Indie

Indie je druhá nejlidnatější země světa, země plná kontrastů a pro Evropany těžko představitelných rozdílů. Je to země, kde křesťané tvoří jen tři procenta populace, ale jejich přítomnost a činnost je dobře patrná. Křesťané jsou za svou službu druhým, zvláště těm nejchudším, v posledních letech napadáni militantními hinduisty, kterým vadí přestup mnoha lidí ke křesťanství a “nabourávání” po staletí tradičního kastovního systému. Možná i právě proto je důležité, aby misijní pomoc v Indii neustávala, ale mohla se dále rozvíjet.

Fotografie v galerii pochází z misijní cesty na indický poloostrov v roce 2001.