem každého díla církve“.7

Jak dosvědčuje apoštol Pavel, Kristova láska nás uchvacuje a pobízí (srov. 2 Kor 5,14). Tato láska je dvojí: Kristova láska k nám, která přitahuje, inspiruje a probouzí naši lásku k němu. Taková láska činí církev, která stále vychází na cestu, stále mladou. Všichni její členové jsou pověřeni hlásat Kristovo evangelium v přesvědčení, že „umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých“ (v. 15). K misijnímu působení může přispět každý z nás: modlitbou, činností, obětováním finančních prostředků i utrpení a vlastním svědectvím. Papežská misijní díla jsou vhodným nástrojem, který usnadňuje koordinaci misijní spolupráce na duchovní i hmotné úrovni. Proto je sbírka během Světového dne misií věnována Papežskému dílu šíření víry.

Naléhavost misijního působení církve přirozeně vyžaduje stále užší misijní spolupráci všech jejích členů na všech úrovních. To je zásadní cíl synodálního procesu, kterým církev prochází pomocí klíčových slov: společenství, spoluúčast, poslání. Takový proces jistě neznamená, že se církev soustředí na sebe sama; není ani referendem o tom, čemu bychom měli věřit a co, ani záležitost lidských preferencí. Je to spíše proces, kdy se vydáváme na cestu jako emauzští učedníci a nasloucháme zmrtvýchvstalému Pánu. On se k nám vždy připojuje, aby nám objasňoval smysl Písma a lámal pro nás chléb, abychom mohli v síle Ducha Svatého dále plnit jeho poslání ve světě.

Tak jako ti dva učedníci vyprávěli ostatním, co se jim cestou přihodilo (srov. Lk 24,35), i naše hlásání bude radostné vyprávění o Kristu Pánu, jeho životě, jeho utrpení, smrti, zmrtvýchvstání a úžasných věcech, které jeho láska vykonala v našem životě.

Vykročme tedy i my, osvíceni setkáním se zmrtvýchvstalým Ježíšem a povzbuzeni jeho Duchem. Vykročme s hořícím srdcem, otevřenýma očima a kráčejícíma nohama, abychom zapalovali Božím slovem srdce ostatních lidí, otevírali jejich oči pro Ježíše v eucharistii a všechny pozvali, aby kráčeli společně na cestě míru a spásy, kterou Bůh daroval lidstvu v Kristu.

Svatá Maria, která jsi na cestě, Matko Kristových učedníků misionářů a Královno misií, oroduj za nás!

Dáno v Římě u Sv. Jan v Lateránu dne 6. ledna 2023 v den slavnosti Zjevení Páně

FRANTIŠEK

Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií_2023

Pozvání na Misijní den 2023 ve Rtyni v Podkrkonoší

Pozvání na Misijní den 2023 ve Rtyni v Podkrkonoší

Římskokatolická farnost Rtyně v Podkrkonoší  ve spolupráci s Papežskými misijními díly v ČR

Vás zvou na MISIJNÍ DEN 2023 v sobotu 7. 10. od 10 hodin.

Můžete se těšit na:

– pásmo o bl. Carlu Acutisovi

– promítání z misií s vyprávěním národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta

– fotbalový turnaj o ceny

– hry pro všechny

– misijní tvoření

– oběd

– Misijní jarmark, na který můžete přivést své výrobky

Setkání vyvrcholí v 15:00 mší se slavnostním přijetím dětí do Papežského misijního díla dětí v kostele sv. Jana Křtitele.

Výtěžek setkání podpoří projekty PMD!

 

Dejte nám, prosím, co nejdříve vědět do Národní kanceláře PMD, zda se setkání zúčastníte, nejlépe na email 

K slavnostnímu obřadu přijímání dětí do PMDD, potřebujeme jmenný seznam dětí!  Děkujeme!

 

Těšíme se na Vás!

TISK_Misijni_den_2023_A4

Generální shromáždění Papežských misijních děl – Řím 2023

Generální shromáždění Papežských misijních děl – Řím 2023

Národní ředitelé Papežských misijních děl z celého světa spolu s hlavní radou této instituce se ve dnech 31. 5. – 6. 6. 2023 zúčastnili Generálního shromáždění PMD v Římě. Českou republiku zastupoval národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát.

Generální shromáždění zahájil arcibiskup Emilio Nappa, prezident PMD a pomocný sekretář Dikasteria pro evangelizaci, který
poděkoval více než 100 přítomným národním ředitelům PMD a čtyřem generálním tajemníkům a zdůraznil: „Každý se podílí na univerzálním úkolu Svatého otce zajistit evangelizaci ve všech církvích a zvláště v těch, kteří nejvíce potřebují svědectví a pomoc. Zde v Římě neděláme nic jiného, ​​než že koordinujeme a interpretujeme naši společnou identitu: být „nástroji k prosazování misijní odpovědnosti každého pokřtěného a k podpoře nových partikulárních církví“ (čl. 67, § 1), jako sám papež František poznamenala nedávná apoštolská konstituce Praedicate Evangelium“.
S dalšími příspěvky vystoupili Luis Antonio Gokim kardinál Tagle, proprefekt a arcibiskup Marco Mellino – sekretář Rady kardinálů a Komise pro revizi římské kurie.
Po přednáškách vždy následovala diskuze a práce ve skupinkách.
Další dny jednání přednesli výroční zprávy o činnosti jednotliví sekretáři misijních děl. Za Papežskou misijní unii P. Dinh Anh Nhue Nguyen, OFM Conv,  za Papežské misijní dílo šíření víry P. Tadeusz Jan Nowak, OMI a za Papežské misijní dílo dětí sestra Roberta Tremarelliová, AMSS a za Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola P. Guy Bognon, P.S.S.
Prezentace vybraných národních kanceláří PMD připravili národní ředitelé papežských misií z Kanady, Islandu a některých afrických zemí.
Přítomní se věnovali také zprávě administrativního úředníka Mons. Carla Soldateschi, dále závěrečné finanční zprávě za rok 2022 a návrhu rozpočtu pro administrativu na rok 2023.

Národní ředitelé vykonali společnou pouť do Greciamísta prvních živých vánočních jesliček, které vytvořil svatý František a mohli obdivovat zázraky stvoření u vodopádů Marmore.

Vyvrcholením Generálního shromáždění PMD bylo setkání s papežem Františkem. Setkání s papežem se uskutečnilo po několikaleté koronavirové pauze, v níž se představitelé PMD namísto ve Věčném městě scházeli online. Loni vyrazili do francouzského Lyonu na svatořečení Pauline Jaricot, zakladatelky Díla šíření víry a Společenství živého růžence. Před audiencí spolu prožili dopolední bohoslužbu v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.

Národní ředitel Leoš Halbrštát vyřídil Františkovi pozdravy od misionářů z České republiky, ujištění o modlitbách a poděkování za povzbuzení a požehnání. „Každý se mohl s papežem pozdravit, říct mu nějaké své poselství. Já mu sdělil, že všichni misionáři z České republiky se za něj modlí. On reagoval, že to velmi potřebuje a že si toho velmi váží. To je vlastně poselství přímo od něj lidem v Česku. František hovořil o potřebě tvořivosti, otevřenosti, o transparentnosti a o osobním přístupu ke každému člověku a zdůraznil důležitost modlitby.” 

Každoroční generální shromáždění je obrovskou příležitostí načerpat inspiraci ke své práci od ostatních národních ředitelů z různých zemí. Vždy si předáváme mezi jednotlivými jednáními tipy na úspěšné akce nebo aktivity s kterými má ta daná země nejlepší zkušenosti. Také je důležité osobní setkání s lidmi ze zemí, kam odchází naše pomoc s diskusemi o situaci, jaká je v jejich zemích v jejich církvích. Slavení eucharistie a každodenní společné modlitby nás utvrzují že jsme jedna celosvětová církev složená z bratří a sester-to na jedné straně, a to že tuto skutečnost musíme hlásat dál v naší zemi mezi našimi bratry a sestrami to na straně druhé.

PAPEŽ FRANTIŠEK K PAPEŽKÝM MISIJNÍM DÍLŮM

Drazí národní ředitelé Papežských misijních děl a všichni spolupracovníci Dikasterie pro evangelizaci, bratři a sestry, dobré ráno!

Při příležitosti generálního shromáždění Papežských misijních děl vás s radostí pozdravuji. Děkuji pro-prefektovi, kardinálovi Taglemu, za jeho milá slova, prezidentovi, arcibiskupovi Nappovi, a všem vám, kteří pracujete a sloužíte v evangelizačním poslání církve.
V této historické chvíli, kdy pokračujeme v synodálním procesu, je důležité pamatovat na to, že křesťanské společenství je ve své podstatě misionářské. Ve skutečnosti každý křesťan dostal dar Ducha svatého a je poslán pokračovat v Ježíšově práci, ohlašovat všem radost evangelia a přinášet jeho útěchu do různých situací našich často zraněných dějin. Ti, kteří se nechávají přitahovat Kristovou láskou a stávají se tak jeho učedníky, zároveň zažívají touhu přinášet všem milosrdenství a soucit, které proudí z jeho srdce.
Chci vás pozvat k rozjímání o Ježíšově srdci, jehož slavnost připadá na tento měsíc červen. Při pohledu na jeho milosrdné a soucitné srdce můžeme uvažovat o charismatu a poslání Papežských misijních děl.

1. Ježíšovo srdce a poslání.
Když kontemplujeme Kristovo srdce, objevujeme především to, jak velkolepý je Boží plán pro lidstvo. Vždyť Otec „tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nezahynul nikdo, kdo v něho věří, ale aby měl věčný život“ (Jan 3, 16). V probodnutém srdci Ukřižovaného můžeme objevit nekonečnou míru Otcovy lásky: miluje nás věčnou láskou, volá nás, abychom byli jeho syny a dcerami a měli účast na radosti, která pochází od něho. Přichází nás hledat, když jsme ztraceni. Zvedá nás, když padáme, a křísí nás z mrtvých. Sám Ježíš nám takto hovoří o Otcově lásce, když například prohlašuje: „A vůle toho, který mě poslal, je, abych nic neztratil z toho, co mi dal“ (Jn 6, 39).

Drazí bratři a sestry, Ježíš nám to prokazuje v celém svém životě: v jeho soucitu s těmi, kteří jsou zraněni, v jeho starosti o ty, kteří trpí, v milosrdenství, kterým maže hříšníky, v jeho oběti za hříchy světa. Ukázal nám Boží srdce, srdce Otce, který nás vždy očekává, vidí nás již z dálky a přichází k nám s otevřenou náručí. Otce, který nikoho neodmítá, ale všechny přijímá a který nikoho nevylučuje, ale každého volá.
Jsme posláni, abychom v tomto poslání pokračovali a abychom byli znamením Kristova srdce a Otcovy lásky, která objímá celý svět. Zde nacházíme „srdce“ evangelního poslání církve: prostřednictvím daru nekonečné Boží lásky všechny oslovovat, hledat a přijímat, nabízet všem svůj život a nikoho nevylučovat.

Každé naše poslání se tedy rodí z Kristova srdce, aby mohl všechny přitáhnout k sobě. Takový byl mystický a misijní duch blahoslavené Paulíny Marie Jaricotové, zakladatelky Misijního díla šíření víry, která byla velmi oddaná Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

2. Charisma Papežských misijních děl v současnosti.
V této souvislosti chci zopakovat to, co jsem zdůraznil v Apoštolské konstituci Praedicate Evangelium, když jsem připomněl povolání Misijních děl být „nástrojem na podporu odpovědnosti za mise ze strany všech pokřtěných a na podporu nových partikulárních církví“ (čl. 67 §1).

Misijní díla tedy nejsou jen obyčejným úřadem na rozdělování finančních prostředků pro ty, kteří potřebují pomoc, ale realitou, která je povolána podporovat „evangelizační poslání v církvi, jak univerzální, tak místní“ a „rozvíjení misijního ducha v Božím lidu“ (Poselství na Světový den misí 2O22, 3). Proto vás vyzývám, abyste s odvahou a tvořivostí Ducha svatého ještě více zintenzivnili různé aktivity zaměřené na vedení, výchovu a formování misijního ducha. Naléhavě vás žádám, abyste šířili misijní odpovědnost pokřtěných, podporovali kapilární síť národních kanceláří v nově evangelizovaných zemích i v zemích se starou křesťanskou tradicí. Víme, že tyto země jsou poznamenány vážnou krizí víry a potřebují novou evangelizaci a pastorační obrácení.

3. Vyhlídky a sny o obnově.
V tomto světle mi dovolte, abych s vámi nakonec „s otevřenýma očima“ snil, tedy spolu s vámi hleděl daleko dopředu, k těm horizontům, ke kterým jsou Papežská misijní díla povolána postupovat ve službě evangelizačního poslání celé církve.
Největším snem je dosáhnout ještě užší a koordinovanější misijní spolupráce mezi všemi členy církve. V tomto úsilí hrajete důležitou roli, kterou nám připomíná i motto otce Mannu pro Papežskou misijní unii: „Celá církev pro celý svět“. Ujišťuji vás o vašem povolání stát se kvasem, pomáhat šířit a rozvíjet misijní styl života v církvi a podporovat díla evangelizace.

Toto povolání, které od vás vyžaduje zvláštní schopnost pěstovat společenství a bratrství, se realizuje také prostřednictvím struktur zřízených ve všech biskupských konferencích a diecézích pro dobro celého Božího lidu. Je příznačné, že zakladateli Misijních děl byli biskup, kněz a dvě laičky, tedy zástupci různých kategorií pokřtěných lidí. Je to znamení, které nás zavazuje k tomu, abychom do misijní činnosti zapojovali všechny členy Božího lidu! Nepřestaňme snít o „nové éře misijní činnosti křesťanských společenství“ (Poselství na Světový den misí 2022, 3). Prosím, ať tento náš sen přetrvá!

Děkuji vám zde přítomným a všem vašim spolupracovníkům za vaši velkodušnou službu, kterou často vykonáváte „v pozadí“ a s mnoha obtížemi. Přeji vám, abyste vždy hořeli apoštolským zápalem a byli plní nadšení pro evangelizaci. Přinášejte evangelium s radostí, aby se šířilo po celém světě, a ať vás doprovází Panna Maria! Ze srdce vás žehnám a prosím vás, abyste se za mě modlili.”
papež František

Velikonoční přání 2023

“Velikonoce jsou také začátkem nového světa, osvobozeného od hříchu a smrti, světa konečně otevřeného Božímu království lásky, pokoje a bratrství. Kristus žije a zůstává s námi. Skvěje se světlem svojí Vzkříšené tváře a neopouští ty, kdo jsou podrobeni zkoušce, bolesti a zármutku.

Zmrtvýchvstalý, který dokořán otevřel brány hrobu, ať otevře naše srdce potřebným, bezbranným, chudým, nezaměstnaným, marginalizovaným a těm, kdo klepou na naše dveře a prosí o chléb, útočiště a uznání svojí důstojnosti. Drazí bratři a sestry, Kristus žije! On je nadějí a mládím každého z nás i celého světa. Nechme se od Něho obnovit!” (papež František)

Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou, aleluja.                                         

Radostné a požehnané Velikonoce 2023

přejí

Papežská misijní díla v České republice