Dopis ze Sýrie

Obdrželi jsme od Vás dar na náš projekt „křesťanská formace a misionářská výchova“. Ten představuje jen nástin našich misionářských aktivit.

Naše společnost, „Damašský plamen“, zajišťuje a financuje katechezi pro děti nemajetných zemědělců a dětí z chudých předměstí Damašku.

Před občanskou válkou v Sýrii, jsme zajišťovali katechezi ve 12 obcích v Hauranu, v 17 obcích v Djebel El Arabe, ve 4 obcích v Kalamounu, ve 4 obcích v Údolí křesťanů a ve 27 centech na předměstích Damašku. Nyní je, díky válce, 20 z těchto center zavřených. Ale ostatní pokračují ve své misionářské činnosti navzdory nebezpečí. Stojí za povšimnutí, že spousta rodin utekla z válečných území a uchýlila se do předměstských částí Damašku, kde jsou naše centra přeplněná.

Naše práce je jenom jedním z článků v řetězu. Je prováděna skupinami katechetů, kteří se snaží pokrýt všechny možné ohledy křesťanské formace školních dětí, kteří ve školách mají jen minimální nebo vůbec žádnou křesťanskou výchovu. V tomto směru zajišťujeme křesťanskou formaci pro 8 300 dětí a mladých lidí do 14 let, z nichž 1000 bude mít první svaté přijímání.

Přispíváme na dopravu misionářů i dětí a na katechetickou a biblickou literaturu. Při příležitosti prvního svatého přijímání zajišťujeme těmto dětem společnou snídani a malý dáreček. Nesmíme zapomenout, že vzhledem k probíhající občanské válce a s ní související ekonomické krizi, se enormně zvýšily veškeré životní náklady, tedy i naše výdaje vzrostly mnohonásobně, ale příjmy se v důsledku toho drasticky propadly. Díky klesající kupní síle si již lidé nejsou schopni naše knihy koupit.

Mimoto nabízíme ještě humanitární pomoc dětem syrských uprchlíků na zajištění základních potřeb (mléko, rýže, cukr, léky a oblečení). V budoucnu bychom rádi tuto pomoc ještě rozšířili, protože je velmi mnoho takto potřebných.

Na závěr této zprávy Vám jménem „Damašského plamene“ a jménem všech dětí, které přijímají v rámci našeho projektu pomoc, srdečně děkujeme za Váš zájem, který věnujete našemu „Plameni“.

Prezident Plamene Maire nour Chaccour