Příspěvky se štítkem Oceánie

Jeden dárek navíc pro děti na Papui Nové Guinei


Jeden dárek navíc pro děti na Papui Nové Guinei 2021

“Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní”. (Ef  4,32)

Připravte Jeden dárek navíc a vzpomeňte o letošních Vánocích na ty, kteří to nejvíce potřebují.

Letos podpoříme papuánské děti se zdravotním postižením z diecéze Daru Kinga v Centru St. Gilles, kde jim pomáhají začlenit se mezi zdravé děti. Společně si hrají, učí se číst, psát a počítat. Z vašich darů jim budou zakoupeny psací a sportovní potřeby, vzdělávací materiály a další pomůcky.

Doporučený příspěvek je 850 Kč, darovat však můžete libovolnou částku.

Své vánoční dárky posílejte nejpozději do 31. prosince 2021 na 72540444/2700, VS: 240, do zprávy pro příjemce uveďte: PNG

Zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové účely.

Za jakoukoliv pomoc Vám upřímně děkujeme!

Plakát ke stažení zde: Jeden_darek_navic_2021

Společně s Vámi jsme pomohli ve 22 zemích světa

Naše pomoc putovala do těchto zemí:  RwandaMalawi, Tanzanie, Uganda, Keňa, Zambie, Mosambik, Jižní Súdán, Jihoafrická republika, Kazachstán, Indie, Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny, Pákistán, Sýrie, Papua-Nová Guinea, Samoa, Suriname, Guyana, Paraguay a Peru.

Projekty Papežských misijních děl se zaměřují na pomoc potřebným lidem v chudých zemích při hlásání radostné zvěsti, podpoře kněžského a řeholního dorostu a pomoci chudým a trpícím dětem.

Papežská misijní díla pomáhají:

– v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování
– dětem postiženým, zneužívaným, unášeným, ohroženým a nakaženým onemocněním AIDS
– systematicky pečovat o nejzákladnější potřeby dětí, chránit jejich práva a důstojnost, vychovávat je tak, aby se v dospělosti uměly o sebe postarat
– potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, vyznání či národnost
– formovat křesťanská společenství, ve kterých mohou lidé prožívat svoji víru v pokoji a spravedlnosti
– podporovat a povzbuzovat četná povolání v místních komunitách
– skrze katechetické, vzdělávací, sanitární, charitativní, sociální a život zachraňující projekty
– stavět a udržovat provoz mateřských a základních škol, domovů pro sirotky
– budovat infrastrukturu, stavět a opravovat kaple, řeholní domy, pastorační a vzdělávací centra, kostely a domovy pro seniory
– učit lidi v misiích hospodařit, vést je ke spoluúčasti a respektovat jejich důstojnost
– spolu se stovkami biskupů a mnoha tisíci kněží, řeholníků, katechetů, bohoslovců a laických spolupracovníků zajišťovat v misijních diecézích kvalitní a systematickou péči o nejchudší
– i na místech, kam by se jinak pomoc nedostala, kde domorodci i misionáři nasazují život pro dobro nejpotřebnějších

Za Vaši pomoc jménem všech potřebných v misijních zemích ze srdce děkujeme!