Pomáháme lidem v Sýrii

V letošním roce přispívají Papežská misijní díla na projekt pro lidi sužované válkou v Sýrii. Boje se zde vlečou již pátým rokem a syrské obyvatelstvo je vyčerpané, hladové a často barbarsky zabíjené. Podporované komunity patří k těm, které svoji zemi neopouštějí, ba přímo naopak, snaží se žít dál i za velmi nebezpečných podmínek.

Zde Vám přinášíme dopis ze sdružení La Flamme de Damas v Sýrii:

Vaše organizace nám přispěla na projekt „Křesťanská formace a misijní animace“. Níže předkládáme zprávu o našich misijních aktivitách.

Naše sdružení La Flamme de Damas se zabývá financováním katechezí na venkově a v chudých předměstích Damašku.

Před válkou v Sýrii jsme měli 12 středisek ve vesnicích v Hauranu, což je pouštní oblast vzdálená 60 km od Damašku, dále 17 středisek v Djebel El Arabe, 4 v Kalamoun, 27 v chudých předměstích Damašku a 4 ve Vallée des Chrétiens. Kvůli válce je 8 středisek stále uzavřeno, ale ostatní dále plní své poslání i přes velké ohrožení. Nutno podotknout, že rodiny, které utekly z vesnic do předměstí Damašku, posílají nadále své děti do našich katechetických středisek. Naše činnost je pouhým článkem řetězce společného díla, které uskutečňuje 550 katechetů rozdělených do skupin ve všech diecézích, aby doplnili podle svých možností křesťanskou výchovu dětí ve školách.

Každoročně se snažíme pokrýt náklady na dopravu misionářů a dětí do středisek, na učebnice náboženství, výtisky Evangelií a na snídani v den prvního svatého přijímání dětí, kterých bylo v letošním roce celkem 1000. Dále na vánoční dárky pro děti, na dětské letní tábory ve střediscích a na nákup dvou projektorů. Kromě toho budeme dále poskytovat humanitární pomoc dětem uprchlíků skrze projekt, který se nazývá “Léky a mléko”.

Jménem sdružení Flamme de Damas a jménem dětí, kterým se díky Vám dostalo pomoci, bych Vám na závěr chtěla poděkovat za Vaši podporu.

Předsedkyně sdružení La Flamme

Marie Nour Chaccour, Damašek, Sýrie