Objektivem fotoaparátu

Fotografie z misijních zemí ukazují život zdejších obyvatel, starosti, problémy i práci misionářů. Snímky většinou pocházejí z misijních a dokumentačních výprav pracovníků PMD.

Misijní den 2019 v Proseči – Po stopách svatých misionářů

Misijní den 2019 – Po stopách svatých misionářů V sobotu 21. 9. 2019 proběhl v Proseči u Skutče Misijní den nazvaný Po stopách svatých misionářů. Přes 110 malých i velkých misionářů z diecéze hradecké a arcidiecéze Olomouc z farností Rtyně v Podkrkonoší, Slatina nad Zdobnicí, Hradec Králové, Dohalice, Svitavy, Dolní Újezd, Luže a Proseč u Skutče prožilo společenství plné radosti, her, tvoření a Boží přítomnosti. V 10 hodin jsme v kostele sv. Mikuláše zahájili program zaměřený na svaté misionáře, které děti z Papežského misijního díla dětí poznávaly v rámci roční přípravy na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Zde nás přivítal…

Pomozte s námi lidem na Srí Lance po teroristických útocích

Po teroristických útocích o Velikonocích přichází na Srí Lanku pomoc z celého světa. Na žádost otce Tadeusze Nowaka OMI, generálního tajemníka Papežského misijního díla šíření víry v Římě, také my vyzýváme k pomoci prostřednictvím Papežských misijních děl v České republice. Na Srí Lanku můžeme nabídnout své modlitby za zavražděné a jejich blízké a zaslat svůj dar prostřednictvím PMD na účet: Číslo účtu: 72540444/2700 Variabilní symbol: 999 – Srí Lanka Přispějte darem dle svých možností, žádný dar není malý. Ze srdce děkujeme! P. Basil Rohan Fernando, národní ředitel PMD na Srí Lance, popisuje velikost utrpení po útocích. „Katoličtí věřící, kteří se účastnili liturgie, byli…

Štítky:

Celostátní setkání PMDD Horské klubání 2019

Celostátní setkání PMDD Horské klubání 2019

Od 12. do 14. dubna 2019 proběhlo na Erlebachově boudě v Krkonoších Celostátní setkání Papežského misijního díla dětí (PMDD) v ČR nazvané Horské klubání 2019 pro vedoucí dětí z PMDD. Opět bohatý program pro skoro čtyři desítky vedoucích Misijních klubek z celých Čech a Moravy připravili národní ředitel PMD Leoš Halbrštát s diecézní ředitelkou PMD v královéhradecké diecézi Bronislavou Halbrštátovou, která celé setkání moderovala a starala se o misijní výzdobu nejen kaple, kde probíhaly modlitby a mše svaté. Tu páteční sloužil P. Petr Stejskal z Rychnova nad Kněžnou, z jehož duchovního programu, probíhajícího od pátku do soboty, načerpali přítomní do finiše před začátkem Velikonoc sílu a odhodlání nebát se…

Národní rada Papežských misijních děl v Hradci Králové

V Národní kanceláři Papežských misijních děl (PMD) v Hradci Králové proběhlo ve čtvrtek 4. dubna 2019 pravidelné jednání Národní rady PMD za účasti diecézních ředitelů papežských misií Čech a Moravy. V rámci hodnocení za rok 2018 bylo zmíněno slavení Misijní neděle (Světový den modliteb za misie), během které věřící ve všech katolických farnostech světa finančně přispívají do světového fondu solidarity. Z něho jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. PMD v České republice podporují v letošním roce misie ve světě, bohoslovce a děti celkem v 19 zemích světa, kterými jsou Malawi, Tanzanie, Uganda, Keňa, Zambie, Mozambik, Nigérie, Jižní Súdán,…

Štítky:

14. Národní misijní rada v Hradci Králové

V Národní kanceláři v Hradci Králové se 28. března 2019 konala již 14. Národní misijní rada. Tato rada se schází jednou ročně a je vedena otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, předsedou Komise ČBK pro Charitu a Rady pro misie a  kancléřem pro konání Národní misijní rady je národní ředitel Papežských misijních děl jáhen Leoš Halbrštát. Zasedání se účastnili zástupci Papežských misijních děl z královéhradecké a brněnské diecéze, Charity Česká republika, zástupci Katolického týdeníku, Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka, Misijní společnosti sv. Vincence de Paul, Salesiánské asociace Dona Boska, z. s., SADBA, sester Českomoravské provincie Římské unie řádu sv. Voršily…

PMD na mši v Praze k 6. výročí zvolení papeže Františka

Apoštolský nuncius, diplomatický zástupce Vatikánu v České republice arcibiskup Charles Daniel Balvo, se po sedmi letech rozhodl obnovit tradici a v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 21. března 2019 v 17.00 hodin s kardinálem Dominikem Dukou, arcibiskupem Janem Graubnerem a celou řadou českých a moravských biskupů celebroval mši svatou u příležitosti 6. výročí zvolení papeže Františka. Na jeho přání připravila obětní průvod Papežská misijní díla v ČR a po bohoslužbě se s apoštolským nunciem sešel i národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát a diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi Bronislava Halbrštátová, kteří mu také předali dárek od papežských misií. Malí misionáři z Papežského…

Keňská škola

Keňská škola

Soubor fotografií a videa nazvaný Keňská škola vyobrazuje venkovskou školu na západě Keni, jak se ji podařilo zachytit misijní dokumentační výpravě Papežských misijních děl o Velikonocích 2014. Škola se nachází v blízkosti malého semináře sv. Matouše Mulungu v Tindinyo, kam míří pomoc českých dárců pro studující bohoslovce. V osmi třídách základní školy zde studuje na 300 dětí, během prázdninového večera jsme však zastihli jen některé z nich zde ubytované. V blízkosti areálu se nachází také ubytovna pro učitele a zaměstnance semináře. Tato škola není vládní ani církevní, ale je provozována místní komunitou, která si platí také učitele. Video i fotogalerie z neplánované návštěvy ilustrují stav školství a vzdělávání v odlehlejších oblastech Keni. Dárci Papežských misijních děl (MISSIO) z České republiky mohou…

Štítky: ,

Bohoslovecké semináře, kde pomáháme

Představujeme soubor fotografií z bohosloveckých seminářů, kam posíláme finanční pomoc a pomáháme tím ve studiu zdejším kandidátům kněžství. Jak je patrné z fotografií, bohoslovci se podílejí na zajištění běžného chodu semináře. Ve svém volném čase pomáhají na zahradě či na poli, uklízí, pracují v dílnách nebo v kuchyni, starají se o domácí zvířata. “K hezkým stránkám na semináři patří život v komunitě a přátelství, která mezi námi seminaristy vznikají. Vždy budu rád vzpomínat na atmosféru pomoci a povzbuzování, které na této naší životní cestě panuje. K výzvám na semináři patří celkové zvládnutí seminárních programů, duchovního a akademického života. To vyžaduje…

Srí Lanka

Srí Lanka – zářivá perla. Ostrov v Indickém oceánu plný kontrastů. Představujeme fotografie z této válkou poznamenané země, kde PMD z ČR systematicky pomáhá. Galerie jsou tematicky rozčleněny. Fotografie pochází z misijní cesty na Srí Lanku v roce 2012.  

Zambie

Přinášíme Vám fotografie z misijní cesty do Zambie v roce 2011. Opět jsou setříděny do tří sekcí, pro lepší představu o poměrech v této zemi panujících. V Zambii Papežská misijní díla z ČR systematicky pomáhají dětem, při evangelizaci a aktivitách šíření víry, bohoslovcům.