Projekt měsíce července – Prázdninové tábory pro syrské děti z Aleppa

Projekt měsíce července – Prázdninové tábory pro syrské děti z Aleppa

Letní tábory představují jednu z mála možností, jak stresovaným dětem alespoň na chvíli dopřát myšlenkový únik z válečné reality. Čtyři skupiny dětí se zúčastňují dvou prázdninových táborů, které

trvají 14 dní. Těchto táborů se zúčastňuje 300 dětí ve věku od 8 do 14 let, většina z nich je však chudých a nemohou si dovolit zaplatit poplatky.

“Část nákladů pokrývají dary věřících v diecézi. Ale vzhledem k inflaci a ekonomické krizi, kterou naše země prochází, byly tyto dary velmi omezené. Z tohoto důvodu nám Vaše finanční pomoc pomáhá udržet tento vzdělávací a pastorační projekt. Vedoucími tábora jsou ochotní dobrovolníci. Každou skupinu doprovází kaplan, který zajišťuje mše svaté, modlitby a katechezi. Tábor je dobrou příležitostí mluvit s dětmi o Ježíši a všech dětech rozptýlených po celém světě, které se svou solidaritou a smyslem pro misijní činnost staly Ježíšovými přáteli. Kvůli občanské válce musíme bohužel zůstávat v okolí města.

Přijměte, prosím, vyjádření mé hluboké úcty jménem všech dětí, které se tohoto tábora mohou zúčastnit. Přeji Vám, všem Vašim spolupracovníkům i všem dárcům život v míru plný nebeských milostí. “

Arcibiskup Boutros Marayati

Tento projekt můžete podpořit zasláním libovolného daru na účet číslo 72 540 444/2700, variabilní symbol 40 – SÝRIE.

Děkujeme!