Příspěvky se štítkem Postní doba

Misijní aktivity pro postní dobu 2024

„Nezapomínejme se modlit za sebe navzájem. Modlitba je naše největší síla.“ Papež František

Připoj ruce k modlitbě a doputuj ke kříži

Zveme všechny dospělé, stejně jako děti v rodinách, školách, farnostech a Misijních klubkách, aby v postní době připojily ruce k modlitbě, jejíž námět jsme převzali z modlitby papeže Františka na prstech ruky, a vykonali menší pouť ke kříži ve svém okolí. Děti se mohou zapojit také do doprovodné výtvarné části.

Svatý otec vytvořil před mnoha lety, ještě jako arcibiskup v Argentině, modlitbu pro pět prstů na ruce, jejímž prostřednictvím vybízí, abychom se modlili nejen za sebe, ale i za druhé. Připojme tedy v přípravném čase před Velikonocemi všichni své ruce k této modlitbě. Pomocí prstů na rukou se můžeme v postní době postupně modlit za konkrétní bližní.

Ukažme dětem, a sobě připomeňme, jak jsme skrze Boží lásku spojeni se všemi lidmi a jak velmi nás modlitba posiluje a pomáhá nám milovat ty, které máme kolem sebe, protože Pán Ježíš nás k tomu svým příkladem vyzval.

Modlitební sada obsahuje propagační plakát na nástěnku a modlitbu, včetně vysvětlení symboliky pěti prstů. Každé dítě by mělo mít k dispozici svůj modlitební list. V balíčku materiálů obdržíte také podrobnější instrukce, včetně informací o postní almužně.

 

 

 

Postní misijní modlitbu můžete spojit také s putováním či delší procházkou k nějaké kapličce, Božím mukám či kříži, které máte ve svém okolí.

foto: Martin Strachoň
foto: Martin Strachoň

Zde se můžete sami či společně s dětmi zamyslet nad významem kříže či pokání v lidském životě, připomenout si utrpení a oběť Ježíše Krista, ale také těžký život a sílu víry a modlitby našich předků, kteří nám tyto drobné památky v krajině zanechali. Pomodlete se za vše, co se vám s tímto místem bude vybavovat – za svou zemi, za zachování odkazu našich předků, za mír a ukončení všech probíhajících válek, za umírající, trpící a těžce zkoušené, za nemocné, za všechny své blízké i vzdálené, za posílení víry v rodinách, za vyřešení svárů a konfliktů, za obnovu, vzkříšení… za vše, co se vám spojuje s Kristovou obětí, symbolem kříže a místem, na kterém tato připomínka víry a naděje stojí.

Místa, která v postní době navštívíte, můžete vyfotit a poslat do Národní kanceláře PMD. Zasláním fotografií dáváte souhlas s jejich zveřejněním.

Pokud je kaplička, okolí kříže nebo Božích muk zanedbané, můžete v rámci postní oběti přispět k jeho úpravě či obnově. Ať už se jedná o úklid, vyzdobení nebo o iniciování větší opravy.

Pouť pro děti spojte s drobnými úkoly po cestě, které jim připomenou význam oběti, nepohodlí, překonávání překážek, spolupráce a podpory v nouzi. Inspiraci na misijní aktivity v přírodě najdete v Misijním putování, drobné výzvy zase v kreslených kalendářích, které vydáme 3x ročně. Tyto  úkoly je možné připravit předem a v přírodě pak ukrýt, což výlet obohatí o dobrodružný prvek.

Postní almužna

Budete-li chtít postní almužnu ve formě finančního daru věnovat Papežským misijním dílům, podpoříte kněžská povolání v Ugandě. V semináři St. Paul Kinyamasika aktuálně studuje 238 bohoslovců, kteří jsou v poslední fázi kněžské formace. Váš dar jim pomůže nakoupit více kusů hospodářských zvířat a zajistit si větší ekonomickou a potravinovou soběstačnost: číslo účtu: 72540444/2700 s VS 30, poznámka: Uganda.

Zde si můžete stáhnout plakát a informace k propagaci (při zmenšeném tisku na dvě strany vyrobíte letáček A5)

A4_podpora_Uganda

Ruce modlitby 2024 – propagační text_14_tisk_A5

 

Za všechny, kteří se zapojí do aktivity Ruce modlitby, bude v tomto semináři během velikonočních svátků odsloužena mše svatá.

 

Objednávka

Sadu Ruce modlitby si můžete stáhnout v elektronické podobě nebo objednat vytištěné. Při objednávce tištěných materiálů do poznámky při shrnutí objednávky napište, kolik chcete kusů plakátů A4 a kolik kusů modlitby A5. Plakáty jsou vhodné do tříd nebo na farní nástěnky. Modlitba je určena pro každé dítě.

 

 

 

 

 

Postní misijní kalendář s úkoly 

Pro letošní postní dobu jsme pro děti opět připravili také oblíbený Postní misijní kalendář 2024. Úkoly a výzvy mohou děti plnit od Popeleční středy (14. února) do neděle Zmrtvýchvstání Páně (31. března). Kalendář namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel.

Více informací, jak s kalendářem a dalšími materiály v postní době pracovat, najdete v tomto článku.

Postni_misijni_kalendar_ 2024_web_cernobily

Postni_misijni_kalendar_ 2024_web_barevny

 

Postní misijní kalendář pro děti 2024

Pro letošní postní dobu jsme pro děti opět připravili oblíbený Postní misijní kalendář 2024.

Úkoly a výzvy mohou děti plnit od Popeleční středy (14. února) do neděle Zmrtvýchvstání Páně (31. března).

Kalendář se může stát inspirací pro práci s dětmi doma, ve škole, v Misijním klubku, ve farnosti a každý dospělí může úkoly upravit podle věku dítěte. V postním kalendáři jsou opět připomínány závazky malých misionářů zapojených v Papežském misijním díle dětí, kterými jsou každodenní modlitba za misie, šetření Misijního bonbónku a zapojování do tradičních aktivit Papežských misijních děl, jakým je např. Misijní jarmark. Úkoly lze rozšířit např. o texty nedělních evangelií liturgického cyklu B a přiblížit dětem symboly velikonoční doby. Kalendář namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel.

K práci s Postním misijním kalendářem můžete využít tyto materiály:

Křížovou cestu za děti v misijních zemích

Křížovou cestu pro malé misionáře

Misijní růženec – brožurka

Dále materiály, které najdete v Misijním kinu, na Facebooku Papežských misijních děl, na Youtube missio a na Instagramu PMD

Kalendář je ke stažení v barevné a černobílé verzi.

O Vašem postním snažení nám můžete napsat a poslat fotografie z plnění úkolů, které rádi zveřejníme na Facebooku PMD.

 Přejeme Boží pokoj a požehnání po celou postní čas!

 

Postni_misijni_kalendar_ 2024_web_cernobily

Postni_misijni_kalendar_ 2024_web_barevny

Misijní postní aktivity na rok 2023 pro děti i dospělé

V postní době jsme vyzýváni k tomu, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Zapojte se i letos do misijní postní modlitby spojené s finanční podporou potřebným.

Papežská misijní díla pro vás na postní dobu přichystala hned několik možností, jak se připravit na Velikonoce:

Modlitební materiály i kreslený kalendář si můžete zdarma stáhnout na našem webu, případně si je v Národní kanceláři PMD objednat již vytištěné.  Pro více informací o jednotlivých aktivitách klikněte na jejich náhledové obrázky.

 

Misijní postní modlitbu se můžete modlit sami doma nebo ve společenství, ať už farním či ve své rodině, a to až do Velikonoční neděle 9. dubna 2023.

Další misijní materiály vhodné na velikonoční přípravu najdete v tomto přehledu.

 

Misijní pomoc obětem zemětřesení

V době, kdy začínáme velikonoční přípravy, vás kromě modlitební podpory prosíme také o dar na pomoc syrskému Aleppu. Papežská misijní díla z České republiky tam soustavně pomáhají od roku 2015. Pomoc půjde místní církvi.

Svou postní almužnu můžete posílat na číslo účtu: 72540444/2700 s VS 23 a do poznámky uveďte „Sýrie“.

Za všechny, kteří věnují finanční dar nebo modlitbu, bude během velikonočních svátků odsloužena mše svatá v keňském semináři St. Matthias Mulumba Tindinyo.

propagační letáček ke stažení:  Plakat-postni-Syrie-tisk

 

„Vy, dobrovolníci, jste silou církve. Jste rozměrem poslání církve, protože do ní se svou dobrovolnou prací přicházíte a udržujete její činnost.
Nebojte se. Děkujeme vám za vaši štědrost a velkorysost. Kéž vám Bůh žehná a prosím, modlete se za mě.“

 (Papež František k Mezinárodnímu dni dobrovolníků, 5. prosince 2022)

 

 

 

 

 

Misijní postní modlitba – s Nejsvětější Tváří

Již potřetí vás v postní době zveme k přípravám na Velikonoce prostřednictvím misijní modlitební aktivity spojené s dobrým skutkem. Pro rok 2023 jsme připravili sérii modliteb k uctění Nejsvětější Tváře, doprovodná postní almužna bude věnována na pomoc Sýrii, kterou, stejně jako Turecko, postihlo začátkem února ničivé zemětřesení s desítkami tisíc obětí.

 

Postní pobožnost si buď můžete sami stáhnout jako pdf soubor nebo si ji vytištěnou objednat v Národní kanceláři, případně si ji nejprve prohlédnout online.

 

Modlitební sadu tvoří:

  • obrázek Nejsvětější Tváře vytištěný na pevnějším papíře
  • modlitební texty
  • plakát s informacemi o misijní postní modlitbě a finanční podpoře pro syrské město Aleppo

K této sadě si můžete doobjednat také misijní svíčku, která je vhodným doplňkem postní kontemplace.

 

 

 

 

 

Misijní postní modlitbu se můžete modlit sami doma nebo ve společenství, ať už farním nebo ve své rodině, a to až do Velikonoční neděle 9. dubna 2023.

K misijní modlitbě v postní době přizvěte také své děti, připravili jsme pro ně samostatnou aktivitu nazvanou Ruce naděje a pro nejmenší děti ilustrovaný kalendář s úkoly.

Další misijní materiály vhodné na velikonoční přípravu najdete v tomto přehledu.

Misijní pomoc obětem zemětřesení

V době, kdy začínáme velikonoční přípravy, vás kromě modlitební podpory prosíme také o dar na pomoc syrskému Aleppu. Papežská misijní díla z České republiky tam soustavně pomáhají od roku 2015. Pomoc půjde místní církvi.

Svou postní almužnu můžete posílat na číslo účtu: 72540444/2700 s VS 23 a do poznámky uveďte „Sýrie“.

Za všechny, kteří věnují finanční dar nebo modlitbu, bude během velikonočních svátků odsloužena mše svatá v keňském semináři St. Matthias Mulumba Tindinyo.

propagační letáček ke stažení:  Plakat-postni-Syrie-tisk

 

„Vy, dobrovolníci, jste silou církve. Jste rozměrem poslání církve, protože do ní se svou dobrovolnou prací přicházíte a udržujete její činnost.
Nebojte se. Děkujeme vám za vaši štědrost a velkorysost. Kéž vám Bůh žehná a prosím, modlete se za mě.“

 (Papež František k Mezinárodnímu dni dobrovolníků, 5. prosince 2022)

 

Ruce naděje – postní modlitba z mír

Papežské misijní dílo dětí zve děti a mládež v České republice, aby se během postního období modlily za mír ve světě a zapojily se tím do misijní postní modlitební a zároveň výtvarné aktivity Ruce naděje s podtitulem Přilož ruku k míru.

Symbolicky na plakátu zveřejňujeme také kresbu ruky papeže Františka. Obkreslil ji bruselský biskup Jean Kockerols během návštěvy belgických biskupů v Římě. Obrys ruky papeže Františka bude součástí uměleckého díla pro metro v Bruselu.

Papež František nás neustále prosí, abychom se modlili především za Ukrajinu, ale přidáváme k ní ještě země, které připomněl o Vánocích: Etiopii, Sýrii, Libanon, Jemen, Myanmar a Írán. Vzhledem k aktuální situaci v Turecku a Sýrii je možné připojit také modlitbu za oběti zemětřesení a všechny, kteří zde pomáhají.

Pozvat děti k modlitbě mohou kněží, rodiče, animátoři či katecheté. Výzva je tedy adresovaná farnostem, školám a rodinám.

Do aktivity děti zapojíte tak, že si pořídíte modlitební sadu a dohodnete si čas pravidelné společné modlitby během postní doby. V roce 2023 je to období od Popeleční středy 22. února do Velikonoční neděle 9. dubna.

Můžete je přizvat také k doprovodné výtvarné části, která je popsána níže, a postní almužně na podporu Sýrie.

Modlitební sadu tvoří:

  • text modlitby (2 strany formátu A5) – pro společnou modlitbu je vhodné, aby každé dítě mělo k dispozici svůj text
  • plakát k vyvěšení na farní nebo školní nástěnku
  • informace o tom, jak se do aktivity zapojit

Vše si můžete buď sami stáhnout ve formě pdf nebo objednat tištěnou verzi v Národní kanceláři. Sada obsahuje 1 ks plakátu a 1 ks modlitby, pokud chcete více modlitebních textů a méně plakátů, uveďte to v objednávce. Modlitby si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

 

Kromě modlitby se děti mohou zapojit také do výtvarné části:

A to tak, že obkreslí svoji ruku (nejlépe na papír formátu A5), napíšou do ní své křestní jméno a libovolně ji vybarví. Pokud máte více dětí, obrázky jejich rukou spojte, následně vyfoťte a pošlete do Národní kanceláře PMD. Lze zaslat nejen fotografie, ale také zprávu o vaší aktivitě. Se zasláním zpráv a fotografií dáváte zároveň souhlas s jejich případným zveřejněním. Ze všech rukou bude vytvořen velký symbolický plakát Ruce naděje.

Fotografie a zprávy zašlete na adresu:

Ilustrovaný Misijní postní kalendář

Menší děti můžete na Velikonoce připravovat pomocí našeho tradičního ilustrovaného postního misijního kalendáře.

Pro více informací a stažení souborů klikněte na obrázek.

 

 

 

 

 

Misijní postní modlitba k uctění Nejsvětější Tváře

Dospělým a starším dětem pro postní období roku 2023 nabízíme pobožnost k uctění Nejsvětější Tváře.

Pro více informací klikněte na obrázek.

 

 

 

 

Další misijní materiály vhodné na velikonoční přípravu najdete v tomto přehledu.

 

 

„Ježíš a jeho Matka Maria si často vybírají děti a dávají jim důležité úkoly pro život církve a lidstva.

Jakou obrovskou sílu má modlitba dětí!“

(Papež Jan Pavel II., Dopis dětem, 13. prosince 1994)

 

 

 

„Vy, dobrovolníci, jste silou církve. Jste rozměrem poslání církve, protože do ní se svou dobrovolnou prací přicházíte a udržujete její činnost.
Nebojte se. Děkujeme vám za vaši štědrost a velkorysost. Kéž vám Bůh žehná a prosím, modlete se za mě.“

 (Papež František k Mezinárodnímu dni dobrovolníků, 5. prosince 2022)

 

 

Postní misijní kalendář pro děti 2023

Pro postní dobu, která začíná Popeleční středou 22. února 2023, jsme opět připravili oblíbený Postní misijní kalendář pro děti.

Je tentokrát trochu jiný a provede děti postním časem až do Velikonočního pondělí 10. dubna 2023. Chceme, aby se malí misionáři co nejlépe a co nejintenzivněji připravili na slavení největších křesťanských svátků, jimiž jsou Velikonoce.

Kalendář je vhodný pro práci s dětmi v rodině, v hodinách náboženství, v Misijním klubku, ve farnosti a každý dospělí může jednotlivé úkoly upravit podle potřeby a věku dítěte. Jsou zde opět připomínány závazky mladých misionářů zapojených v Papežském misijním díle dětí, kterými jsou každodenní modlitba za misie, šetření Misijního bonbónku a zapojování do tradičních aktivit Papežských misijních děl, jakým je např. Misijní jarmark. Dětem můžete úkoly rozšířit i o texty nedělních evangelií liturgického cyklu A a pohovořit s dětmi o symbolech velikonoční doby.
K práci s Postním misijním kalendářem můžete využít tyto materiályKřížovou cestu za děti v misijních zemíchKřížovou cestu pro malé misionářeMisijní růženec – brožurka.

Dále materiály, myšlenky, katecheze papeže Františka a misijní filmy v Misijním kinu zde, na Facebooku Papežských misijních děl a Youtube missio.

Kalendář namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel a je ke stažení v barevné a černobílé verzi.

 O postním snažení dětí nám napište a pošlete fotografie, rádi je zveřejníme.

Přejeme Vám požehnanou postní dobu!

Postni_misijni_kalendar_2023_colourPostni_misijni_kalendar_2023_cb

Postní doba s Papežskými misijními díly

V postní době jsme vyzýváni, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Papežská misijní díla pro vás každoročně vydávají kontemplativní misijní materiály, které vám i vašim dětem mohou pomoci s duchovní přípravou na období Velikonoc. Níže je uveden jejich přehled.

Misijní postní modlitební aktivita je vždy spojena také s finanční podporou potřebným.

V roce 2023 postní almužna podpoří oběti ničivého zemětřesení v syrském Aleppu. Pro více informací rozklikněte náhledový obrázek plakátu.

 

 

Misijní postní aktivity pro rok 2023:

pro dospělé pobožnost k uctění Nejsvětější Tváře

pro děti modlitba za mír, nazvaná Ruce naděje

pro nejmenší děti kreslený postní misijní kalendář

 

Pobožnost k uctění nejsvětější Tváře

Modlitební sada obsahuje obrázek Nejsvětější Tváře, modlitební texty a plakát s informacemi o misijní postní modlitbě a finanční podpoře pro syrské město Aleppo.

Podrobnější informace o aktivitě získáte také kliknutím na obrázek nebo zde.

Materiál si můžete stáhnout ve formátu v pdf, nebo prohlížet online, případně si v Národní kanceláři objednat tištěnou verzi.

 

Ruce naděje aneb Přilož ruku k míru

(postní aktivita pro děti)

Podrobnější informace o aktivitě získáte také kliknutím na obrázek nebo zde.

Papežské misijní dílo dětí zve děti a mládež v České republice, aby se během postního období modlily za mír ve světě. Papež František nás neustále prosí, abychom se modlili především za Ukrajinu, ale přidáváme k ní ještě země, v nichž se také válčí, a které připomněl o Vánocích: Etiopii, Sýrii, Libanon, Jemen, Myanmar a Írán. Vzhledem k aktuální situaci v Turecku a Sýrii je možné připojit také modlitbu za oběti zemětřesení a všechny, kteří zde pomáhají.

Kromě modlitby se děti mohou zapojit také do výtvarné části:

A to tak, že obkreslí svoji ruku (nejlépe na papír formátu A5), napíšou do ní své křestní jméno a libovolně ji vybarví. Pokud máte více dětí, obrázky jejich rukou spojte, následně vyfoťte a pošlete do Národní kanceláře PMD. Lze zaslat nejen fotografie, ale také zprávu o vaší aktivitě. Se zasláním zpráv a fotografií dáváte zároveň souhlas s jejich případným zveřejněním. Ze všech rukou bude vytvořen velký symbolický plakát Ruce naděje. Fotografie a zprávy zašlete na adresu:

Modlitební sada Ruce naděje obsahuje plakát o aktivitě k vyvěšení na nástěnku, modlitební text a plakát s informacemi o misijní postní modlitbě a finanční podpoře pro syrské město Aleppo.

Materiál si můžete stáhnout ve formátu v pdf, nebo prohlížet online, případně si v Národní kanceláři objednat tištěnou verzi.

 

 

Kreslený postní misijní kalendář

Postni_misijni_kalendar_2023_cb

Postni_misijni_kalendar_2023_colour

 

 

Další misijní postní aktivity a modlitby

 

Křížová cesta s Pauline

(Misijní postní modlitba pro rok 2022)

Rok 2022 se nesl v duchu oslav 200. výročí oficiálního založení Papežských misijních děl a 400. výročí založení Kongregace pro evangelizaci národů. Zároveň byl spojený také s Pauline Jaricot, zakladatelkou Díla šíření víry a Společenství živého růžence. V lednu 2022 uplynulo 160 let od jejího úmrtí a 22. května 2022 proběhlo v jejím rodném Lyonu blahořečení. Právě u této příležitosti vydala Papežská misijní díla Křížovou cestu s Pauline, kterou nás provádí tato křehká dívka, o níž její přítel svatý Jean Baptiste Vianney prohlásil, že nese těžký kříž s velikou láskou.

Podrobnější informace získáte kliknutím na obrázek nebo zde.

Pobožnost Klanění před křížem

(Misijní postní modlitba pro rok 2021) 

V roce 2021 jsme připravili první Misijní postní modlitbu s almužnou. Nesla se v duchu slov, kterými Bůh volal svatého Františka z Assisi, když se modlil v kostelíku sv. Damiána: “Jdi a obnov můj dům a získávej lid!“ a reagovala mimo jiné také na pandemickou dobu a omezení společenského života, která tehdy panovala.

Podrobnější informace získáte kliknutím na obrázek nebo zde.

Misijní křížové cesty

V postní době můžete využít také několik druhů modliteb křížové cesty. Všechny si lze objednat v Misijním katalogu materiálů.

Misijní křížová cesta za děti v misijních zemích

Křížová cesta Tomáše Velzla

 

 

 

Misijní postní modlitba – s Pauline Jaricot

V postní době jsme vyzýváni, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Papežská misijní díla vám opět nabízejí možnost zapojit se do postní modlitební aktivity spojené s  dobrým skutkem.

V letošním roce se jedná o křížovou cestu, kterou můžeme projít společně s Pauline Jaricot, zakladatelkou Díla šíření víry, jež bude v květnu 2022 blahořečena. Modlitební aktivita pro letošní rok se nese v duchu slov Jeana Maria Vianneye:

„Dobrotivý Bůh zajišťuje často největší dary v klenotnici nebe porozuměním křížové cestě;
láskou ke zkouškám a utrpení.“

Svatý farář arský byl totiž dlouholetým blízkým přítelem Pauline Jaricot, a byl to také on, kdo ji uvedl do mystiky kříže, když jí vysvětloval, že kdo se pokouší kříži uniknout,  bude  svým břemenem utisknut, ale kdo jej v lásce přijme, déle již netrpí. Pauline tato slova ve svém životě naplnila bezezbytku, takže Jean Maria Vianney o ní později prohlásil: „Znám jednu osobu, která nese těžký kříž a nese ho s velikou láskou. Je to slečna Jaricot.“

Křížová cesta s Pauline Jaricot

Přestože se Pauline narodila do bohaté rodiny, zemřela ve velké chudobě. Ač byla přirozeně marnivá,  během jednoho kázání pochopila, že víc než lidem by se měla snažit zalíbit Bohu. Navzdory nemocem a protivenstvím, které jí po celý život komplikovaly její plány, se zapáleně snažila naplnit vše, k čemu se cítila být povolána. A přestože iniciovala a finančně podporovala mnoho ušlechtilých sociálních i duchovních aktivit, konec života prožila v hanbě, ponížení a zapomenutí. Když umírala, netušila nic o tom, jak velké a celosvětové dílo po sobě ve skutečnosti zanechává a že její dílo i její odkaz přetrvají stovky let…

Nechme se inspirovat jejím životem. Provázet křížovou cestou nás budou úryvky z jejího deníku, který si začala psát na přání svého duchovního otce P. Würtze, vikáře farnosti Saint-Nizier v Lyonu, mezi svým 17. až 20. rokem jako Příběh mého života. Měla si „znovu přečíst svůj život“ a uvědomit si silné okamžiky své existence, rozpoznat Boží působení ve svém životě a zároveň pochopit působení Ducha Božího. Píše ho tedy prakticky na začátku svého bohatého života, ale už se v něm odráží hloubka jejího vztahu k Bohu i podstatné momenty jejího povolání.

Jak se do postní modlitební aktivity zapojit?

Modlit se můžeme sami doma nebo ve společenství, ať už farním nebo ve své rodině, a to až do Neděle Božího milosrdenství 22. dubna 2022, kdy i my jsme jsme vyzýváni k milosrdenství.

 

Využijte k postní kontemplaci text v elektronické podobě.

Máte na výběr mezi stažením pdf souboru, který si můžete případně sami vytisknout

 

 

nebo zvolte jednorázové prohlížení v listovací online podobě

 

Lze si objednat Křížovou cestu i v tištěné podobě

Po přijetí objednávky vám bude poštou zaslána brožurka Křížová cesta s Pauline společně s informacemi o misijním projektu, který je s touto aktivitou spojený. Počet výtisků je však omezený, proto prosíme, abyste dávali přednost spíše elektronické podobě, pokud máte mobilní zařízení, kde lze dokumenty dobře zobrazit.

 

Podpořte dílo Pauline Jaricot

Během postu lze odkládat finanční příspěvky za požitky, které si v této době odřekneme,  a následně je můžeme věnovat na projekty Papežského misijního díla šíření víry, které Pauline před dvěma sty lety založila. Nyní můžete konkrétně podpořit vytvoření zázemí pro paraguayské katechisty, misionáře a farníky, které jim ulehčí jejich evangelizační a pastorační práci. Více informací o aktuálních projektech Díla šíření víry v Paraguayi.

 

Mysleme tedy v postní době na všechny, kteří nemají štěstí na dobré životní podmínky a žijí v neúrodných a chudých oblastech,

a zároveň touží žít křesťanské hodnoty.

Podpořme ty, kdo se statečně snaží nést svůj úděl a nerezignovali na jeho tíhu.

Spojme se společně se svými bratry a sestrami v modlitbě a podpořme jejich úsilí také finančním darem.

Číslo účtu PMD: 72540444/2700, variabilní symbol 10, do poznámky „Paraguay“

VYPROŠUJEME VÁM POŽEHNANÝ ČAS POSTNÍ DOBY.

 

 

Projekty šíření víry v Paraguayi

  V postní době jsme vyzýváni, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Papežská misijní díla vám pro období od 2. března do 22. dubna nabízejí možnost zapojit se do postní modlitební aktivity, spojené s podporou projektů Papežského misijního díla šíření víry, u jehož zrodu stála mladá francouzská dívka Pauline Jaricot.

Papežské misijní dílo šíření víry (PMD ŠV)

koordinuje misijní aktivity katolické církve na všech kontinentech a novým diecézím tak pomáhá stávat se soběstačnými. Podílí se na katechetických, vzdělávacích, charitativních a sociálních projektech. Podporuje stavby a opravy kostelů a dalších církevních budov, katechetických a vzdělávacích center, nemocnic, domovů pro přestárlé kněze a řeholníky, a dalších. Z příspěvků tohoto díla se podporují také pastorační a katechetické programy, stejně jako budování zázemí v jednotlivých farnostech.

Podpora pro katechisty, misionáře a křesťanské komunity

Nyní můžete konkrétně podpořit paraguayské katechisty, misionáře a farníky při vytvoření zázemí, které jim ulehčí jejich evangelizační a pastorační práci. Katechista je laik, který svůj život nabídl církvi pro službu v odlehlých misijních oblastech, kde zastupuje chybějícího kněze, a zároveň ostatním věřícím ukazuje, jak naplno žít evangelium. Z příspěvků bude dále financována formace misionářů, nákup biblí a vzdělávacích materiálů, ale také výstavba vodovodního zařízení v paraguayské farnosti Campo-Aceval, které umožní místním lidem zachytávat dešťovou vodu a dělat si tak zásoby na období sucha. Křesťanská komunita se nachází 465 km od Asunciónu a je s okolím spojena nábřežní silnicí, která je po období dešťů a sucha ve velmi špatném stavu. Obyvatelé se věnují práci na farmách, v téměř otrockých podmínkách. Takto žije mnoho většinou domorodých rodin, které musí pro pitnou vodu urazit velké vzdálenosti a dělat si zásobu na dny nouze. V cisterně se uchová letní dešťová voda, která se bude v době sucha přivádět do vesnice potrubím.

Mysleme tedy v postní době na všechny, kteří nemají štěstí na dobré životní podmínky a žijí v neúrodných a chudých oblastech, a zároveň touží žít křesťanské hodnoty.
Podpořme ty, kdo se statečně snaží nést svůj úděl a nerezignovali na jeho tíhu.
Spojme se společně se svými bratry a sestrami v modlitbě a podpořme jejich úsilí také finančním darem.

Číslo účtu PMD: 72540444/2700, variabilní symbol 10, do poznámky „Paraguay“

Finanční prostředky na projekty tohoto díla pocházejí převážně ze sbírek Misijní neděle, která probíhá vždy předposlední říjnovou neděli ve všech katolických kostelech po celém světě. Na Papežské misijní dílo šíření víry lze přispět i kdykoliv během roku. Důležitou součástí projektů je vždy (alespoň minimální) spoluúčast místní diecéze, farnosti, komunity. Příjemci pomoci tak postupně přebírají zodpovědnost za rozvoj svého křesťanského společenství. Druhým významným aspektem je solidarita – při sbírce na Misijní neděli přispívají dle svých možností i chudí lidé a dělí se tak o své málo s dalšími potřebnými.

 

Srdečně za vaši štědrost děkujeme!

Velký seminář sv. Dominika v zambijské Lusace

V postní době jsme vyzýváni, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Papežská misijní díla vám pro období od 17. února do 3. dubna nabízejí možnost zapojit se do postní modlitební aktivity, spojené s podporou mladých kněží a bohoslovců v Zambii.

Kněz je pro mnoho nemocných či zoufalých lidí první osobou, na kterou se v misiích obracejí. Při krizových situacích hledají prvotní naději, útěchu a jistotu právě u řeholníků a kněží. Mysleme v postní době na bohoslovce, kteří se rozhodli přinášet Krista trpícím a přehlíženým. Spojme se s nimi v modlitbě a podpořme jejich úsilí také finančním darem, který jim umožní další studium.

Také Amis Mushima byl Kristem povolán k této službě…

…volání uposlechl a vydal se na dráhu duchovního pastýře, přestože jeho výchozí podmínky nebyly příznivé. Je nejmladším z devíti dětí chudého rolníka, ale dva bratry i matku už ztratil. Otec se snaží obdělávat malé neúrodné pole a pěstovat na něm kukuřici, protože ta je v Zambii hlavním zdrojem obživy. Přesto si kukuřičnou kaši a trochu zeleniny mohou dopřát jen jednou až dvakrát denně.

Nebýt podpory dobrých lidí, nemohl by Amis dokončit ani střední školu. Ze všech sourozenců jsou jen dva, kterým se to podařilo. Uvědomil si, jak je důležité být potřebným nablízku. Díky finanční podpoře mecenášů si udělal kurz a začal se věnovat psychologickému a sociálnímu poradenství. Odtud zbýval jen krůček k rozhodnutí stát se knězem. Už má za sebou téměř polovinu studijní cesty, nyní ho čeká pětiletá kněžská formace ve Velkém semináři sv. Dominika.

Vzdělávání diecézního katolického duchovenstva v Zambii trvá 8 let

Po úvodním spirituálním roku v propedeutickém semináři studenti pokračují ve tříletém studiu filosofie v Malém semináři sv. Augustina v Mpimě a až potom mohou studovat ve velkém semináři sv. Dominika, kde je kromě standardního čtyřletého kněžského studia čeká ještě roční pastorační praxe v diecézi, odkud pocházejí. V roce 2020 zde studovalo asi 170 seminaristů, personál semináře tvoří 15 lidí. Roční rozpočet na provoz semináře se pohybuje kolem 180 tisíc dolarů. Jednu třetinu nákladů financuje Papežské misijní dílo Petra apoštola, a to především dary z České republiky. Ty sem putují pravidelně už od roku 2009. Zbytek potřebných prostředků si musí seminář obstarat z jiných zdrojů. Důležitá je proto snaha o soběstačnost. Seminář si pěstuje vlastní zeleninu a chová hospodářská zvířata. Každý student se musí na chodu podílet vlastní prací, což se mu hodí i pro budoucí působení ve farnosti. Prodej potravinových přebytků a vlastních výrobků, například kněžských ornátů, jsou dalším důležitým zdrojem příjmu semináře. Na studium připsívají také jednotlivé diecéze, některé však žádají rodiče seminaristů, aby se také podíleli na školném.

Mnoho potřeb má jak seminář, tak jednotliví studenti

Vzhledem k tomu, že pocházejí z různých poměrů, začíná to u těch nejchudobnějších třeba i běžnými potravinami, mýdlem na koupání i praní, zubní pastou… Ti lépe situovaní si tohle všechno z domova přinesou, ale už nemají na počítač, který se v dnešní době stává nutností i ve třetím světě.  Seminář studentům z prostředků diecézí vyplácí na jeden semestr kapesné ve výši 200 zambijských kwach (ZMK), což je v přepočtu asi 200 korun.  S tím si musí vystačit po celých pět měsíců. Jen pro představu – bochník chleba stojí asi 12 ZMK, nový průměrně výkonný přenosný počítač je v podobné cenové relaci jako u nás, tedy 12–18 000 ZMK. Motorová sekačka na trávu stojí kolem deseti tisíc kwach, internetové připojení pro celý seminář asi 15 tisíc kwach…

Pandemie přišla v březnu 2020 také do Zambie

…a ovlivnila tamní život stejně jako všude jinde. Na virové onemocnění zemřel biskup, mnoho kněží, řeholníků i laiků. Seminář musel být opakovaně na několik měsíců uzavřen. Dále bylo nutné odložit také plánovaná kněžská a jáhenská svěcení, stejně jako najít nové formy duchovní i lidské formace. Právě díky ní se stává kněz pro místní obyvatele velkou autoritou, inspirací a mnohdy také poslední záchranou. Víc kněží znamená i větší podporu potřebným přímo na místě  Opatření a izolace však ovlivňují také samotnou cestu kněžského povolání. Jak ale udržovat spirituální a pastorační formaci, když se musíme jeden druhému vyhýbat, abychom nerozšiřovali nákazu? Jak pokračovat v samotném studiu? Amis, stejně jako jeho spolužák Humprey, George a mnozí další, nemají žádnou vlastní výpočetní techniku a seminář proto nemůže poskytovat vzdělání distanční formou.

Mysleme v postní době na bohoslovce, kteří se rozhodli přinášet Krista trpícím a přehlíženým. Spojme se s nimi v modlitbě a podpořme jejich úsilí také finančním darem, který jim umožní další studium.

Číslo účtu PMD: 72540444/2700, variabilní symbol 30, do poznámky „Zambie“

 

V roce 2018 oslavil seminář 40. výročí založení, u jehož příležitosti byl natočen také původní zambijský dokument, z něhož vám nabízíme krátkou ukázku.

 

Plakát ke stažení