Misijní aktivity pro postní dobu 2024

„Nezapomínejme se modlit za sebe navzájem. Modlitba je naše největší síla.“ Papež František

Připoj ruce k modlitbě a doputuj ke kříži

Zveme všechny dospělé, stejně jako děti v rodinách, školách, farnostech a Misijních klubkách, aby v postní době připojily ruce k modlitbě, jejíž námět jsme převzali z modlitby papeže Františka na prstech ruky, a vykonali menší pouť ke kříži ve svém okolí. Děti se mohou zapojit také do doprovodné výtvarné části.

Svatý otec vytvořil před mnoha lety, ještě jako arcibiskup v Argentině, modlitbu pro pět prstů na ruce, jejímž prostřednictvím vybízí, abychom se modlili nejen za sebe, ale i za druhé. Připojme tedy v přípravném čase před Velikonocemi všichni své ruce k této modlitbě. Pomocí prstů na rukou se můžeme v postní době postupně modlit za konkrétní bližní.

Ukažme dětem, a sobě připomeňme, jak jsme skrze Boží lásku spojeni se všemi lidmi a jak velmi nás modlitba posiluje a pomáhá nám milovat ty, které máme kolem sebe, protože Pán Ježíš nás k tomu svým příkladem vyzval.

Modlitební sada obsahuje propagační plakát na nástěnku a modlitbu, včetně vysvětlení symboliky pěti prstů. Každé dítě by mělo mít k dispozici svůj modlitební list. V balíčku materiálů obdržíte také podrobnější instrukce, včetně informací o postní almužně.

 

 

 

Postní misijní modlitbu můžete spojit také s putováním či delší procházkou k nějaké kapličce, Božím mukám či kříži, které máte ve svém okolí.

foto: Martin Strachoň
foto: Martin Strachoň

Zde se můžete sami či společně s dětmi zamyslet nad významem kříže či pokání v lidském životě, připomenout si utrpení a oběť Ježíše Krista, ale také těžký život a sílu víry a modlitby našich předků, kteří nám tyto drobné památky v krajině zanechali. Pomodlete se za vše, co se vám s tímto místem bude vybavovat – za svou zemi, za zachování odkazu našich předků, za mír a ukončení všech probíhajících válek, za umírající, trpící a těžce zkoušené, za nemocné, za všechny své blízké i vzdálené, za posílení víry v rodinách, za vyřešení svárů a konfliktů, za obnovu, vzkříšení… za vše, co se vám spojuje s Kristovou obětí, symbolem kříže a místem, na kterém tato připomínka víry a naděje stojí.

Místa, která v postní době navštívíte, můžete vyfotit a poslat do Národní kanceláře PMD. Zasláním fotografií dáváte souhlas s jejich zveřejněním.

Pokud je kaplička, okolí kříže nebo Božích muk zanedbané, můžete v rámci postní oběti přispět k jeho úpravě či obnově. Ať už se jedná o úklid, vyzdobení nebo o iniciování větší opravy.

Pouť pro děti spojte s drobnými úkoly po cestě, které jim připomenou význam oběti, nepohodlí, překonávání překážek, spolupráce a podpory v nouzi. Inspiraci na misijní aktivity v přírodě najdete v Misijním putování, drobné výzvy zase v kreslených kalendářích, které vydáme 3x ročně. Tyto  úkoly je možné připravit předem a v přírodě pak ukrýt, což výlet obohatí o dobrodružný prvek.

Postní almužna

Budete-li chtít postní almužnu ve formě finančního daru věnovat Papežským misijním dílům, podpoříte kněžská povolání v Ugandě. V semináři St. Paul Kinyamasika aktuálně studuje 238 bohoslovců, kteří jsou v poslední fázi kněžské formace. Váš dar jim pomůže nakoupit více kusů hospodářských zvířat a zajistit si větší ekonomickou a potravinovou soběstačnost: číslo účtu: 72540444/2700 s VS 30, poznámka: Uganda.

Zde si můžete stáhnout plakát a informace k propagaci (při zmenšeném tisku na dvě strany vyrobíte letáček A5)

A4_podpora_Uganda

Ruce modlitby 2024 – propagační text_14_tisk_A5

 

Za všechny, kteří se zapojí do aktivity Ruce modlitby, bude v tomto semináři během velikonočních svátků odsloužena mše svatá.

 

Objednávka

Sadu Ruce modlitby si můžete stáhnout v elektronické podobě nebo objednat vytištěné. Při objednávce tištěných materiálů do poznámky při shrnutí objednávky napište, kolik chcete kusů plakátů A4 a kolik kusů modlitby A5. Plakáty jsou vhodné do tříd nebo na farní nástěnky. Modlitba je určena pro každé dítě.

 

 

 

 

 

Postní misijní kalendář s úkoly 

Pro letošní postní dobu jsme pro děti opět připravili také oblíbený Postní misijní kalendář 2024. Úkoly a výzvy mohou děti plnit od Popeleční středy (14. února) do neděle Zmrtvýchvstání Páně (31. března). Kalendář namaloval náš výtvarník Tomáš Velzel.

Více informací, jak s kalendářem a dalšími materiály v postní době pracovat, najdete v tomto článku.

Postni_misijni_kalendar_ 2024_web_cernobily

Postni_misijni_kalendar_ 2024_web_barevny