Klášter sester na Filipínách pomáhá s českými dárci těm nejmenším

POMOZTE S NÁMI DĚTEM NA FILIPÍNÁCH!

Na vzdálené Filipíny dlouhodobě směřuje pomoc dárců z České republiky také k sestrám od Piety, které žijí na okraji
města Calamba a na úpatí hor rozprostírajících se za ním do dálky. Mohou tak být na blízku dětem ze slumu pod klášterem, i rodinám, které žijí roztroušené v divočině nad nimi.
Dětem nabízejí školní a školkovou docházku bez vysokých poplatků a s jedním teplým jídlem denně, školní potřeby a laskavé prostředí kláštera. Nedílnou součástí jejich otevřenosti potřebám rodin je i poskytování základní lékařské péče
nebo alespoň její zprostředkování v těžších případech např. tuberkulózy dětí.
U vchodu do kláštera u sochy Piety najdou příchozí vždy drobné zásoby jídla pro ty, komu v tu chvíli pomohou překlenout
těžké období.

Přispějte darem dle svých možností na číslo účtu: 72 540 444/2700
Variabilní symbol: 40 – FILIPÍNY

ZE SRDCE DĚKUJEME!