Misijní postní aktivity na rok 2023 pro děti i dospělé

V postní době jsme vyzýváni k tomu, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Zapojte se i letos do misijní postní modlitby spojené s finanční podporou potřebným.

Papežská misijní díla pro vás na postní dobu přichystala hned několik možností, jak se připravit na Velikonoce:

Modlitební materiály i kreslený kalendář si můžete zdarma stáhnout na našem webu, případně si je v Národní kanceláři PMD objednat již vytištěné.  Pro více informací o jednotlivých aktivitách klikněte na jejich náhledové obrázky.

 

Misijní postní modlitbu se můžete modlit sami doma nebo ve společenství, ať už farním či ve své rodině, a to až do Velikonoční neděle 9. dubna 2023.

Další misijní materiály vhodné na velikonoční přípravu najdete v tomto přehledu.

 

Misijní pomoc obětem zemětřesení

V době, kdy začínáme velikonoční přípravy, vás kromě modlitební podpory prosíme také o dar na pomoc syrskému Aleppu. Papežská misijní díla z České republiky tam soustavně pomáhají od roku 2015. Pomoc půjde místní církvi.

Svou postní almužnu můžete posílat na číslo účtu: 72540444/2700 s VS 23 a do poznámky uveďte „Sýrie“.

Za všechny, kteří věnují finanční dar nebo modlitbu, bude během velikonočních svátků odsloužena mše svatá v keňském semináři St. Matthias Mulumba Tindinyo.

propagační letáček ke stažení:  Plakat-postni-Syrie-tisk

 

„Vy, dobrovolníci, jste silou církve. Jste rozměrem poslání církve, protože do ní se svou dobrovolnou prací přicházíte a udržujete její činnost.
Nebojte se. Děkujeme vám za vaši štědrost a velkorysost. Kéž vám Bůh žehná a prosím, modlete se za mě.“

 (Papež František k Mezinárodnímu dni dobrovolníků, 5. prosince 2022)