Příspěvky se štítkem Sýrie

Projekt měsíce července – Prázdninové tábory pro syrské děti z Aleppa

Projekt měsíce července – Prázdninové tábory pro syrské děti z Aleppa

Letní tábory představují jednu z mála možností, jak stresovaným dětem alespoň na chvíli dopřát myšlenkový únik z válečné reality. Čtyři skupiny dětí se zúčastňují dvou prázdninových táborů, které

trvají 14 dní. Těchto táborů se zúčastňuje 300 dětí ve věku od 8 do 14 let, většina z nich je však chudých a nemohou si dovolit zaplatit poplatky.

“Část nákladů pokrývají dary věřících v diecézi. Ale vzhledem k inflaci a ekonomické krizi, kterou naše země prochází, byly tyto dary velmi omezené. Z tohoto důvodu nám Vaše finanční pomoc pomáhá udržet tento vzdělávací a pastorační projekt. Vedoucími tábora jsou ochotní dobrovolníci. Každou skupinu doprovází kaplan, který zajišťuje mše svaté, modlitby a katechezi. Tábor je dobrou příležitostí mluvit s dětmi o Ježíši a všech dětech rozptýlených po celém světě, které se svou solidaritou a smyslem pro misijní činnost staly Ježíšovými přáteli. Kvůli občanské válce musíme bohužel zůstávat v okolí města.

Přijměte, prosím, vyjádření mé hluboké úcty jménem všech dětí, které se tohoto tábora mohou zúčastnit. Přeji Vám, všem Vašim spolupracovníkům i všem dárcům život v míru plný nebeských milostí. “

Arcibiskup Boutros Marayati

Tento projekt můžete podpořit zasláním libovolného daru na účet číslo 72 540 444/2700, variabilní symbol 40 – SÝRIE.

Děkujeme!

Missio magazín – prosinec 2018

Do adventního očekávání vám přinášíme rozhovor s jezuitským knězem a bývalým politickým vězněm. Pozvání k rozhovoru přijal P. Jan Rybář. S kamerou jsme navštívili tvoření Misijního klubka v Dolní Dobrouči a přiblížíme také další aktivity. Spolu s dětmi vám představíme životopis sv. Františka Xaverského. Přečteme vám došlý dopis ze Sýrie, kam v letošním roce můžete věnovat Jeden dárek navíc.
Termíny vysílání:
Pondělí 17.12. 20:00
Středa 19. 12. 12: 50
Pátek 21.12. 10:35
Čtvrtek 27. 12. 7:20
Pátek 4. 1.  2019 8:35
Čtvrtek 10. 1. 8:05
Pořadem provází Kateřina Rýznarová.
Nenechte si ujít Missio magazín, v premiéře v pondělí 17. prosince ve 20 hodin na Televizi Noe. 
Po odvysílání premiéry naleznete pořad ve videoarchivu Tv Noe.
Přejeme Vám příjemné chvíle s prosincovým Missio magazínem!

Recepty z tohoto dílu

KOKA SUŠENKY

  • 4/5 kostky másla (může být i Hera, nebo tuk na na pečení, ale máslo je máslo 😉)
  • 3/4 hrnku cukru moučka
  • 1 hrnek kokosu
  • 2 žloutky
  • 2 lžíce kakaa
  • 1 a 1/2 hrnku hladké mouky

Postup

Vyšlehat máslo s cukrem, přidat zbytek surovin a zase prošlehat. Udělat malé kuličky, které na plechu s pečícím papírem „rozplácneme“ vidličkou. Upéct na 160 °C asi 15-20min. Nechat chvilku vychladnout na plechu (hned po upeceni jsou měkké, ale už po chvilce jdou hezky sundat).

Přejeme vám dobrou chuť!

Jeden dárek navíc® pro rodiny v Sýrii

“Radostného dárce miluje Bůh…” (2. Kor 9,7)

“Blaženější je dávat než dostávat” (Sk 20,35)

Také o letošních Vánocích vzpomeňme na ty, kteří strádají, a připravme jim Jeden dárek navíc®.

Občanskou válkou v Sýrii velmi trpí všichni obyvatelé, zoufale se však dotýká právě dětí. Podpořte společně s námi výživový program arcidiecéze Aleppo, který dětem pomáhá zajistit pravidelné jídlo.

Od arcibiskupa Arménské katolické církve Mons. Boutrose Marayatiho, který za syrské projekty odpovídá, jsme obdrželi dopis společně s fotografiemi, v němž zmiňuje, jak byl dar od PMD v ČR na nákup potravin využit v loňském roce.

Letos chceme podpořit nákup potravin pro stovku dětí a jejich rodin. Náklady na jeden tzv. košík, v němž jsou potraviny na jeden měsíc, činí 230 Kč, příděl na půl roku pro jednu rodinu vyjde na 1380 Kč. Přispět však můžete libovolnou částkou.

Své vánoční dárky pošlete, prosím,nejpozději do 31. 12. 2018.

Za jakoukoliv pomoc Vám ze srdce děkujeme!

 

Ohlasy ze Sýrie

 
S velkou vděčností jsem prostřednictvím Apoštolské nunciatury přijal váš dar určený na nutriční projekt.
 
Díky tomu získalo každý měsíc 70 dětí a jejich rodin potravinový se základními potřebami v hodnotě 10 dolarů po dobu 10 měsíců .
Jménem všech obdarovaných dětí a jejich rodin Vám velmi pěkně děkujeme a prosíme, modlete se za mír. Přikládám pár fotografií. 
Naši dobrovolníci měli možnost si při práci s dětmi povídat o Pánu Ježíši a modlit se spolu. Kvůli podpoře dalších dětí a k zajištění potravin v následujících měsících spolupracujeme také s dalšími organizacemi.
Omlouvám se za opožděné zaslání potvrzení kvůli obtížné situaci v naší zemi.
 
S důvěrou ve Vaše porozumění a Vaši podporu Vám a všem Vašim spolupracovníkům Boží požehnání
 
Mons. Boutros Marayati, arcibiskup Aleppa
Arménská katolická církev
apoštolský administrátor Kamechlie
 
Občanskou válkou v Sýrii velmi trpí všichni obyvatelé, zoufale se však dotýká právě dětí.
Připojte se k našim modlitbám za mír v Sýrii, za všechny trpící a zvláště děti.
Děkujeme!
 
 
 

Dopis ze Sýrie

Obdrželi jsme od Vás dar na náš projekt „křesťanská formace a misionářská výchova“. Ten představuje jen nástin našich misionářských aktivit.

Naše společnost, „Damašský plamen“, zajišťuje a financuje katechezi pro děti nemajetných zemědělců a dětí z chudých předměstí Damašku.

Před občanskou válkou v Sýrii, jsme zajišťovali katechezi ve 12 obcích v Hauranu, v 17 obcích v Djebel El Arabe, ve 4 obcích v Kalamounu, ve 4 obcích v Údolí křesťanů a ve 27 centech na předměstích Damašku. Nyní je, díky válce, 20 z těchto center zavřených. Ale ostatní pokračují ve své misionářské činnosti navzdory nebezpečí. Stojí za povšimnutí, že spousta rodin utekla z válečných území a uchýlila se do předměstských částí Damašku, kde jsou naše centra přeplněná.

Naše práce je jenom jedním z článků v řetězu. Je prováděna skupinami katechetů, kteří se snaží pokrýt všechny možné ohledy křesťanské formace školních dětí, kteří ve školách mají jen minimální nebo vůbec žádnou křesťanskou výchovu. V tomto směru zajišťujeme křesťanskou formaci pro 8 300 dětí a mladých lidí do 14 let, z nichž 1000 bude mít první svaté přijímání.

Přispíváme na dopravu misionářů i dětí a na katechetickou a biblickou literaturu. Při příležitosti prvního svatého přijímání zajišťujeme těmto dětem společnou snídani a malý dáreček. Nesmíme zapomenout, že vzhledem k probíhající občanské válce a s ní související ekonomické krizi, se enormně zvýšily veškeré životní náklady, tedy i naše výdaje vzrostly mnohonásobně, ale příjmy se v důsledku toho drasticky propadly. Díky klesající kupní síle si již lidé nejsou schopni naše knihy koupit.

Mimoto nabízíme ještě humanitární pomoc dětem syrských uprchlíků na zajištění základních potřeb (mléko, rýže, cukr, léky a oblečení). V budoucnu bychom rádi tuto pomoc ještě rozšířili, protože je velmi mnoho takto potřebných.

Na závěr této zprávy Vám jménem „Damašského plamene“ a jménem všech dětí, které přijímají v rámci našeho projektu pomoc, srdečně děkujeme za Váš zájem, který věnujete našemu „Plameni“.

Prezident Plamene Maire nour Chaccour

Pomáháme lidem v Sýrii

V letošním roce přispívají Papežská misijní díla na projekt pro lidi sužované válkou v Sýrii. Boje se zde vlečou již pátým rokem a syrské obyvatelstvo je vyčerpané, hladové a často barbarsky zabíjené. Podporované komunity patří k těm, které svoji zemi neopouštějí, ba přímo naopak, snaží se žít dál i za velmi nebezpečných podmínek.

Zde Vám přinášíme dopis ze sdružení La Flamme de Damas v Sýrii:

Vaše organizace nám přispěla na projekt „Křesťanská formace a misijní animace“. Níže předkládáme zprávu o našich misijních aktivitách.

Naše sdružení La Flamme de Damas se zabývá financováním katechezí na venkově a v chudých předměstích Damašku.

Před válkou v Sýrii jsme měli 12 středisek ve vesnicích v Hauranu, což je pouštní oblast vzdálená 60 km od Damašku, dále 17 středisek v Djebel El Arabe, 4 v Kalamoun, 27 v chudých předměstích Damašku a 4 ve Vallée des Chrétiens. Kvůli válce je 8 středisek stále uzavřeno, ale ostatní dále plní své poslání i přes velké ohrožení. Nutno podotknout, že rodiny, které utekly z vesnic do předměstí Damašku, posílají nadále své děti do našich katechetických středisek. Naše činnost je pouhým článkem řetězce společného díla, které uskutečňuje 550 katechetů rozdělených do skupin ve všech diecézích, aby doplnili podle svých možností křesťanskou výchovu dětí ve školách.

Každoročně se snažíme pokrýt náklady na dopravu misionářů a dětí do středisek, na učebnice náboženství, výtisky Evangelií a na snídani v den prvního svatého přijímání dětí, kterých bylo v letošním roce celkem 1000. Dále na vánoční dárky pro děti, na dětské letní tábory ve střediscích a na nákup dvou projektorů. Kromě toho budeme dále poskytovat humanitární pomoc dětem uprchlíků skrze projekt, který se nazývá “Léky a mléko”.

Jménem sdružení Flamme de Damas a jménem dětí, kterým se díky Vám dostalo pomoci, bych Vám na závěr chtěla poděkovat za Vaši podporu.

Předsedkyně sdružení La Flamme

Marie Nour Chaccour, Damašek, Sýrie