Ruce naděje – postní modlitba z mír

Papežské misijní dílo dětí zve děti a mládež v České republice, aby se během postního období modlily za mír ve světě a zapojily se tím do misijní postní modlitební a zároveň výtvarné aktivity Ruce naděje s podtitulem Přilož ruku k míru.

Symbolicky na plakátu zveřejňujeme také kresbu ruky papeže Františka. Obkreslil ji bruselský biskup Jean Kockerols během návštěvy belgických biskupů v Římě. Obrys ruky papeže Františka bude součástí uměleckého díla pro metro v Bruselu.

Papež František nás neustále prosí, abychom se modlili především za Ukrajinu, ale přidáváme k ní ještě země, které připomněl o Vánocích: Etiopii, Sýrii, Libanon, Jemen, Myanmar a Írán. Vzhledem k aktuální situaci v Turecku a Sýrii je možné připojit také modlitbu za oběti zemětřesení a všechny, kteří zde pomáhají.

Pozvat děti k modlitbě mohou kněží, rodiče, animátoři či katecheté. Výzva je tedy adresovaná farnostem, školám a rodinám.

Do aktivity děti zapojíte tak, že si pořídíte modlitební sadu a dohodnete si čas pravidelné společné modlitby během postní doby. V roce 2023 je to období od Popeleční středy 22. února do Velikonoční neděle 9. dubna.

Můžete je přizvat také k doprovodné výtvarné části, která je popsána níže, a postní almužně na podporu Sýrie.

Modlitební sadu tvoří:

  • text modlitby (2 strany formátu A5) – pro společnou modlitbu je vhodné, aby každé dítě mělo k dispozici svůj text
  • plakát k vyvěšení na farní nebo školní nástěnku
  • informace o tom, jak se do aktivity zapojit

Vše si můžete buď sami stáhnout ve formě pdf nebo objednat tištěnou verzi v Národní kanceláři. Sada obsahuje 1 ks plakátu a 1 ks modlitby, pokud chcete více modlitebních textů a méně plakátů, uveďte to v objednávce. Modlitby si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

 

Kromě modlitby se děti mohou zapojit také do výtvarné části:

A to tak, že obkreslí svoji ruku (nejlépe na papír formátu A5), napíšou do ní své křestní jméno a libovolně ji vybarví. Pokud máte více dětí, obrázky jejich rukou spojte, následně vyfoťte a pošlete do Národní kanceláře PMD. Lze zaslat nejen fotografie, ale také zprávu o vaší aktivitě. Se zasláním zpráv a fotografií dáváte zároveň souhlas s jejich případným zveřejněním. Ze všech rukou bude vytvořen velký symbolický plakát Ruce naděje.

Fotografie a zprávy zašlete na adresu:

Ilustrovaný Misijní postní kalendář

Menší děti můžete na Velikonoce připravovat pomocí našeho tradičního ilustrovaného postního misijního kalendáře.

Pro více informací a stažení souborů klikněte na obrázek.

 

 

 

 

 

Misijní postní modlitba k uctění Nejsvětější Tváře

Dospělým a starším dětem pro postní období roku 2023 nabízíme pobožnost k uctění Nejsvětější Tváře.

Pro více informací klikněte na obrázek.

 

 

 

 

Další misijní materiály vhodné na velikonoční přípravu najdete v tomto přehledu.

 

 

„Ježíš a jeho Matka Maria si často vybírají děti a dávají jim důležité úkoly pro život církve a lidstva.

Jakou obrovskou sílu má modlitba dětí!“

(Papež Jan Pavel II., Dopis dětem, 13. prosince 1994)

 

 

 

„Vy, dobrovolníci, jste silou církve. Jste rozměrem poslání církve, protože do ní se svou dobrovolnou prací přicházíte a udržujete její činnost.
Nebojte se. Děkujeme vám za vaši štědrost a velkorysost. Kéž vám Bůh žehná a prosím, modlete se za mě.“

 (Papež František k Mezinárodnímu dni dobrovolníků, 5. prosince 2022)