Misijní pomoc obětem zemětřesení v Sýrii

Na pomoc obětem ničivého zemětřesení lze přispět také prostřednictvím Papežských misijních děl. V době, kdy začínáme velikonoční přípravy, vás prosíme o jakýkoliv dar na pomoc syrskému Aleppu, zasaženému ničivým zemětřesením. Papežská misijní díla z České republiky tam již od roku 2015 systematicky podporují místní křesťany, proto misijní postní almužna bude věnována na akutní pomoc právě aleppské arcidiecézi. Více informací o Sýrii a jak konkrétně tam papežské misie dlouhodobě pomáhají se dočtete v Misijním zpravodaji č. 25.

Přispět můžete nejen finančně, ale také modlitbou. PMD pro vás na postní dobu připravila hned několik možností: pro dospělé pobožnost k uctění Nejsvětější tváře a pro děti modlitbu za mír, nazvanou Ruce naděje. Nejmenší děti mohou plnit různé úkoly z kresleného postního kalendáře.

Svou postní almužnu můžete posílat na číslo účtu: 72540444/2700 s variabilním symbolem 23. Do poznámky uveďte „Sýrie“.

Pokud chcete potvrzení o daru (a nemáte přiděleno naše členské číslo), nezapomeňte do poznámky připsat také svou adresu.