Příspěvky se štítkem Modlitba

Misijní májová pobožnost pro dospělé i pro děti

Na květen jsme pro vás i vaše děti připravili misijní pobožnost k uctění Panny Marie.

Misijní materiál pro dospělé i děti nabízíme ke stažení v elektronické verzi v rámci jednoho balíčku.

Dospělým je určena májová pobožnost spojená s rozjímáním nad obrazem Panny Marie z Kibeho

Rwandské město Kibeho je jediným uznaným místem zjevení Panny Marie na africkém kontinentu. Boží Matka se zde zjevovala třem středoškolačkám v letech 1981 až 1989. Představila se jim jako Nyina wa Jambo, tedy Matka Slova, a ve svých zjeveních vyzývala k obrácení, pokání, následování Božích zákonů a zdůrazňovala modlitbu růžence k Sedmibolestné Panně Marii. Výzva ke změně života byla později interpretována jako varování před genocidou, která nastala v roce 1994 a při které přišlo o život více než milion obyvatel Rwandy.

Jak a kde se modlit

Pobožnost je k dispozici v elektronické verzi. Tvoří ji vysvětlující text s modlitbou a obrázek Panny Marie z Kibeho, doplněný o stěžejní body jejího poselství.

Jak často se budete chtít modlit, záleží na vás.  Stejně tak, zda budete sami doma nebo ve společenství. Přizvat ke společné modlitbě blízké či známé a modlit se společně v rozkvetlé přírodě nebo v kapli může posílit váš duchovní prožitek. Speciální příležitost modlit se litanie venku se nabízí především v neděli nebo během volných a víkendových dní. Pokud navštívíte nová místa a kaple, budeme rádi, pokud se s námi o ně podělíte. Využít k tomu lze i poutní místa, která jsme pro vás vybrali, když jsme společně putovali k Panně Marii (klikněte na mapku a zobrazí se vám seznam mariánských poutních míst v jednotlivých diecézích).

Pro děti jsme připravili tvořivou modlitební aktivitu s názvem Májové květinky

Během měsíce května mohou pro Pannu Marii chystat louku pestrobarevných květin prostřednictvím modlitby zkrácené verze Loretánských litanií. Modlitební karta obsahuje také omalovánku, takže když za každou modlitbu vybarví jednu luční květinu, uvidí, jak rozkvétá louka pro Pannu Marii, a tím skrze modlitbu také celý svět.

Jak a kde se modlit

Pobožnost je k dispozici v elektronické verzi. Tvoří ji omalovánka a modlitební text.

Jak často se s dětmi budete chtít modlit, záleží na vás – k častější modlitbě je může motivovat postupně rozkvétající louka, když si za každý den modlitby vybarví jednu květinu na omalovánce.

 

 

 

 

Misijní postní aktivity na rok 2023 pro děti i dospělé

V postní době jsme vyzýváni k tomu, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Zapojte se i letos do misijní postní modlitby spojené s finanční podporou potřebným.

Papežská misijní díla pro vás na postní dobu přichystala hned několik možností, jak se připravit na Velikonoce:

Modlitební materiály i kreslený kalendář si můžete zdarma stáhnout na našem webu, případně si je v Národní kanceláři PMD objednat již vytištěné.  Pro více informací o jednotlivých aktivitách klikněte na jejich náhledové obrázky.

 

Misijní postní modlitbu se můžete modlit sami doma nebo ve společenství, ať už farním či ve své rodině, a to až do Velikonoční neděle 9. dubna 2023.

Další misijní materiály vhodné na velikonoční přípravu najdete v tomto přehledu.

 

Misijní pomoc obětem zemětřesení

V době, kdy začínáme velikonoční přípravy, vás kromě modlitební podpory prosíme také o dar na pomoc syrskému Aleppu. Papežská misijní díla z České republiky tam soustavně pomáhají od roku 2015. Pomoc půjde místní církvi.

Svou postní almužnu můžete posílat na číslo účtu: 72540444/2700 s VS 23 a do poznámky uveďte „Sýrie“.

Za všechny, kteří věnují finanční dar nebo modlitbu, bude během velikonočních svátků odsloužena mše svatá v keňském semináři St. Matthias Mulumba Tindinyo.

propagační letáček ke stažení:  Plakat-postni-Syrie-tisk

 

„Vy, dobrovolníci, jste silou církve. Jste rozměrem poslání církve, protože do ní se svou dobrovolnou prací přicházíte a udržujete její činnost.
Nebojte se. Děkujeme vám za vaši štědrost a velkorysost. Kéž vám Bůh žehná a prosím, modlete se za mě.“

 (Papež František k Mezinárodnímu dni dobrovolníků, 5. prosince 2022)

 

 

 

 

 

Misijní postní modlitba – s Nejsvětější Tváří

Již potřetí vás v postní době zveme k přípravám na Velikonoce prostřednictvím misijní modlitební aktivity spojené s dobrým skutkem. Pro rok 2023 jsme připravili sérii modliteb k uctění Nejsvětější Tváře, doprovodná postní almužna bude věnována na pomoc Sýrii, kterou, stejně jako Turecko, postihlo začátkem února ničivé zemětřesení s desítkami tisíc obětí.

 

Postní pobožnost si buď můžete sami stáhnout jako pdf soubor nebo si ji vytištěnou objednat v Národní kanceláři, případně si ji nejprve prohlédnout online.

 

Modlitební sadu tvoří:

 • obrázek Nejsvětější Tváře vytištěný na pevnějším papíře
 • modlitební texty
 • plakát s informacemi o misijní postní modlitbě a finanční podpoře pro syrské město Aleppo

K této sadě si můžete doobjednat také misijní svíčku, která je vhodným doplňkem postní kontemplace.

 

 

 

 

 

Misijní postní modlitbu se můžete modlit sami doma nebo ve společenství, ať už farním nebo ve své rodině, a to až do Velikonoční neděle 9. dubna 2023.

K misijní modlitbě v postní době přizvěte také své děti, připravili jsme pro ně samostatnou aktivitu nazvanou Ruce naděje a pro nejmenší děti ilustrovaný kalendář s úkoly.

Další misijní materiály vhodné na velikonoční přípravu najdete v tomto přehledu.

Misijní pomoc obětem zemětřesení

V době, kdy začínáme velikonoční přípravy, vás kromě modlitební podpory prosíme také o dar na pomoc syrskému Aleppu. Papežská misijní díla z České republiky tam soustavně pomáhají od roku 2015. Pomoc půjde místní církvi.

Svou postní almužnu můžete posílat na číslo účtu: 72540444/2700 s VS 23 a do poznámky uveďte „Sýrie“.

Za všechny, kteří věnují finanční dar nebo modlitbu, bude během velikonočních svátků odsloužena mše svatá v keňském semináři St. Matthias Mulumba Tindinyo.

propagační letáček ke stažení:  Plakat-postni-Syrie-tisk

 

„Vy, dobrovolníci, jste silou církve. Jste rozměrem poslání církve, protože do ní se svou dobrovolnou prací přicházíte a udržujete její činnost.
Nebojte se. Děkujeme vám za vaši štědrost a velkorysost. Kéž vám Bůh žehná a prosím, modlete se za mě.“

 (Papež František k Mezinárodnímu dni dobrovolníků, 5. prosince 2022)

 

Ruce naděje – postní modlitba z mír

Papežské misijní dílo dětí zve děti a mládež v České republice, aby se během postního období modlily za mír ve světě a zapojily se tím do misijní postní modlitební a zároveň výtvarné aktivity Ruce naděje s podtitulem Přilož ruku k míru.

Symbolicky na plakátu zveřejňujeme také kresbu ruky papeže Františka. Obkreslil ji bruselský biskup Jean Kockerols během návštěvy belgických biskupů v Římě. Obrys ruky papeže Františka bude součástí uměleckého díla pro metro v Bruselu.

Papež František nás neustále prosí, abychom se modlili především za Ukrajinu, ale přidáváme k ní ještě země, které připomněl o Vánocích: Etiopii, Sýrii, Libanon, Jemen, Myanmar a Írán. Vzhledem k aktuální situaci v Turecku a Sýrii je možné připojit také modlitbu za oběti zemětřesení a všechny, kteří zde pomáhají.

Pozvat děti k modlitbě mohou kněží, rodiče, animátoři či katecheté. Výzva je tedy adresovaná farnostem, školám a rodinám.

Do aktivity děti zapojíte tak, že si pořídíte modlitební sadu a dohodnete si čas pravidelné společné modlitby během postní doby. V roce 2023 je to období od Popeleční středy 22. února do Velikonoční neděle 9. dubna.

Můžete je přizvat také k doprovodné výtvarné části, která je popsána níže, a postní almužně na podporu Sýrie.

Modlitební sadu tvoří:

 • text modlitby (2 strany formátu A5) – pro společnou modlitbu je vhodné, aby každé dítě mělo k dispozici svůj text
 • plakát k vyvěšení na farní nebo školní nástěnku
 • informace o tom, jak se do aktivity zapojit

Vše si můžete buď sami stáhnout ve formě pdf nebo objednat tištěnou verzi v Národní kanceláři. Sada obsahuje 1 ks plakátu a 1 ks modlitby, pokud chcete více modlitebních textů a méně plakátů, uveďte to v objednávce. Modlitby si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

 

Kromě modlitby se děti mohou zapojit také do výtvarné části:

A to tak, že obkreslí svoji ruku (nejlépe na papír formátu A5), napíšou do ní své křestní jméno a libovolně ji vybarví. Pokud máte více dětí, obrázky jejich rukou spojte, následně vyfoťte a pošlete do Národní kanceláře PMD. Lze zaslat nejen fotografie, ale také zprávu o vaší aktivitě. Se zasláním zpráv a fotografií dáváte zároveň souhlas s jejich případným zveřejněním. Ze všech rukou bude vytvořen velký symbolický plakát Ruce naděje.

Fotografie a zprávy zašlete na adresu:

Ilustrovaný Misijní postní kalendář

Menší děti můžete na Velikonoce připravovat pomocí našeho tradičního ilustrovaného postního misijního kalendáře.

Pro více informací a stažení souborů klikněte na obrázek.

 

 

 

 

 

Misijní postní modlitba k uctění Nejsvětější Tváře

Dospělým a starším dětem pro postní období roku 2023 nabízíme pobožnost k uctění Nejsvětější Tváře.

Pro více informací klikněte na obrázek.

 

 

 

 

Další misijní materiály vhodné na velikonoční přípravu najdete v tomto přehledu.

 

 

„Ježíš a jeho Matka Maria si často vybírají děti a dávají jim důležité úkoly pro život církve a lidstva.

Jakou obrovskou sílu má modlitba dětí!“

(Papež Jan Pavel II., Dopis dětem, 13. prosince 1994)

 

 

 

„Vy, dobrovolníci, jste silou církve. Jste rozměrem poslání církve, protože do ní se svou dobrovolnou prací přicházíte a udržujete její činnost.
Nebojte se. Děkujeme vám za vaši štědrost a velkorysost. Kéž vám Bůh žehná a prosím, modlete se za mě.“

 (Papež František k Mezinárodnímu dni dobrovolníků, 5. prosince 2022)

 

 

Postní misijní kalendář pro děti 2023

Pro postní dobu, která začíná Popeleční středou 22. února 2023, jsme opět připravili oblíbený Postní misijní kalendář pro děti.

Je tentokrát trochu jiný a provede děti postním časem až do Velikonočního pondělí 10. dubna 2023. Chceme, aby se malí misionáři co nejlépe a co nejintenzivněji připravili na slavení největších křesťanských svátků, jimiž jsou Velikonoce.

Kalendář je vhodný pro práci s dětmi v rodině, v hodinách náboženství, v Misijním klubku, ve farnosti a každý dospělí může jednotlivé úkoly upravit podle potřeby a věku dítěte. Jsou zde opět připomínány závazky mladých misionářů zapojených v Papežském misijním díle dětí, kterými jsou každodenní modlitba za misie, šetření Misijního bonbónku a zapojování do tradičních aktivit Papežských misijních děl, jakým je např. Misijní jarmark. Dětem můžete úkoly rozšířit i o texty nedělních evangelií liturgického cyklu A a pohovořit s dětmi o symbolech velikonoční doby.
K práci s Postním misijním kalendářem můžete využít tyto materiályKřížovou cestu za děti v misijních zemíchKřížovou cestu pro malé misionářeMisijní růženec – brožurka.

Dále materiály, myšlenky, katecheze papeže Františka a misijní filmy v Misijním kinu zde, na Facebooku Papežských misijních děl a Youtube missio.

Kalendář namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel a je ke stažení v barevné a černobílé verzi.

 O postním snažení dětí nám napište a pošlete fotografie, rádi je zveřejníme.

Přejeme Vám požehnanou postní dobu!

Postni_misijni_kalendar_2023_colourPostni_misijni_kalendar_2023_cb

Postní doba s Papežskými misijními díly

V postní době jsme vyzýváni, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Papežská misijní díla pro vás každoročně vydávají kontemplativní misijní materiály, které vám i vašim dětem mohou pomoci s duchovní přípravou na období Velikonoc. Níže je uveden jejich přehled.

Misijní postní modlitební aktivita je vždy spojena také s finanční podporou potřebným.

V roce 2023 postní almužna podpoří oběti ničivého zemětřesení v syrském Aleppu. Pro více informací rozklikněte náhledový obrázek plakátu.

 

 

Misijní postní aktivity pro rok 2023:

pro dospělé pobožnost k uctění Nejsvětější Tváře

pro děti modlitba za mír, nazvaná Ruce naděje

pro nejmenší děti kreslený postní misijní kalendář

 

Pobožnost k uctění nejsvětější Tváře

Modlitební sada obsahuje obrázek Nejsvětější Tváře, modlitební texty a plakát s informacemi o misijní postní modlitbě a finanční podpoře pro syrské město Aleppo.

Podrobnější informace o aktivitě získáte také kliknutím na obrázek nebo zde.

Materiál si můžete stáhnout ve formátu v pdf, nebo prohlížet online, případně si v Národní kanceláři objednat tištěnou verzi.

 

Ruce naděje aneb Přilož ruku k míru

(postní aktivita pro děti)

Podrobnější informace o aktivitě získáte také kliknutím na obrázek nebo zde.

Papežské misijní dílo dětí zve děti a mládež v České republice, aby se během postního období modlily za mír ve světě. Papež František nás neustále prosí, abychom se modlili především za Ukrajinu, ale přidáváme k ní ještě země, v nichž se také válčí, a které připomněl o Vánocích: Etiopii, Sýrii, Libanon, Jemen, Myanmar a Írán. Vzhledem k aktuální situaci v Turecku a Sýrii je možné připojit také modlitbu za oběti zemětřesení a všechny, kteří zde pomáhají.

Kromě modlitby se děti mohou zapojit také do výtvarné části:

A to tak, že obkreslí svoji ruku (nejlépe na papír formátu A5), napíšou do ní své křestní jméno a libovolně ji vybarví. Pokud máte více dětí, obrázky jejich rukou spojte, následně vyfoťte a pošlete do Národní kanceláře PMD. Lze zaslat nejen fotografie, ale také zprávu o vaší aktivitě. Se zasláním zpráv a fotografií dáváte zároveň souhlas s jejich případným zveřejněním. Ze všech rukou bude vytvořen velký symbolický plakát Ruce naděje. Fotografie a zprávy zašlete na adresu:

Modlitební sada Ruce naděje obsahuje plakát o aktivitě k vyvěšení na nástěnku, modlitební text a plakát s informacemi o misijní postní modlitbě a finanční podpoře pro syrské město Aleppo.

Materiál si můžete stáhnout ve formátu v pdf, nebo prohlížet online, případně si v Národní kanceláři objednat tištěnou verzi.

 

 

Kreslený postní misijní kalendář

Postni_misijni_kalendar_2023_cb

Postni_misijni_kalendar_2023_colour

 

 

Další misijní postní aktivity a modlitby

 

Křížová cesta s Pauline

(Misijní postní modlitba pro rok 2022)

Rok 2022 se nesl v duchu oslav 200. výročí oficiálního založení Papežských misijních děl a 400. výročí založení Kongregace pro evangelizaci národů. Zároveň byl spojený také s Pauline Jaricot, zakladatelkou Díla šíření víry a Společenství živého růžence. V lednu 2022 uplynulo 160 let od jejího úmrtí a 22. května 2022 proběhlo v jejím rodném Lyonu blahořečení. Právě u této příležitosti vydala Papežská misijní díla Křížovou cestu s Pauline, kterou nás provádí tato křehká dívka, o níž její přítel svatý Jean Baptiste Vianney prohlásil, že nese těžký kříž s velikou láskou.

Podrobnější informace získáte kliknutím na obrázek nebo zde.

Pobožnost Klanění před křížem

(Misijní postní modlitba pro rok 2021) 

V roce 2021 jsme připravili první Misijní postní modlitbu s almužnou. Nesla se v duchu slov, kterými Bůh volal svatého Františka z Assisi, když se modlil v kostelíku sv. Damiána: “Jdi a obnov můj dům a získávej lid!“ a reagovala mimo jiné také na pandemickou dobu a omezení společenského života, která tehdy panovala.

Podrobnější informace získáte kliknutím na obrázek nebo zde.

Misijní křížové cesty

V postní době můžete využít také několik druhů modliteb křížové cesty. Všechny si lze objednat v Misijním katalogu materiálů.

Misijní křížová cesta za děti v misijních zemích

Křížová cesta Tomáše Velzla

 

 

 

Úmysly papeže Františka pro 2023 svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem

Přinášíme v přehledu úmysly Apoštolátu modlitby, které papež František schválil pro rok 2023.

Leden
Úmysl papeže: Za vychovatele
Modleme se za vychovatele, aby byli věrohodnými svědky tím, že učí bratrství a ne soupeření a pomáhají zejména těm nejzranitelnějším mladým lidem.

Národní úmysl: Za volbu prezidenta
Modleme se, aby budoucí prezident České republiky přispíval ke svornosti lidí a prosperitě naší země.

Únor
Úmysl papeže: Za farní společenství
Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm
nejpotřebnějším.

Národní úmysl: Za kontinentální synodální setkání
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

Březen
Úmysl papeže: Za oběti zneužívání
Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.

Národní úmysl: Za chudé
Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

Duben
Úmysl papeže: Za kulturu nenásilí
Modleme se za větší rozšíření kultury nenásilí tím, že se státy i občané budou stále méně uchylovat ke zbraním.

Národní úmysl: Za duchovní povolání
Modleme se za ty, které Pán volá ke kněžství a zasvěcenému životu, aby měli odvahu vydat se za ním cestou následování.

Květen
Úmysl papeže: Za hnutí a skupiny v církvi
Modleme se, aby církevní hnutí a skupiny znovu denně objevovaly své evangelizační poslání a sloužily potřebám světa svými charismaty.

Národní úmysl: Za mladé lidi
Modleme se za mladé lidi, kteří touží po manželství, aby nalezli svého životního partnera a měli odvahu odevzdat se jeden druhému podle nároků evangelia.

Červen
Úmysl papeže: Za zrušení mučení
Modleme se, aby se mezinárodní společenství zavázalo ke konkrétním krokům k vymýcení mučení a zajistilo podporu obětem a jejich rodinám.

Národní úmysl: Za biřmovance
Modleme se za ty, kdo letos přijímají svátost biřmování, aby se stali šiřiteli radostné zvěsti.

Červenec
Úmysl papeže: Za prohloubení života z eucharistie
Modleme se, aby katolíci postavili do středu svého života slavení eucharistie, které hluboce proměňuje lidské vztahy a otevírá je setkání s Bohem i bližními.

Národní úmysl: Za manžele
Modleme se za manžele, aby společně strávený čas dovolených a prázdnin prohloubil jejich vzájemnou úctu a věrnost.

Srpen
Úmysl papeže: Za světový den mládeže
Modleme se, aby Světový den mládeže v Lisabonu pomohl mladým lidem znovu naplno žít evangelium a svědčit o něm v jejich vlastním životě.

Národní úmysl: Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kdo se aktivně podílejí na životě farních společenství, aby pro ně byla služba zdrojem radosti a pokoje.

Září
Úmysl papeže: Za ty, kdo žijí na okraji společnosti
Modleme se, aby lidé, kteří žijí na okraji společnosti v nelidských životních podmínkách, nebyli institucemi zapomenuti a nikdy nebyli považováni za vyřazené.

Národní úmysl: Za pracovníky ve školství
Modleme se za učitele, vychovatele, asistenty a další pracovníky ve školství, aby nový školní rok prožili vedeni moudrostí Ducha Svatého.

Říjen 
Úmysl papeže: Za církev na synodě
Modleme se, aby církev na všech úrovních přetvořila svůj životnístyl nasloucháním a rozhovorem a nechala se vést Duchem Svatým na periferie světa.

Národní úmysl: Za řeholníky a řeholnice
Modleme se za ty, kdo se zcela zasvětili Bohu, aby žili ve svých komunitách v pokoji a vzájemné lásce.

Listopad
Úmysl papeže: Za papeže
Modleme se za Svatého otce, aby při plnění svého poslání i nadále s pomocí Ducha Svatého doprovázel svěřené stádo ve víře.

Národní úmysl: Za ty, kdo nežijí svou víru
Modleme se za ty, kdo nežijí podle svého křtu, aby je síla přijaté svátosti přivedla k činnému životu s Bohem.

Prosinec
Úmysl papeže: Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl: Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

Denní modlitba Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby)
Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa,
ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána
a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:
úmysl papeže
národní úmysl
 
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie z Lisieux, oroduj za nás!
Foto: V. Pinto

 

 

Velký seminář sv. Dominika v zambijské Lusace

V postní době jsme vyzýváni, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Papežská misijní díla vám pro období od 17. února do 3. dubna nabízejí možnost zapojit se do postní modlitební aktivity, spojené s podporou mladých kněží a bohoslovců v Zambii.

Kněz je pro mnoho nemocných či zoufalých lidí první osobou, na kterou se v misiích obracejí. Při krizových situacích hledají prvotní naději, útěchu a jistotu právě u řeholníků a kněží. Mysleme v postní době na bohoslovce, kteří se rozhodli přinášet Krista trpícím a přehlíženým. Spojme se s nimi v modlitbě a podpořme jejich úsilí také finančním darem, který jim umožní další studium.

Také Amis Mushima byl Kristem povolán k této službě…

…volání uposlechl a vydal se na dráhu duchovního pastýře, přestože jeho výchozí podmínky nebyly příznivé. Je nejmladším z devíti dětí chudého rolníka, ale dva bratry i matku už ztratil. Otec se snaží obdělávat malé neúrodné pole a pěstovat na něm kukuřici, protože ta je v Zambii hlavním zdrojem obživy. Přesto si kukuřičnou kaši a trochu zeleniny mohou dopřát jen jednou až dvakrát denně.

Nebýt podpory dobrých lidí, nemohl by Amis dokončit ani střední školu. Ze všech sourozenců jsou jen dva, kterým se to podařilo. Uvědomil si, jak je důležité být potřebným nablízku. Díky finanční podpoře mecenášů si udělal kurz a začal se věnovat psychologickému a sociálnímu poradenství. Odtud zbýval jen krůček k rozhodnutí stát se knězem. Už má za sebou téměř polovinu studijní cesty, nyní ho čeká pětiletá kněžská formace ve Velkém semináři sv. Dominika.

Vzdělávání diecézního katolického duchovenstva v Zambii trvá 8 let

Po úvodním spirituálním roku v propedeutickém semináři studenti pokračují ve tříletém studiu filosofie v Malém semináři sv. Augustina v Mpimě a až potom mohou studovat ve velkém semináři sv. Dominika, kde je kromě standardního čtyřletého kněžského studia čeká ještě roční pastorační praxe v diecézi, odkud pocházejí. V roce 2020 zde studovalo asi 170 seminaristů, personál semináře tvoří 15 lidí. Roční rozpočet na provoz semináře se pohybuje kolem 180 tisíc dolarů. Jednu třetinu nákladů financuje Papežské misijní dílo Petra apoštola, a to především dary z České republiky. Ty sem putují pravidelně už od roku 2009. Zbytek potřebných prostředků si musí seminář obstarat z jiných zdrojů. Důležitá je proto snaha o soběstačnost. Seminář si pěstuje vlastní zeleninu a chová hospodářská zvířata. Každý student se musí na chodu podílet vlastní prací, což se mu hodí i pro budoucí působení ve farnosti. Prodej potravinových přebytků a vlastních výrobků, například kněžských ornátů, jsou dalším důležitým zdrojem příjmu semináře. Na studium připsívají také jednotlivé diecéze, některé však žádají rodiče seminaristů, aby se také podíleli na školném.

Mnoho potřeb má jak seminář, tak jednotliví studenti

Vzhledem k tomu, že pocházejí z různých poměrů, začíná to u těch nejchudobnějších třeba i běžnými potravinami, mýdlem na koupání i praní, zubní pastou… Ti lépe situovaní si tohle všechno z domova přinesou, ale už nemají na počítač, který se v dnešní době stává nutností i ve třetím světě.  Seminář studentům z prostředků diecézí vyplácí na jeden semestr kapesné ve výši 200 zambijských kwach (ZMK), což je v přepočtu asi 200 korun.  S tím si musí vystačit po celých pět měsíců. Jen pro představu – bochník chleba stojí asi 12 ZMK, nový průměrně výkonný přenosný počítač je v podobné cenové relaci jako u nás, tedy 12–18 000 ZMK. Motorová sekačka na trávu stojí kolem deseti tisíc kwach, internetové připojení pro celý seminář asi 15 tisíc kwach…

Pandemie přišla v březnu 2020 také do Zambie

…a ovlivnila tamní život stejně jako všude jinde. Na virové onemocnění zemřel biskup, mnoho kněží, řeholníků i laiků. Seminář musel být opakovaně na několik měsíců uzavřen. Dále bylo nutné odložit také plánovaná kněžská a jáhenská svěcení, stejně jako najít nové formy duchovní i lidské formace. Právě díky ní se stává kněz pro místní obyvatele velkou autoritou, inspirací a mnohdy také poslední záchranou. Víc kněží znamená i větší podporu potřebným přímo na místě  Opatření a izolace však ovlivňují také samotnou cestu kněžského povolání. Jak ale udržovat spirituální a pastorační formaci, když se musíme jeden druhému vyhýbat, abychom nerozšiřovali nákazu? Jak pokračovat v samotném studiu? Amis, stejně jako jeho spolužák Humprey, George a mnozí další, nemají žádnou vlastní výpočetní techniku a seminář proto nemůže poskytovat vzdělání distanční formou.

Mysleme v postní době na bohoslovce, kteří se rozhodli přinášet Krista trpícím a přehlíženým. Spojme se s nimi v modlitbě a podpořme jejich úsilí také finančním darem, který jim umožní další studium.

Číslo účtu PMD: 72540444/2700, variabilní symbol 30, do poznámky „Zambie“

 

V roce 2018 oslavil seminář 40. výročí založení, u jehož příležitosti byl natočen také původní zambijský dokument, z něhož vám nabízíme krátkou ukázku.

 

Plakát ke stažení

Misijní postní modlitba (s almužnou)

V postní době jsme vyzýváni, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Papežská misijní díla vám nyní nabízejí možnost zapojit se do postní modlitební aktivity, která se nese v duchu slov, kterými Bůh volal svatého Františka z Assisi, když se modlil v kostelíku sv. Damiána:

San Damiano showing interior views, religious elements and a church or cathedral
Kříž ze San Damiana v Assisi, www.expedia.com

„Jdi a obnov můj dům a získávej lid!“

Nemůžeme naráz obnovit celý svět; proměňujme alespoň své nitro a podpořme ty, kteří mohou zmírňovat obrovskou chudobu, těžké životní podmínky a vzdálenost mezi Bohem a člověkem: podpořme mladé kněze a bohoslovce v Zambii.

Vyjděme ze své nucené pandemické samoty, poklekněme spolu se sv. Františkem před křížem ze San Damiana a zapojme se do duchovního společenství s lidmi, jimž jde o stejnou věc. Modlit se můžeme každý den postního období, anebo si vybrat jen jeden den v týdnu. Můžeme se modlit sami doma nebo ve společenství – ať už farním nebo ve své rodině.

Během postu lze také odkládat finanční dary a následně je věnovat africkým bohosloveckým seminářům na formaci nových kněží. Kněz je pro mnoho nemocných či zoufalých lidí první osobou, na kterou se v misiích obracejí. Při krizových situacích hledají prvotní naději, útěchu a jistotu právě u řeholníků a kněží.

Jak se zapojit

a) Stáhněte  si přílohy v pdf souboru, vytiskněte si je a použijte k postní kontemplaci. (pro období od 17. února do 3. dubna)

b) Objednejte si již vytištěné materiály  v Národní kanceláři – po přijetí objednávky vám bude poštou zaslán kontemplativní kříž vytištěný na pevnějším papíře, modlitební texty a informace o misijním projektu, který je s touto aktivitou spojený. Vyžádat si můžete více kusů a podělit se o ně se svou rodinou či přáteli.

 

 

 

 

 

 

Mysleme v postní době i na bohoslovce, kteří se rozhodli přinášet Krista trpícím a přehlíženým. Spojme se s nimi v modlitbě a podpořme jejich úsilí také finančním darem, který jim umožní další studium:

Číslo účtu PMD: 72540444/2700, variabilní symbol 30, do poznámky „Zambie“

Proč se zapojit

 • Získáte posilu při nesení vlastního kříže.
 • Duchovně se propojíte s věřícími, kterým jde o stejnou věc.
 • Stanete se součástí modlitebního společenství PMD.
 • Budete mít spoluúčast na zachování našeho společného domova v duchu encykliky papeže Františka Laudato Si.
 • Přispějete k šíření evangelia a podpoříte ty, kteří chtějí přinášet Krista druhým.

Mše svatá

Za všechny, kteří se k postní modlitbě s almužnou přidají, bude v zambijském semináři sv. Dominika během velikonočních svátků odsloužena mše svatá.

Ikona kříže a kontemplativní texty více informací o významu kříže v životě sv. Františka

Pod tímto křížem nastalo obrácení svatého Františka a tento kříž jej provázel po celý život. František se na něj díval, když uslyšel Ježíšův hlas: „Jdi a oprav můj dům!“ I nás tento kříž zve k obnově Božího příbytku, který uchováváme ve svém srdci, posílá nás do obydlí naší rodiny, do blízkého i vzdálenějšího okolí, kde lidé touží po Bohu a setkání s Ním. Ikona je prozářená láskou a radostným poselstvím. Žádná postava zobrazená pod křížem netrpí. Ježíš hledí na každého z nás a chce nás zvláště v tomto období povzbudit, abychom hleděli na život s radostnou nadějí.

 

Myšlenky k rozjímání

 Život má smysl, jestliže jej žijeme ve znamení kříže.

Kristus na kříži rozpíná svou náruč, aby nás objal.

Ježíš náš boj už vybojoval za nás. Máme účast na Jeho vítězství.

Ne kříž, ale strach z kříže nás ochromuje.

Bůh nám nedává kříž, který bychom neunesli.

Bůh nám pomáhá nést náš kříž.

Naše víra je ukrytá v tajemství kříže.

 

 

VYPROŠUJEME VÁM POŽEHNANÝ ČAS POSTNÍ DOBY.

 

Kontemplativní kříž si po vytištění na barevné tiskárně můžete podlepit tvrdším kartonem, pak z něj budete mít takovou krásnou repliku jako drží v rukou moderátorka Missio magazínu Katka Rýznarová 🙂