Bohoslovecké semináře, kde pomáháme

Představujeme soubor fotografií z bohosloveckých seminářů, kam posíláme finanční pomoc a pomáháme tím ve studiu zdejším kandidátům kněžství. Jak je patrné z fotografií, bohoslovci se podílejí na zajištění běžného chodu semináře. Ve svém volném čase pomáhají na zahradě či na poli, uklízí, pracují v dílnách nebo v kuchyni, starají se o domácí zvířata.

“K hezkým stránkám na semináři patří život v komunitě a přátelství, která mezi námi seminaristy vznikají. Vždy budu rád vzpomínat na atmosféru pomoci a povzbuzování, které na této naší životní cestě panuje. K výzvám na semináři patří celkové zvládnutí seminárních programů, duchovního a akademického života. To vyžaduje vnitřní disciplínu a sebedůvěru. Pomůcek ke studiu se někdy nedostává, zvláště knihy musíme často obtížně shánět.”

z dopisu bohoslovce St. Dominic Seminary, Zambie